Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon

- Om Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon

Her finner du Administrativ regulering for Eliteserie og 1.divisjon sesongen 2019-2020 versjon 21.08.2019. Endringen skyldes en presisering i forhold til overgangsreglementet i henhold til det nye systemet.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon. 

0.0 Generelt

1.0 Seriesystemet
1.1 Innledende bestemmelser og klasser
1.2. Seriestruktur, antall avdelinger og lag
1.3. Startberettigelse for lag
1.4. Opprykk
1.5 Nedrykk

2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere
2.2 Lisens
2.4 Å spille en kamp
2.5 Å spille for en klubb
2.6 Overbygningsklubber
2.7 Spillere fra ToppVolley Norge
2.8 Utenlandske statsborgere
2.9 Spilleroverganger
2.10 Overganger mellom/til utenlandske lag
2.12 Overgang mellom lag i samme klubb

3.0 Seriespillet
3.1 Arrangørens oppgaver
3.4 Flytting av kamp og søknad om omberamming
3.5 Force Majeure
3.6 Skader og ikke-epidemisk sykdom

4.0 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp
4.1 Frammøtetid
4.3 Lisenslister

5.0 Dommere
5.2 Frammøtetid
5.3 Manglende dommer
5.4 Antrekk
5.5 Honorar

7.0 Økonomi
7.1 NVBFs sentrale reisekasse forbundsseriene

8.0 Overtredelser
8.6 Andre overtredelser
8.7 Bøtenes størrelse
8.8 Purregebyr

10.0 Markedsrettigheter

11.0 Resultater og Premiering
11.3 Premiering
11.4 Representasjon i Europacupene

0.0 Generelt

0.0 Generelt

Norsk idrett skal være et trygt sted for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Se ytterligere informasjon om ordningen og forpliktelsene gitt av NIF.

Merknad: Alle punkter svarer til et punkt i Reglement for NVBFs seniorserier. Der det ikke er tekst er det ikke en regulering til dette punktet i reglementet.

 

1.0 Seriesystemet

1.0 Seriesystemet
1.1 Innledende bestemmelser og klasser

1.1.1    Serienes navn fastsettes av NVBF.

For sesongen 2019-2020 er eliteseriens navn Mizunoligaen. NVBF fremlegger regelverket for eliteserien og 1.divisjon på Årsmøte i NTV.

1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag

1.2.2    NVBF skal tilstrebe at alle kampene skal spilles samme dag og på samme tidspunkt og at lagene spiller hjemme/borte annenhver kamphelg.

Seriene inkludert sluttspill for Mizunoliga skal være ferdigspilt innen utgangen av april.

TVN spiller kun en kamp mot hver av motstanderlagene, og den spilles på hjemmebanen til TVN.

TVN ivaretar losji for de lag som har behov for overnatting.

1.2.3    Sluttspillet i Mizunoliga gjennomføres over fem (5) konkurransehelger.

     Før sluttspillet begynner trekkes TVN fra tabellen og lagene justeres deretter.

(a) Første helgen er kvartfinalen.

De to første lagene fra grunnserien går til semifinale.

Lagene 3-6 fra grunnserien spiller kvartfinale hos laget som ble nr. 3.

Alle lagene møter hverandre.

Kampoppsettet ser slik ut:

  • Fredag nr. 3-6 og 4-5
  • Lørdag nr. 3-5 og 4-6
  • Søndag nr. 3-4 og 5-6
  • De 2 beste lagene går til semifinale.

 

 • Resultatene fra kvartfinalene avgjør sluttplassering for lag som ikke går videre til semifinalene.
 • Rekkefølgen i kvartfinalene bestemmes ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
  1. antall tabellpoeng
  2. antall vunne kamper
  3. differansen mellom vunne og tapte sett
  4. differansen mellom vunne og tapte spillepoeng
  5. antall vunne sett
  6. antall vunne spillepoeng
 • Dommerutgiftene i sluttspill inngår i den totale dommerutgiftsfordeling for hele serien.

