Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball

- Om Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball

Her finner du Administrativ regulering for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball versjon 08.04.2019.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon. 

0.0 Generelt

1.0 Struktur
1.2. Klasser
1.3. Organisering
1.6 Kampformat

2.0 Startberettigelse
2.1 Deltakelse
2.2 Spilleberettigelse – alder
2.3 Spilleberettigelse – lisens
2.4 Spilleberettigelse – klubb – spillerovergang til lag i aldersbestemte klasser

3.0 Regionsmesterskap
3.1 Regioner/Konkurransesoner
3.2 Organisering av regionsmesterskap
3.3 Kampoppsett
3.4 Antall kamper
3.7 Stevnejury
3.8 Regionsmesterskap som kvalifisering til landsfinale
3.9 Lag i landsfinalen
3.10 Tidsfrister for bekreftelse av lag til landsfinale
3.11 Erstatte lag
3.12 Lag som trekker seg
3.13 Dømming/dommere
3.14 Opptreden
2.15 Sanksjoner

4.0 Landsfinale
4.1 Hallkapasitet
4.2 Spillebanen
4.4 Spillesystem
4.5 Seeding av lagene
4.6 Puljeoppsett
4.7 Kampoppsett
4.8 Oppdatering av kampprogram/resultatservice i hallen
4.10 Stevnejury
4.11 Dømming
4.13 Åpning, defilering, premieutdeling
4.14 Premiering
4.16 Teknisk møte og dommermøte

5.0 Øvrige forhold ved landsfinalen
5.1 Administrasjon
5.2 Planlegging
5.4 Resultatservice
5.5 Informasjon
5.6 Lag og spillerinformasjon
5.7 Sentral representasjon
5.8 Lagenes oppførsel
5.9 Overnatting
5.10 Bespisning
5.11 Intern transport
5.12 Deltakerkort
5.13 Økonomi
5.14 Lagets forpliktelser
5.15 Rettigheter

Gyldighet

0.0 Generelt

0.0 Generelt 

Fra og med 1.januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. I den anledning har NIF utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndteringen av ordningen. Brosjyren kan lastes ned fra NIFs nettside www.nif.idrett.no

 

1.0 Struktur

1.0 Struktur 

1.2 Klasser

1.2.2    I NM GU15 kan klubber delta med inntil 2 jenter.

            I NM GU17 og GU19 kan klubber delta med 1 jente.

1.3 Organisering

1.3.3    Regionene tildeles de resterende ledige plassene ut fra den enkelte regions resultater fra landsfinalen foregående år og til de regionene med flest deltagende lag i regionsmesterskapet i klassen (JU15, JU17, JU19 og GU15, GU17, GU19) hver for seg.

1.6 Kampformat

1.6.1    I regionsmesterskapet kan administrasjonsmyndighet i spesielle tilfeller avvike fra settformatet ved at de to første settene spilles til 15 og med ev. avgjørende sett til 12 poeng (modifisert settformat). Alle sett må vinnes med minst to poeng. Dette kan være aktuelt dersom regionsmesterskapet arrangeres over en dag med mange deltakende lag. De avsluttende kampene bør uansett spilles med sett til 25/15.
Ved få deltakende lag og få kamper (1-2 kamper) kan kampene spilles som best av fem sett (sett til 25/15).

1.8 Baller og kampskjema

1.8.1    Arrangør skal stille med kampballer til alle kamper i NM. Lagene må ha med oppvarmingsballer selv. Til finaler i landsfinalene skal arrangør stille med oppvarmingsballer av samme type som kampballene.

2.0 Startberettigelse

2.0 Startberettigelse
2.1 Deltakelse

2.1.3    Selv om en klubb har flere lag kvalifisert for landsfinalen ut fra plassering i RM, kan klubben likevel bare stille med et lag i landsfinalen. Klubbens best plasserte lag i RM har rett på deltakelse i landsfinalen. I landsfinalen kan imidlertid en klubb stille med de spillere som den disponerer over, uavhengig om de har spilt for andre lag i klubben i RM.

2.2 Spilleberettigelse – alder

2.2.1    Aldersgrensene for spillere på deltakende lag i NM U15 er:

NM U15 2020 er åpen for spillere født i 2005, 2006 og 2007.

Aldersgrensene for spillere på deltakende lag i NM U17 er:

NM U17 2020 er åpen for spillere født i 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007.

Aldersgrensene for spillere på deltakende lag i NM U19 er:

NM U19 2020 er åpen for spillere født i 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007.

Det gis ingen generell dispensasjon fra alderskravene.

Det kan imidlertid gis dispensasjon til spillere som går på skolen i et klassetrinn yngre enn fødselsåret tilsier, selv om klubben har tilbud i riktig aldersklasse. Dersom dispensasjonen gis vil spilleren da ha «permanent» status/dispensasjon i klassen under.

2.3 Spilleberettigelse – lisens

2.3.1    Dersom lisens ikke er betalt, regnes det som om spilt(e) kamp(er) er spilt med ikke-spilleberettigede spiller.

2.3.3    En spiller som fyller 17 år før 01. Januar 2020, er å betrakte som over 17 år for den gjeldende sesongen.

2.3.4    Lagleder skal føre opp lagets spillere til hver kamp på kampskjemaet og krysse av for at den enkelte spiller har gyldig lisens for deretter å signere skjemaet.

