0

MVGS

Mesterskap for videregående skoler starter med regionale turneringer i november. Vinnerne kvalifiserer seg til landsfinalen i januar.

0

Info til minitreneren

På denne siden finner du nyttig info om organisering av treninger for barn.

0

Overgangsreglement – utdrag fra reglement

0

Tips til kroppsøvingslæreren

Er du kroppsøvingslærer? På denne siden finner du nyttig info om volleyball- undervisning.