(b) De resterende fire (4) helger, semifinalene og finalene, spilles som best av 5 kamper, med hjemme- og bortekamper.

(c) Semifinalene spilles slik:

 • Lag nr. 1 i grunnserien møter lag nr 2 fra kvartfinalen og lag nr. 2 i grunnserien møter vinneren av kvartfinalen.
 • Det spilles 2 kamper samme sted første helg, og om nødvendig spilles inntil 2 kamper helgen etter. Laget som først vinner 3 kamper vinner runden.
 • Lag nr. 1 og nr. 2 i grunnserien får siste hjemmekamp.
 • Lag nr. 1 og nr. 2 i grunnserien starter semifinalen med en (1) seier.

(d) Vinnerne av semifinalene møtes til kamp om seriemestertittel to etterfølgende helger.

(e) Finalen spilles på lik måte som semifinalene med hjemme- og bortekamper.

 • Laget med høyeste plassering etter grunnserien starter finaleserien med en (1) seier og har hjemmekamp(er) siste helg.

1.3 Startberettigelse for lag

1.3.1 ToppVolley Norge (TVN) plasseres direkte i eliteserien og 1.divisjon.

1.3.2 Fristen for å bekrefte plassen eller søke nedrykk:

Eliteserien: 15.april via innsending av eliteserielisens.

1.3.3 Eliteserielisens tildeles av forbundsstyret.

1.3.4 For sesongen 2019-2020 er startavgiften:

Eliteserien: kr. 41.500,- per lag. Startavgiften dekker også deltakelse i NM.

1.divisjon: kr. 23.000,- per lag. Startavgiften dekker også deltakelse i NM.

TVN betaler halv startavgift for både eliteserien og 1.divisjon.

Lagene i begge seriene skal betale følgende utgifter:

 • Dommerutjevning – kr 2.000,- per lag.
 • NVBFs sentrale reisekasse – kr 500,- per lag.
 • Til lagets region for administrering og tilrettelegging av bl.a. halltider – kr. 1.000,- per lag.

1.3.5 Lag kan likevel få delta om det er inngått forpliktende avtaler om oppgjør.

1.3.6 Ved trekking av lag etter tildeling av elitelisens eller bekreftet plass i 1.divisjon medfølger følgende sanksjoner:

 • tap av startavgiften
 • laget blir plassert i 2. eller 3.divisjon, avhengig av hvilket nivå er laveste i gjeldende konkurranse område.
 • klubben får ikke rykke opp et lag til den serien laget trekker seg fra før det er gått minimum 2 sesonger, inkludert sesongen laget trekker seg fra serien.
 • eventuelt tidsavhengig bot;
  • trekking av lag etter 1. mai medfører en bot på kr 15.000,-.
  • trekking av lag etter 15. juni medfører en bot på kr 20.000,-
  • trekking av lag etter 15. august medfører en bot på kr 25.000,-

1.4 Opprykk

1.4.1     Før vinneren av 1.divisjon og lag som skal delta i kvalifisering til eliteserien skal bestemmes trekkes lag fra TVN fra tabellen. Resterende lag justeres deretter.

            Vinneren av 1.divisjon rykker direkte opp til eliteserien.

            7.plass i eliteserien etter grunnserien spiller kvalifisering mot lag nr. 2 og 3 i 1.divisjon om mulig plass i eliteserien.

            Kvalifisering spilles over en helg med alle mot alle. Laget på 7.plass arrangerer kvalifisering.

            Laget på 7.plass i eliteserien møter lag nr. 3 til kamp fredag.

            Lag nr. 2 og 3 møter til kamp lørdag.

            Lag på 7.plass i eliteserien og lag nr. 2 fra 1.divisjon møtes til siste kamp søndag.

For opprykk til 1.divisjon se Administrativ regulering for lavere divisjoner.

1.5 Nedrykk

1.5.1    Før nedrykk fra eliteserien og 1.divisjon bestemmes trekkes lag fra TVN fra tabellen. De resterende lag justeres deretter og lagene som rykker ned er avklart.