Arrangør kontrollerer lisensdokumentasjon mot spillerlisten på kampskjemaene underveis i turneringen.

Dersom vedkommende spiller(e), ikke har betalt lisens til NVBF, har laget benyttet en ikke-spilleberettigede spiller. Dersom et lag har benyttet en ikke-spilleberettigede spiller skal laget bøtelegges og straffes med tap av kamp, 0-2.

Laget kan supplere lisenslisten gjennom hele sesongen ved å betale nye spillerlisenser. En lisens er personlig, og kan ikke overføres til en annen spiller.

Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 31.august det året sesongen avsluttes.

I lisensen inngår NVBFs refusjonsordning for dekking av behandlingsutgifter for skader.
(Se orientering om ordningen på https://volleyball.no/lisens-og-forsikring/).

2.4 Spilleberettigelse klubb –
spillerovergang til lag i aldersbestemte klasser

2.4.3     For overgang til lag i forbundsseriene (Eliteserie og 1.divisjon) eller til lag i lavere divisjoner, se Reglement for seniorseriene.

For overgang til lag i aldersbestemte klasser, se Reglement for aldersbestemte klasser.

Det er enhver klubbs ansvar å kontrollere at en ny spiller har gyldig overgang før han/hun får spille for den nye klubben. Å spille med en spiller som ikke er spilleberettiget for klubben vil kunne medføre tap av kampen.

En spiller som har spilt regionsmesterskap for en klubb, kan ikke bli spilleberettiget for spill i landsfinalen for en annen klubb i samme klasse den samme sesongen.

2.4.4     Elever ved TVN som ønsker å melde overgang til en annen klubb, må gjøre det på eget skjema innen 30. september. I perioden 30.september – sesongslutt kan ikke elever ved TVN melde overgang.

Dersom overgangen til en annen klubb gjelder seniornivå, vil overgangen også gjelde aldersbestemte nivå. Eleven vil da kunne bare representere den nye klubben i aldersbestemte NM.

Alle overganger skal godkjennes av både TVN og NVBF.

Det er kun mulig for elever ved TVN å melde overgang én gang per sesong.

Maksimalt tre (3) elever ved TVN kan foreta overgang til én og samme klubb i perioden sesongens slutt – 30.september.

3.0 Regionsmesterskap

3.0 Regionsmesterskap

3.1 Regioner/Konkurransesoner

3.1.1

Region/Konkurransesoner Administrasjonsmyndighet/fylker
NM U15, U17, U19

Øst

Region Øst
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark
NM U15, U17, U19

Agder

Region Sydvest
Aust-Agder, Vest-Agder
NM U15, U17, U19 Rogaland Region Sydvest

Rogaland

NM U15, U17, U19 Hordaland Region Hordaland
NM U15, U17, U19 Sogn og Fjordane Region Sogn og Fjordane
NM U15, U17, U19 Møre og Romsdal Region Møre og Romsdal
NM U15, U17, U19 Trøndelag Region Trøndelag

 

NM U15, U17, U19 Nord Region Nord

Nordland, Troms, Finnmark

3.2 Organisering av regionsmesterskap

3.2.1    Regionen kan begrense deltakelsen ved at hver klubb kun får delta med et eller to lag. I slike tilfeller bør regionen ha et tilbud om Kretsmesterskap (KM) for på den måten å gi alle lag et mesterskapstilbud.
Regionen har ansvar for å utlyse regionsmesterskapet for sin region i henhold til NVBFs terminplan. Regionen har ansvar for å skaffe arrangør(er) og hall(er).

Klubbene i regionen skal informeres på e-post og på NVBFs nettside.

Regionens administrasjonsmyndighet inviterer alle klubber tilsluttet NVBF. Innbydelsen distribueres via e-post og på www.volleyball.no. Innbydelse distribueres til klubbene senest en måned før arrangementet.

3.3 Kampoppsett

3.3.3

Ant. Lag Spillesystem Puljesammensetning/videre spill
6-8 Puljespill Pulje A Pulje B
Seed #1

Seed #4

Seed #5

Seed #8

Seed #2

Seed #3

Seed #6

Seed #7

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

Semifinaler: 1A – 2B og 1B – 2A
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

9-11 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C
Seed #1

Seed #6

Seed #7

Seed #2

Seed #5

Seed #8

Seed #11

Seed #3

Seed #4

Seed #9

Seed #10

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8 finale: 3B – 3C
Kvartfinaler: 1A – 3B/3C, 1B – 3A, 1C – 2A og 2C – 2B
Semifinaler: 1A/3B/3C – 2C/2B og 1B/3A – 1C/2A
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

12-14 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D
Seed #1

Seed #8

Seed #9

Seed #2

Seed #7

Seed #10

 

Seed #3

Seed #6

Seed #11

Seed #14

Seed #4

Seed #5

Seed #12

Seed #13

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

Kvartfinaler: 1A – 2B, 1B – 2A, 1C – 2D og 1D – 2C
Semifinaler: 1A/2B – 1D/2C og 1B/2A – 1C/2D
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