2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere

2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere

2.2 Lisens

2.2.1 Det er klubbens og lagets ansvar at alle spillerne har betalte lisenser. Klubben skal registrere sine lisensspillere direkte i SportsAdmin i henhold til veiledningen på NVBFs nettsider.

Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 31.august det året sesongen avsluttes.

2.4 Å spille en kamp

2.4.1    Dette gjelder også for en spillers overgang fra et lag til et annet innen samme klubb.

2.5 Å spille for en klubb

2.5.1     Unntak: avtale om overbygningsklubb og elever ved TVN.

2.5.3    En forutsetning for dette er at vedkommende har gjort opp sine forpliktelser i den klubben vedkommende sist var medlem, og skriftlig har meldt seg ut av denne klubben.

2.5.5     Dersom et lag blir nedlagt, men klubben fremdeles er medlem hos NVBF, skal spillerne ha overgang etter gjeldende regler. I slike tilfeller er det ingen karantene.

2.6 Overbygningsklubber

2.6.3     Lisensen hører hjemme i lisensoversikten til moderklubben, men en kopi skal befinne seg i lisensoversikten til elitelaget eller 1.divisjonslaget.

Navnet på spilleren/spillerne må oppgis av hensyn til DataVolley Media og e-scoresheet.

2.6.11   Fristen for å sende inn søknad om overbygningsavtale er satt til 15. desember. Søknaden skal inneholde en skriftlig melding om hvilke spesifikk(e) spiller(e) avtalen gjelder, signert av lederne i begge klubbene. En avtale er ikke gyldig før NVBF har mottatt en slik melding og har gitt skriftlig tilbakemelding om at avtalen er godkjent. En oppsigelse av en avtale mellom overbygningsklubb og moderklubb skal meddeles NVBF skriftlig.

2.7 Spillere fra ToppVolley Norge

2.7.1    Spillere fra TVN må være medlem av en moderklubb tilsluttet NVBF og har visse særretter og er underlagt spesielle regler. Moderklubben er den klubben eleven er medlem av når vedkommende er elev ved TVN (heretter omtalt som klubb).

2.7.2 Elever ved TVN kan spille seriespill både for klubb og TVN. Dette gjelder ikke for eliteserien og 1.divisjon.

2.7.3 En spiller kan spille kamper for både klubb og TVN samme dag, såfremt klubb og TVN ikke spiller i samme divisjon.

2.7.4 I tilfelle kampkollisjon mellom kamper for klubben og kamper for TVN, er det klubben i samråd med TVN og spilleren selv som avgjør hvilket lag spilleren skal spille for.

2.7.5 Elever ved TVN som ønsker å melde overgang til en annen klubb, må gjøre det på eget skjema innen 30. september. I perioden 30.september – sesong slutt kan ikke elever ved TVN melde overgang.

2.7.6 Overgangen til en annen klubb gjelder både senior og aldersbestemte nivå. Eleven vil representere den nye klubben i aldersbestemte og senior NM.

2.7.7 Alle overganger skal godkjennes av både TVN og NVBF.

2.7.8. Det er kun mulig for elever ved TVN å melde overgang én gang per sesong.

2.7.9 Maksimalt tre (3) elever ved TVN kan foreta overgang til én og samme klubb i perioden sesongens slutt til 30.september.

2.8 Utenlandske statsborgere

2.8.1    Prosessen for overgang er beskrevet i manualen som ligger på nettsidene til NVBF. – Link?

2.8.2    Dersom laget ikke deltar i internasjonale turneringer, skal lagets utenlandske spillere ha internasjonal overgang med No International Rights. Nordic Club Championship gjelder ikke som internasjonal turnering.

Overgang til norske klubb med No International Rights medfører et administrativt gebyr på kr. 1.000,- til NVBF.

2.8.5    For utfyllende informasjon se UDI sine nettsider, www.udi.no.

2.9 Spilleroverganger

2.9.1     For sesongen 2019-2020 er overgangsgebyret på kr 800,- og gjelder alle overganger i senior seriene.
NVBF kan ilegge karantenetid ved overtredelser av NVBFs reglement for spillerovergang i inntil åtte (8) uker.

2.9.2    Bekreftelsen fra tidligere klubb må være godkjent av klubbens leder eller lisensansvarlig.

2.9.3    Disse forpliktelsene kan kun omfatte at spilleren har;

 • betalt medlemsavgift og treningsavgift
 • levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben
 • gjort opp sine forpliktelser i henhold til spillerkontrakt om slik er inngått (se punkt 2.11)

2.9.4     Dersom en spiller ikke har spilt for en klubb (enten norsk eller utenlandsk) på 12 måneder, kan vedkommende bli spilleklar for en ny klubb når som helst, også i perioden 16. desember og frem til samtlige serier i NVBF er avsluttet, forutsatt at formalitetene er i orden (se punkt 2.5.3). Det skal ikke betales overgangsgebyr når spiller ikke har spilt for en klubb på 12 måneder. I perioden etter 15. desember skal manuelt overgangsskjemaet (link) med signatur fra siste klubb og ny klubb skal sendes til NVBF. 

  2.9.5     Unntak kan gis i følgende tilfeller:

 1. ved flytting i forbindelse med jobb og militæret etter 15. desember
 2. ved opptak til studier etter 15. desember

En slik ekstraordinær spillerovergang gjelder kun dersom avstanden til klubben det søkes overgang fra blir så stor at det ikke er naturlig å fortsette å spille der.

For å få innvilget en slik spillerovergang må flyttingens omstendigheter kunne dokumenteres.

2.9.7     Den første henvendelsen skal være skriftlig og gå til ønsket spillers klubb for å gjøre klubbens ledelse oppmerksom på at en vil ta kontakt med en spiller om en eventuell overgang. Det er ikke tillatt å henvende seg til spilleren direkte, til spillerens familie eller til andre personer før klubben er varslet. Først når spillerens klubb har mottatt en henvendelse, kan en ta kontakt med spilleren det gjelder. Det er tillatt å henvende seg til en klubb og en spiller angående overgang gjennom hele sesongen, men det er ikke lov med overgang i perioden 16. desember til NVBFs serier er avsluttet.

2.10 Overganger mellom/til utenlandske lag

2.10.2   Ihht. reglement for overgang fra FIVB/CEV kan ikke en klubb kreve kompensasjon for overgang for spillere som omfattes av internasjonal overgang. Alle administrasjons- og overgangsgebyrer er fastsatt av FIVB/CEV.

2.10.6   Såfremt CEVs og FIVBs reglement ikke regulerer overgang for spillere i skolesystemet i USA eller Canada, er spillere fra Norge som spiller på lag i high school eller college i USA og Canada fortsatt spilleberettiget for sin norske klubb når de er i Norge. Dette forutsettes at spillerne har gyldig medlemskap i klubben og har gyldig lisens for det nivået man spiller på.

2.12 Overgang mellom lag i samme klubb

2.12.4   Maksimum antall spillere som kan benyttes er:

Eliteseriespillere i 1. divisjon er to (2).

1.divisjonsspillere i 2.divisjon er to (2)

I de tilfeller hvor eliteserieklubben ikke har lag i 1. divisjon vil følgende kriterier gjelde; for 2. divisjon er maks antall spillere som kan benyttes to (2). For 3. divisjon er maks antall spillere som kan benyttes én (1) spiller, men eliteserieklubben kan da ikke ha lag i 1. og 2. divisjon.

I de tilfeller hvor 1. divisjonslaget ikke har lag i 2. divisjon er maks antall spillere som kan benyttes i 3. divisjon to (2).

3.0 Seriespillet

3.0 Seriespillet

3.1 Arrangørens oppgaver

3.1.1    I kamper med TV-sending er det tilleggskrav. Se mer om dette i informasjonsbulletin fra NVBF.

3.1.2    I NVBFs nasjonale serier skal det benyttes Mikasa V200W, MVA 200 eller MVA 300 som er godkjent av forbundet. Ballene skal ikke være gamle og/eller slitte.