15 og 17 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E
Seed #1

Seed #10

Seed #11

Seed #2

Seed #9

Seed #12

Seed #3

Seed #8

Seed #13

Seed #4

Seed #7

Seed #14

Seed #17

Seed #5

Seed #6

Seed #15

Seed #16

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 2D – 2A og 2C – 2B
Kvartfinaler: 1A – 2C/2B, 1B – 2D/2A, 1C – 2E og 1D – 1E
Semifinaler: 1A/2C/2B – 1D/1E og 1B/2D/2A – 1C/2E
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

16 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D
Seed #1

Seed #8

Seed #9

Seed #16

Seed #2

Seed #7

Seed #10

Seed #15

Seed #3

Seed #6

Seed #11

Seed #14

Seed #4

Seed #5

Seed #12

Seed #13

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 2A – 3D, 2B – 3C, 2C – 3B, 2D – 3A

Kvartfinaler: 1A – 2B/3C, 1B – 2A/3D, 1C – 2D/3A og 1D – 2C/3B
Semifinaler: 1A/2B/3C – 1D/2C/3B og 1B/2A/3D – 1C/2D/3A
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

18-20 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F
Seed #1

Seed #12

Seed #13

Seed #2

Seed #11

Seed #14

 

Seed #3

Seed #10

Seed #15

 

Seed #4

Seed #9

Seed #16

Seed #5

Seed #8

Seed #17

Seed #20

Seed #6

Seed #7

Seed #18

Seed #19

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 1E – 2A, 1F – 2B, 2F – 2C og 2E – 2D
Kvartfinaler: 1A – 2E/2D, 1B – 2F/2C, 1C – 1F/2B og 1D – 1E/2A
Semifinaler: 1A/2E/2D – 1D/1E/2A og 1B/2F/2C – 1C/1F/2B
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

21-23 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G
Seed #1

Seed #14

Seed #15

Seed #2

Seed #13

Seed #16

Seed #3

Seed #12

Seed #17

Seed #4

Seed #11

Seed #18

Seed #5

Seed #10

Seed #19

Seed #6

Seed #9

Seed #20

Seed #23

Seed #7

Seed #8

Seed #21

Seed #22

Sluttspill Cupspill:

1/8 finaler: 1C – 2A, 1D – 2B, 1E – 2C, 1F – 2D, 1G – 2E og 2G – 2F
Kvartfinaler: 1A – 2G/2F, 1B – 1G/2E, 1C/2A – 1F/2D og 1D/2B – 1E/2C
Semifinaler: 1A/2G/2F – 1D/1E/2C og 1B/1G/2E – 1C/2A/1F/2D
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

24 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G Pulje H
Seed #1

Seed #16

Seed #17

Seed #2

Seed #15

Seed #18

Seed #3

Seed #14

Seed #19

Seed #4

Seed #13

Seed #20

Seed #5

Seed #12

Seed #21

Seed #6

Seed #11

Seed #22

Seed #7

Seed #10

Seed #23

Seed #8

Seed #9

Seed #24

Sluttspill Cupspill (primært cup):

1/16 finaler: 2A – 3H. 2B – 3G, 2C – 3F, 2D – 3E, 2E – 3D, 2F – 3C, 2G – 3B og 2H – 3A

1/8 finaler: 1A – 2B/3G, 1B – 2A/3H, 1C – 2D/3E, 1D – 2C/3F, 1E – 2F/3C, 1F – 2E/3D, 1G – 2H/3A og 1H – 2G/3B
Kvartfinaler: 1A/2B/3G – 1H/2G/3B, 1B/2A/3H – 1G/2H/3A, 1C/2D/3E – 1F/2E/3D og 1D/2C/3F – 1E/2F/3C
Semifinaler: 1A/2B/3G/1H/2G/3B – 1D/2C/3F/1E/2F/3C og 1B/2A/3H/1G/2H/3A – 1C/2D/3E/1F/2E/3D
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

3.3.4    Fra og med femte plass kan det aksepteres delte plasseringer. Kampoppsettet skal ivareta kravet om antall kamper som hvert lag har krav på (se punkt 3.4 Antall kamper).

3.4 Antall kamper

3.4.3    Avvik fra dette kravet om antall kamper vil være aktuelt dersom kampene gjennomføres etter formatet best av fem sett.

3.7 Stevnejury

3.7.2    Protester og klager/innvendinger knyttet til spillesystem, seeding og kampoppsett som var kjent før regionsmesterskapet, skal avvises.