Arrangøren skal stille minimum 7 tilfredsstillende baller av samme merke som matchballene til disposisjon for det gjestende laget under oppvarming.

3.4 Flytting av kamp og søknad om omberamming

3.4.1     Flyttegebyret er på kr 1000,-. Søknaden skal inneholde opplysninger om lagets navn og divisjon, aktuell kamp med opprinnelig kamptidspunkt og ny kamptid, og opprinnelig oppsatt hall og ny hall, samt en begrunnelse for søknaden.

Klubben benytter Søknad om flytting.

3.4.3     Dersom et lag ønsker å spille et annet sted enn sin normale hjemmearena, skal dette godkjennes av motstanderlaget. Ekstra reiseomkostninger i denne sammenheng dekkes av arrangørlaget.

3.4.4     Ved omberammet kampsted og/eller kamptidspunkt, plikter arrangør å informere lokal media for både hjemme- og bortelag om endringen.

3.5 Force Majeure

3.5.1    Den/de ansvarlige for laget som er forsinket må be NVBF om å få forholdet vurdert som Force Majeure. En slik henvendelse skal sendes elektronisk til NVBF senest syv (7) dager etter kampdato og må inneholde skriftlig dokumentasjon om forholdet. Det skal påføres kampskjemaet at kampen er spilt på dette grunnlaget. Dommerne sender inn rapport om forholdene senest 3. virkedag etter oppsatt kamptidspunkt. Rapporten sendes elektronisk til NVBF.

3.5.2    Dersom forholdet ikke kan anses å være Force Majeure må den/de ansvarlige – i tillegg til sanksjoner ilagt fra NVBF – dekke motstanderlagets utgifter i forbindelse med kampen, herunder reise, utgifter til halleie, dommere, trykking av plakater og program, samt tapte publikumsinntekter. Inntektstapet beregnes som et gjennomsnitt for lagets kamper samme sesong. I tilfeller der publikum var møtt fram, dokumenteres antallet gjennom antall solgte billetter. Alle utgifter skal dokumenteres skriftlig.

 3.5.5     Skader regnes som Force Majeure kun dersom skadene er påført samlet for spillerne i en ulykke.

3.6 Skader og ikke-epidemisk sykdom

3.6.1    Laget må dokumentere disse skadene og sykdom med legeattester og legge dette fram for forbundet elektronisk senest syv (7) dager etter kampdato.

4.0 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp

4.0 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp

4.1 Frammøtetid

4.1.1     Dersom reisende lag ser at de vil få problemer med å nå fram til hallen i tide, skal de straks ta kontakt med arrangørlaget på arenatelefonen og serieansvarlig.

4.3 Lisenslister

4.3.1     Oversikten over betalte lisenser hentes fra SportsAdmin. Se hvordan her.

I eliteserien og 1.divisjon skal lisens bekreftes via DataVolley.

For eliteserien og 1.divisjon kan ikke spilleren registreres i DataVolley uten at lisens er betalt. Dersom lisens er betalt etter registrering i DataVolley, kan spilleren manuelt påføres i e-scoresheet ved  fremvisning av kvittering for betalt lisens. Dette skal sjekkes av dommerne.

5.0 Dommere

5.0 Dommere

5.3 Manglende dommer

5.3.1    Dersom en dommer mangler 60 minutter før kampstart, må arrangøren straks forsøke å kontakte vedkommende dommer, eventuelt forsøke å finne en erstatter slik at kampen kan spilles. Arrangør skal kontakte serieansvarlig og lederen av DRK om situasjonen.

Dersom én eller begge dommerne mangler ved kampstart, skal dette påføres kampskjemaet.

Om det ikke finnes annen løsning, kan dommer(ene), som siste mulighet, også være medlem av én av de to klubbene som skal spille.

5.4 Antrekk

5.4.1     Brudd på antrekksbestemmelsene medfører halvert dommerhonorar, https://volleyball.no/dommeruniformer/

5.5 Honorar

5.5.1     Dommerhonoraret i Eliteserien kr 1.150,– per kamp per dommer.

Dommerhonoraret i 1.divisjon kr. 575,- per kamp per dommer.