En bør merke seg følgende punkter:

 • Protest må leveres skriftlig sammen med et protestgebyr på kr. 200,- til en representant for stevnejuryen/stevnesekretariatet senest en halv time etter kampslutt. Protesten må varsles ved at laget ber om at det påføres kampskjemaet at laget forbeholder seg retten til å kunne protestere. Uten dette skal protesten avvises som formelt ugyldig.
 • Dersom motstander har synspunkter eller andre forhold som de mener er av betydning for saken, har de rett til å uttale seg skriftlig. En slik rapport må skrives og leveres stevnejuryen senest innen en halv time etter kampslutt.
 • Dersom juryen vil innhente uttalelser fra partene, 1. -/2. dommer eller andre vitner, må disse uttale seg umiddelbart etter at de er spurt.
 • Ved protester knyttet til brudd på spillereglene, skal det, i behandlingen av protesten i juryen, legges avgjørende vekt på dommerrepresentantens vurdering/syn.
 • Avgjørelsen av en protest skal begrunnes og overleveres partene skriftlig. Dersom protesten tas til følge får laget som protesterte, protestgebyret tilbake.
 • Det er ikke mulig å appellere en avgjørelse tatt, ihht. gjeldende reglement og spillereglene, av stevnejuryen.

3.8 Regionsmesterskap som kvalifisering til landsfinale

3.8.1

 

24 lag Startberettigelse i landsfinale for U15, U17 og U19
14 De to beste fra regionsmesterskapet i hver region (Nord, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder) har rett på plass i landsfinalen.
Regionen erstatter med den neste klubben på resultatlista dersom en klubb takker nei til deltakelse.
3 De tre beste fra regionsmesterskapet i Øst (8 fylker) har rett på plass i landsfinalen.

Regionen erstatter med den neste klubben på resultatlista dersom en klubb takker nei til deltakelse.

1 Arrangøren har rett på deltakelse med et lag i hver klasse.
3 Bonusplasser

Et ekstra lag til den regionen som har best resultat for sitt lag i landsfinalen foregående år.

Et ekstra lag til den regionen som har nest best resultat for sitt lag i landsfinalen foregående år.
Et ekstra lag til den regionen som har tredje best resultat for sitt lag i landsfinale foregående år.

3 Bonusplasser

Et ekstra lag til de tre regionene som har flest deltakende klubber i regionsmesterskapet samme sesong, etter at kvalifiserte klubber er trukket fra totalen.

3.9 Lag i landsfinalen

3.9.1    Regionen(e) med nr. 1, nr. 2 og nr 3 fra landsfinalen 2019 tildeles bonusplasser i 2020.
Beregningen for bonusplasser (+ lag) til landsfinalen i NM U15 for 2020, er basert på resultatene i landsfinalen NM U15 2019 som du finner i tabellen under.

 

Tabell for bonusplasser til landsfinalen ut fra resultater i
Region NM U15 2019 J NM U15 2019 G
#  # # + lag # # # + lag
Øst    
Agder   1 +1
Rogaland 3 +1 2 +1
Hordaland   3 +1
Sogn & Fjordane    
Møre & Romsdal 2 +1  
Trøndelag    
Nord 1 +1  

 

Beregningen for bonusplasser (+lag) til landsfinalen i NM U17 for 2020, er basert på resultatene i landsfinalen NM U17 2019 som du finner i tabellen under.

Tabell for bonusplasser til landsfinalen ut fra resultater i
Region NM U17 2019 J NM U17 2019 G
#  # # + lag # # # + lag
Øst 3 +1  
Agder   3 +1
Rogaland 2 +1  
Hordaland 1 +1
Sogn & Fjordane  
Møre & Romsdal  
Sør-Trøndelag  
Nord-Trøndelag  
Nord 1 +1 2 +1

 

Beregningen for bonusplasser (+ lag) til landsfinalen i NM U19 for 2020, er basert på resultatene i landsfinalen NM U19 2019 som du finner i tabellen under.

 

Tabell for bonusplasser til landsfinalen ut fra resultater i
Region NM U19 2019 J NM U19 2019 G
# # # + lag # # # + lag
Øst    
Agder   1 +1
Rogaland 1 3 +2  
Hordaland   2 +1
Sogn & Fjordane    
Møre & Romsdal 2 +1 3 +1
Trøndelag    
Nord    

 

3.9.2    Klubber som allerede er kvalifisert trekkes fra totalen. Dersom to eller flere regioner skulle stå med likt antall deltakende klubber i regionsmesterskapet, tildeles plassen til den regionen som har færrest plasser i landsfinalen. Ved likhet skal plassen avgjøres ved loddtrekning.

3.9.3    Dersom arrangør-laget ender på kvalifisert plass, overtar laget på plassen bak retten til landsfinalespill. Deltakelse/plassering i regionmesterskapet gir grunnlaget for seeding i landsfinalen. Dersom arrangør-laget ikke deltar i kvalifisering får det laveste seeding.

3.10 Tidsfrister for bekreftelse av lag til landsfinale

3.10.1  Dersom kvalifiserte lag ikke stiller i landsfinalen, skal regionskontorene fylle opp med det angitte antall lag i hver klasse fra region ved å gi tilbudet til dårligere plasserte lag i regionsmesterskapene etter tur ut fra resultat.

3.11 Erstatte lag

3.11.1  Lag som ikke er kvalifisert for landsfinalen, kan sende NVBFs konkurranseavdeling konkurranse@volleyball.no en skriftlig henvendelse om å bli ført opp på en venteliste for deltakelse i landsfinalen i tilfelle det blir ledige plasser. Lag som ønsker en ev. ledig plass i landsfinalen, må melde fra innen 5 – fem – dager etter regionmesterskapet er ferdig spilt. Dersom NVBF/Region innen 15.februar ikke greier å fylle opp med ordinært kvalifiserte 24 lag (U15, U17 og U19), foretar NVBF ev. en supplering med interesserte lag.

3.11.2  Regioner med færrest ordinært kvalifiserte lag blir prioritert ift antall deltakende lag i årets RM og fjorårets plasseringer for regionen i landsfinalen.

3.12 Lag som trekker seg

3.12.1  Alle forespørsler – og bekreftelser om deltakelse i landsfinaler skal skje skriftlig via e-post. Det samme gjelder for ev. trekking av lag. Alle henvendelser til – og tilbakemeldinger fra lag skal skje til/komme fra en ansvarlig person knyttet til laget.

3.13 Dømming/dommere

3.13.1  I innledende runder av regionmesterskapet dømmer lagene hverandre. Hvert lag har ansvar for å melde inn til turneringsarrangør når de kommer til hallen hvem som skal dømme lagets kamper (1. og 2. dommer).

De avsluttende kampene i regionmesterskapet skal dømmes av dommere med dommergrad 1 over 15 år (U15) og dommergrad 2 minimum 16 år gammel (U17 og U19).

Lagene settes opp som øvrige funksjonærer i disse kampene. Det benyttes NVBFs konkurransekampskjema.
Dommerhonoraret er for dommere påsatt av region (ikke i kamper der lagene dømmer hverandre) ihht. NVBFs satser for ungdomskamper kr. 100,- pr. kamp per dommer.

3.14 Opptreden

3.14.1  Det serveres ikke alkohol ved Norges Volleyballforbunds arrangementer. Dersom en spiller eller leder viser seg beruset, blir laget til vedkommende utvist fra resten av turneringen. Alle diskvalifikasjoner skal rapporteres til NVBF. Ved eventuelle materielle skader i form av hærverk, vil person(er)/klubb måtte regne med å erstatte de skadene som er forårsaket.
Alle diskvalifiseringer skal rapporteres til NVBF.
Lagleder har plikt til å informere spillerne om turneringens reglement. Alle spillere skal kjenne reglementet og overholde dette. Alle deltagere plikter også å kjenne idrettshallens og evt. overnattingsstedets reglement og overholde disse.

3.15 Sanksjoner

3.15.1  Sanksjonene som kan ilegges er:

 • advarsel
 • irettesettelse
 • utvisning
 • bot
 • diskvalifisering/utestengning

3.15.2 Definisjon av sanksjoner

Advarsel
Dette er et muntlig tilsnakk som registreres i sluttrapport. Kan ilegges av teknisk delegert og/eller stevnejury.

Irettesettelse
En skriftlig advarsel der kopi vedlegges sluttrapport. Kan ilegges av teknisk delegert og/eller stevnejury.

Utvisning
Vedkommende utvises fra 2-5 kamper. Dette gjelder ikke forhold som allerede er omtalt i spillereglene og som straffes med utvisning av dommeren. Sanksjonen ilegges av stevnejury og skrives i sluttrapport.

Bot
Økonomisk sanksjon inntil kr. 5 000,00. Sanksjonen kan ilegges av teknisk delegert og/eller stevnejury. Grunnlaget for boten samt beskrivelsen av behandlingsprosessen vedlegges sluttrapport. Kopi av dette oversendes NVBF sitt sanksjonsutvalg til eventuell videre behandling.

Diskvalifisering/utestengning
Sanksjonen gjelder videre deltagelse i gjeldende turnering/arrangement. Sanksjonen ilegges av stevnejury. Behandlingsprosessen av sanksjonen med grunnlaget vedlegges sluttrapport. Kopi oversendes NVBF sitt sanksjonsutvalg til eventuell videre behandling.

3.15.3 Sanksjons behandlingsprosess

Teknisk delegert og/eller stevnejuryen avgjør hvorvidt forseelsen er av en sånn karakter at den fortjener ileggelse av sanksjoner.

Stevnejuryen må sjekke gjeldende reglement når det gjelder selve prosedyren for avgjørelser om sanksjoner.

Hvis ikke annet fremgår av reglementet, må sanksjonen ilegges senest en time etter forseelsen.

Stevnejuryen kan innhente uttalelser fra partene og fra vitner.

Stevnejuryen kan på eget initiativ ta opp og behandle saker.

Stevnejuryens avgjørelse er i alle saker endelig.

Dersom stevnejuryen mener det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan ilegge, anmelder juryen forholdet til NVBF eller den angjeldende regionale administrasjon/ regionskontor.

 

Teknisk delegert og stevnejuryen må sette seg inn i gjeldende reglement.

En sanksjon er konsekvens av brudd på regelverket og gjeldende reglement.

En sanksjons behandlingsprosess er arbeidet foretatt av teknisk delegert og/eller stevnejuryen som fører frem til en endelig avgjørelse om ileggelse av sanksjon. Dette arbeidet skal dokumenteres i sluttrapport og med kopi til de involverte partene.