Dommerhonorar skal indeksreguleres hvert annet år.

Honoraret, samt eventuelle utgifter til kost og reise, utbetales elektronisk så fort som mulig etter spilt kamp. Dersom klubben har faste utbetalingsdatoer skal dette meddeles dommerne på forhånd.

Dersom det er enighet mellom klubben og dommer(e) kan honoraret og eventuelle utgifter til kost og reise utbetales kontant på kampdagen.

5.6 Reise- og kostutgifter

5.6.1     Dommerne kontakter laget før bestilling av reise. Dersom billigste reisemåte korresponderer dårlig med den oppsatte kamptiden (mer enn én times ekstra tidsforbruk totalt ved kortere reiseavstander), skal dommer etter dokumentert krav få dekket utgifter for bruk av privatbil.

Satsene er:

 • kjøregodtgjørelse etter statens satser
 • diettgodtgjørelse;
  • diett; reise + kamptid 6-12 timer: kr 200,-
  • diett; reise + kamptid over 12 timer: kr 300,-
 • eventuell overnatting dekkes av arrangørklubben etter regning
6.0 Trenere

6.0 Trenere
6.1 Trenerlisens

6.1.1     Som en del av NVBFs trenerutdanning er det innført krav om trenerkompetanse f.o.m. 2016. Trenerløftet tar utgangspunkt i NIF nye trenerløype der kursomfang og kompetansekrav er felles på tvers av idrettene. Målet for NVBF er at flere barn, unge og voksne får oppleve en treningshverdag preget av utviklingsfokus og økende grad av mestring.

I tillegg er det innført trenerlisens på lik linje med spillerlisens som må løses for at man skal stå på kampskjema som trener eller assistenttrener.

6.1.2    For eksisterende trenere som ønsker å rekvalifisere sin trenerstatus etter NIFs nye standarder, tilbyr NVBF overgangskurs. Mer informasjon om Trenerutdanning finnes på her.

Krav til trenerkompetanse er:

 • Eliteserien: Trener 3
 • 1.divisjon: Trener 2
 • 2.divisjon: Trener 1
 • 3.divisjon og lavere: Ungdomstrener

6.1.3 Trenere som ikke har lisens legges ikke inn i DataVolley.

Informasjon om NVBFs utdanningsprogram finnes her.

7.0 Økonomi

7.0 Økonomi

7.1 NVBFs sentrale reisekasse forbundsseriene

7.1.1     Ved ny kamp gis det ikke dekning for utgifter klubben får ved hjemhenting av spillere, altså for spillere som bor utenfor klubbens naturlige tilhørighet.

7.5 Europacup

Følgende sats gjelder for forskudd (depositum): kr. 10.000,-
NVBF som administrerende myndighet fastsetter forfallsfrist i utstedt faktura.

8.0 Overtredelser

8.0 Overtredelser

8.6 Andre overtredelser

9.6.1    Sanksjonsutvalget kan sende saken til Forbundsstyret som kan gå til ytterligere straffereaksjoner iht. kapittel 11 «Straffebestemmelser» i NIFs lov.

8.7 Bøtenes størrelse

8.7.1    Følgende satser gjelder:

 • for mindre forseelser: første gang kr 600,-, andre gang kr 1.000,-
 • for forseelser: minimum kr 1.000,- og maksimum kr 7.000,-
 • for grove forseelser: minimum kr 15.000,-

Bøter av en viss størrelse (til og med kr 1.000,-) kan ikke ankes, de kan kun påklages innen samme instans.

8.8 Purregebyr

8.8.1    Purregebyret er satt til kr 100,- per purring.

9.0 Sanksjoner

9.0 Sanksjoner

9.1.1     I henhold til gjeldende reglement kan NVBF ilegge spillere, lag, lagledere, trenere, ledere og klubber en eller flere sanksjoner. Dette gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement.