4.0 Landsfinale

4.0 Landsfinale

4.1 Hallkapasitet

4.1.2    Det vil være mulig å arrangere NM i to eller flere haller med noe reiseavstand imellom, forutsatt at arrangør sørger for nødvendig transport imellom hallene. I slike tilfeller vil det oppnevnes en assisterende dommerdelegert.

4.2 Spillebanen

4.2.3    Nett og nettstativer skal tilfredsstille de internasjonale spillereglene og NVBFs sikkerhetsbestemmelser for nettoppsett. Det skal benyttes antenner på alle baner.

Dersom det er forskjell på banene, skal de høyest rangerte kampene spilles på banene med best spilleforhold.

4.4 Spillesystem

4.4.1    Følgende retningslinjer kan gjelde gjelder for hver klasse i NM U15, U17 og U19: Totalt 76 kamper

Torsdag:         Puljespill med 8 puljer av 3 lag, 1 kamp i hver pulje: Totalt 8 kamper

Fredag:           Puljespill med 8 puljer av 3 lag, 2 kamper i hver pulje: Totalt 16 kamper

Cupspill med 1/16 dels finaler, 1/8 dels finaler og kvalifiseringskampene plassene 17-24: Totalt 36 kamper

Lørdag:           Cupspill med kvartfinalene, semifinalene, og kvalifisering nedre sluttspill 9-24: Totalt 20 kamper

Søndag:          Plasseringskampene 1-24: Totalt 12 kamper

4.4.2    Dette er ment som en rettesnor. Arrangør, i samråd med NVBF, kan velge et endret format for gjennomføringen av mesterskapet dersom det er sportslig forsvarlig.

4.5 Seeding av lagene

4.5.1    Seedingen for NMU15 baseres på resultatene fra NM U15 2019.

Seedingen for NMU17 baseres på resultatene fra NM U17 2019.

Seedingen for NMU19 baseres på resultatene fra NM U19 2019.

4.5.2    For samtlige NM gis lagene seeding etter følgende kriterier:

 1. 8 lag seedes inn som 1-8 på bakgrunn av regionens resultater fra forrige sesongs landsfinale i NM U15.
 2. RM vinnerne som ikke er blant seed 1-8 trekkes til seed 9 og utover.
 3. RM toerne som ikke er innenfor punkt 1 og 2 trekkes til påfølgende seed der pkt. 2 slutter.
 4. De resterende lag trekkes til seed der pkt. 3 slutter.

4.5.4    Tabell for seedingsnivå i landsfinalen 2020

Region NM U15 2020 J NM U15 2020 G
# # # # # # # # # #
Øst 6 11 14 16 6 8 16
Agder 9 1
Rogaland 3 4 7 13 2 11 15
Hordaland 8 3 4 5
Sogn & Fjordane 12 7 9
Møre & Romsdal 2 10 14
Trøndelag 15
Nord 1 5 10 12 13

 

Region NM U17 2020 J NM U17 2020 G
#  # #  # # #  # #  # #
Øst 3 7 16 7 8 10 12 14
Agder 12 3
Rogaland 2 5 8 13 5 6 15
Hordaland 4 9 10 1 11 13
Sogn & Fjordane 9
Møre & Romsdal 6 14 4 16
Trøndelag 11
Nord 1 15 2

 

Region NM U19 2020 J NM U19 2020 G
#  # #  # # #  # #  # #
Øst 5 7 15 7 11 13 14 15
Agder 4 1 16  
Rogaland 1 3 6 16 4 5 8  
Hordaland 13 14 2 10  
Sogn & Fjordane 11 9  
Møre & Romsdal 2 8 3  
Trøndelag 12 12  
Nord 9 10 6

4.6 Puljeoppsett

4.6.1    Disse prinsippene følges ved puljeoppsettet for 24 lag:

 1. Lagene plasseres i puljene ut fra sin seeding 1-24.
 2. Det benyttes serpentinersystemet.

 

Lagene plasseres i puljer iht. følgende oppsett:

 

A B C D E F G H
Seed #1 Seed #2 Seed #3 Seed #4 Seed #5 Seed #6 Seed #7 Seed #8
Seed #16 Seed #15 Seed #14 Seed #13 Seed #12 Seed #11 Seed #10 Seed #9
Seed #17 Seed #18 Seed #19 Seed #20 Seed #21 Seed #22 Seed #23 Seed #24

 

4.6.3    Puljesammensetning og videre spill

 

Ant. Lag Spillesystem Puljesammensetning/videre spill
15 og 17 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E
Seed #1

Seed #10

Seed #11

Seed #2

Seed #9

Seed #12

Seed #3

Seed #8

Seed #13

Seed #4

Seed #7

Seed #14

Seed #17

Seed #5

Seed #6

Seed #15

Seed #16

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 2D – 2A og 2C – 2B
Kvartfinaler: 1A – 2C/2B, 1B – 2D/2A, 1C – 2E og 1D – 1E
Semifinaler: 1A/2C/2B – 1D/1E og 1B/2D/2A – 1C/2E
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

 