9.1.2     Brudd på barneidrettsbestemmelsene medfører sanksjoner, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

 

10.0 Markedsrettigheter

10.0 Markedsrettigheter

NVBFs rettigheter knyttet til reklame, TV-sendinger og marked

For eliteserien er en presisering av rettigheter knyttet til disse områdene beskrevet nærmere i et eget punkt i Eliteklubblisens punkt 6.

            Reklame på spilledrakter

 • Dersom et lag ønsker å spille offisielle kamper med reklame på spilleoverdelen og/eller shortsen, må klubben inngå en kontrakt med vedkommende bedrift(er).
 • Det er lov med individuell reklame bak på shorts. Forutsetningen for dette er at inntekten fra reklamen går til klubben og ikke til spilleren selv.
 • Reklamefeltet skal være klart atskilt fra spillernes nummer. Plassering og størrelse av reklamen skal være lik for alle spillere på laget, både på trøye og shorts.
 • Reklameteksten må ikke noe sted være nærmere rektangelet som omslutter draktnummeret enn 5 cm. Utgangspunktet er et tosifret draktnummer.
 • Reklamen må ikke virke støtende eller stride mot idrettens ideer.
 • NVBF er ikke økonomisk ansvarlig ved kontraktbrudd mellom partene.
 • Forøvrig gjelder NIFs lover. Se spesielt kapittel 13 «Avtaler mellom idretten og næringslivet» og til kapittel 14 «Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser».

 

Forbundsreklame på klubbdrakter

 • NVBF kan vederlagsfritt disponere et reklamefelt på 4 x 10 cm, eller et felt tilsvarende 40 cm2 på spilledrakten til lag i landsomfattende serier.
 • Reklamen skal primært plasseres på spilledraktens høyre erme. NVBF skal sørge for reklamemateriellet. Klubb eller lag skal besørge påsying/trykk av reklamen.
 • Dersom en klubb eller et lag kommer i konflikt med egne avtaler på grunn av NVBFs reklame, skal det søkes om fritak. Alle søknader må grunngis og sendes skriftlig til NVBF.
 • NVBF vil, innen 1.august avgjøre kravet om sine rettigheter om reklame på klubbdrakter. Etter denne datoen står klubbene fritt til å selge plasseringen forbeholdt NVBF.

 

Arenareklame

 • Det er ikke tillatt med reklame for politiske partier på idrettsarenaer og klubbhus ol.
 • NVBF har rett til 15 meter arenareklame ved alle eliteseriekamper. De 15 meterne fordeles på følgende måte:
 • 9 meter sentralt på motsatt side av sekretariatet eller evt. hovedkameraet
 • 6 meter fordelt med 3 meter sentralt på hver kortside

 

Reklame på nettet

 • Klubbene har rett til å påføre nettets toppbånd reklamefelt i alle hjemmekampene.
 • NVBF har rett til reklamefelt på nettets toppbånd ved sine arrangementer.
 • Reklamen som benyttes skal bestå av ett produktnavn (eller én logo) som kan påføres et fritt antall ganger på nettets toppbånd.
 • Begge sider av toppbåndet skal være identiske.
 • Reklamefeltene skal plasseres med lik avstand og i samme høyde.
 • Reklamen må ikke endre toppbåndets karakteristika. Toppbåndets bredde og konsistens må ikke endres, og nettets “toppstrek” må forbli helt plan.

 

11.0 Resultater og Premiering

11.0 Resultater og premiering

11.3 Premiering

11.3.2   For å få medalje i eliteserien må spillerne ha deltatt i minst 1/3 del av total antall kamper (grunnserien og sluttspill).

            For å få medalje i 1.divisjon må spillerne ha deltatt i minst 1/3 av kampene i seriespillet.

11.4 Representasjon i Europacupene

11.4.1   Antall lag fra Norge som får spille Europacup bestemmes av CEV. Med forbehold om tildelte plasser vil følgende rangering gi rett til plass, søknad om plass:

 1. Sluttspillvinner (Seriemester): Champions League
 2. Norgesmester: CEV Cup/CEV Challenge Cup
 3. 2.plass i sluttspill (tapende finalist): kan søke om plass i CEV Challenge Cup.
Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search