16 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D
Seed #1

Seed #8

Seed #9

Seed #16

Seed #2

Seed #7

Seed #10

Seed #15

Seed #3

Seed #6

Seed #11

Seed #14

Seed #4

Seed #5

Seed #12

Seed #13

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 2A – 3D, 2B – 3C, 2C – 3B, 2D – 3A

Kvartfinaler: 1A – 2B/3C, 1B – 2A/3D, 1C – 2D/3A og 1D – 2C/3B
Semifinaler: 1A/2B/3C – 1D/2C/3B og 1B/2A/3D – 1C/2D/3A
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

 

18-20 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F
Seed #1

Seed #12

Seed #13

Seed #2

Seed #11

Seed #14

 

Seed #3

Seed #10

Seed #15

 

Seed #4

Seed #9

Seed #16

Seed #5

Seed #8

Seed #17

Seed #20

Seed #6

Seed #7

Seed #18

Seed #19

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 1E – 2A, 1F – 2B, 2F – 2C og 2E – 2D
Kvartfinaler: 1A – 2E/2D, 1B – 2F/2C, 1C – 1F/2B og 1D – 1E/2A
Semifinaler: 1A/2E/2D – 1D/1E/2A og 1B/2F/2C – 1C/1F/2B
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

21-23 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G
Seed #1

Seed #14

Seed #15

Seed #2

Seed #13

Seed #16

Seed #3

Seed #12

Seed #17

Seed #4

Seed #11

Seed #18

Seed #5

Seed #10

Seed #19

Seed #6

Seed #9

Seed #20

Seed #23

Seed #7

Seed #8

Seed #21

Seed #22

Sluttspill Cupspill:

1/8 finaler: 1C – 2A, 1D – 2B, 1E – 2C, 1F – 2D, 1G – 2E og 2G – 2F
Kvartfinaler: 1A – 2G/2F, 1B – 1G/2E, 1C/2A – 1F/2D og 1D/2B – 1E/2C
Semifinaler: 1A/2G/2F – 1D/1E/2C og 1B/1G/2E – 1C/2A/1F/2D
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

24 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G Pulje H
Seed #1

Seed #16

Seed #17

Seed #2

Seed #15

Seed #18

Seed #3

Seed #14

Seed #19

Seed #4

Seed #13

Seed #20

Seed #5

Seed #12

Seed #21

Seed #6

Seed #11

Seed #22

Seed #7

Seed #10

Seed #23

Seed #8

Seed #9

Seed #24

Sluttspill Cupspill (primært cup):

1/16 finaler: 2A – 3H. 2B – 3G, 2C – 3F, 2D – 3E, 2E – 3D, 2F – 3C, 2G – 3B og 2H – 3A

1/8 finaler: 1A – 2B/3G, 1B – 2A/3H, 1C – 2D/3E, 1D – 2C/3F, 1E – 2F/3C, 1F – 2E/3D, 1G – 2H/3A og 1H – 2G/3B
Kvartfinaler: 1A/2B/3G – 1H/2G/3B, 1B/2A/3H – 1G/2H/3A, 1C/2D/3E – 1F/2E/3D og 1D/2C/3F – 1E/2F/3C
Semifinaler: 1A/2B/3G/1H/2G/3B – 1D/2C/3F/1E/2F/3C og 1B/2A/3H/1G/2H/3A – 1C/2D/3E/1F/2E/3D
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

4.7 Kampoppsett

4.7.1    I 4-lagspuljer spiller det høyest seedede laget mot det lavest seedede laget. Nest høyeste – mot det nest laveste seedede laget. Høyeste seedede mot nest laveste seedede lag. Nest høyeste seedede mot det laveste seedede. Og til slutt de to høyst seedede lagene mot hverandre mens de to laveste seedede spiller mot hverandre.

I 3-lagspuljer spiller det høyeste seedede laget mot det laveste seedede laget. Nest høyeste seedede laget mot laveste seedede laget. Høyeste seedede laget mot nest høyeste seedede laget.

4.8 Oppdatering av kampprogram/resultatservice i hallen

4.8.1    Etter hver dag frem til lørdag skal resultatene formidles til lagene. Resultatene legges ut på internett via TA fortløpende.

4.10 Stevnejury

4.10.2  Protester og klager/innvendinger knyttet til spillesystem, seeding og kampoppsett som var kjent før landsfinalen, skal avvises.
Juryen kan på eget initiativ ta opp og behandle saker.

En bør merke seg følgende punkter:

 • Protest må leveres skriftlig sammen med et protestgebyr på kr. 200,- til en representant for stevnejuryen senest en halv time etter kampslutt. Protesten må varsles ved at laget ber om at det påføres kampskjemaet at laget forbeholder seg retten til å kunne protestere. Uten dette skal protesten avvises som formelt ugyldig.
 • Dommerne i den aktuelle kampen må rapportere til stevnejuryen umiddelbart etter kampslutt. Dersom motstander har synspunkter eller andre forhold som de mener er av betydning for saken, har de rett til å uttale seg skriftlig. En slik rapport må skrives og leveres stevnejuryen senest innen en halv time etter kampslutt.
 • Dersom juryen vil innhente uttalelser fra partene eller vitner, må disse uttale seg umiddelbart etter at de er spurt.
 • Ved protester knyttet til brudd på spillereglene, skal det legges avgjørende vekt på dommerrepresentantens vurdering/syn
 • Avgjørelsen av en protest skal begrunnes og overleveres partene skriftlig. Dersom protesten tas til følge får laget som protesterte, protestgebyret tilbake.
 • Det er ikke mulig å appellere en avgjørelse tatt, ihht. gjeldende reglement og spillereglene, av stevnejuryen. Juryens beslutning er endelig.

4.11 Dømming

4.11.1  Assisterende dommerdelegert (ADD) kan være en «lokal»-dommer og skal være en støttespiller til dommerdelegert (DD). Utgifter til ADD dekkes av arrangør.

4.11.2  Arrangør mottar dommeroppsett fra DD og distribuerer dette for de innledende kampene som går på fredag på sine hjemmesider og direkte til dommerne pr. e-post. Til sluttspillkampene oppnevnes dommere av dommeransvarlig (DD) i mesterskapet.

4.11.3  Dommeren er en del av klubbens tropp, og klubben betaler reise og kost/losji/bankett for dommeren. Denne dommeren skal ikke være en aktiv del av klubben dvs. spiller/trener slik at vedkommende kan benyttes helt uavhengig av når laget spiller. Det kreves av dommere til landsfinalene/NM at de kan dømme de kamper som de blir satt opp til å dømme og at de deltar på dommerseminar. Klubber som ikke stiller med godkjent dommer iht. regelverket må betale inn et gebyr på kr. 7.500,- som går til inndekning for klubber som har store utgifter ved å ha med egen dommer og eventuelt til andre dommere som er hentet inn av arrangør. Det deltakende lag må senest innen fjorten (14) dager før landsfinalen melde inn navn på sin dommer til NM-arrangøren. Etter denne fristen vil klubber uten innmeldt dommer bli avkrevd gebyr.

4.11.4  For NM U15 er kravet Dommer 1 og minimum 15 år. For NM U17 og U19 er kravet Dommer 2 og minimum 16 år.

DRK har vedtatt at Regionale dommerkomite oppnevner dommere til NM U15/U17/U19 basert på hvor mange klubber i regionen som er kvalifisert til NM. Dette må ikke komme i konflikt med de kvalifiserte klubbenes godkjente dommere – dommere som tilfredsstiller alle krav. Ved mangel på kvalifiserte dommere i egen region skal andre Regionale dommerkomiteer kontaktes.

Dette betyr at en dommer, som Regional dommerkomite mener fortjener oppnevning og er kvalifisert til å dømme på dette nivået, sendes, men det må tas hensyn til dommere i deltagende klubb. Kostnader for disse dommerne fordels på antall klubber som er kvalifisert i regionen.

Det er et krav at dommerne som sendes fra regionen dømmer i seriespillet eller ungdomsserien den sesongen NM går. Avvik kan forekomme, men skal godkjennes av det nasjonale DRK.

4.13 Åpning, defilering, premieutdeling

4.13.1  Omfanget av åpningen må tillates å variere ut fra lokale forhold, men vil normalt vare mellom 15 – 30 minutter. Følgende minimumsprogram må gjennomføres:

 • innmarsj med lagene i overtrekksdresser og med navneskilt foran hvert lag
 • tale av en representant for arrangøren
 • tale av NVBFs representant
 • tale av representant for vertskommunen
 • seremonien avsluttes med nasjonalsangen med alle deltakerne rettet mot det norske flagget

Premieutdeling skjer samlet etter siste finale, og den skjer klassevis. Følgende prosedyre gjennomføres:

 • Kapteinen for lag fra siste lag kommer fram og mottar diplomer for sitt lag. Det samme for lag frem til 4.plass.
 • Spillere/trener for laget som fikk 3. plass stiller opp på linje med front mot publikum.
  a) lagets spillere ropes opp og mottar sin premie, en for en.
  b) lagets kaptein mottar pokal
  Det samme for lag nr. 2, og lag nr. 1.
 • Utdeling av bestemannspremier og All Star team.

4.14 Premiering

4.14.2  Arrangøren kan sette opp pokal til øvrige lag, evt. forespørre kommunen eller bedrifter om å gi pokaler/bestemannspriser.

4.15 Teknisk Delegert og Dommerdelegert

4.15.1  NVBF oppnevner Teknisk Delegert (TD) for hver av landsfinalene.

NVBF, sammen med Dommer- og regelkomiteen (DRK), oppnevner dommerdelegert (DD)

4.15.2  TD er leder for stevnejuryen.

4.16 Teknisk møte og dommermøte

4.16.1  Ved endret turneringsformat med start for de første kampene på fredag ettermiddag, godkjennes det å avholde TM fredag formiddag.

4.16.2  Forut for TM skal alle lagene ha meldt sin ankomst på stevnekontoret, mottatt en lagsmappe, levert korrigert spilleliste og fullstendig oversikt over lagets tropp deriblant hvem som har rett til å være på laglederbenken under kampene. Sammen med en bekreftet spillerliste skal det også vedlegges fullstendig lisensdokumentasjon for spillere og trenere.

4.16.3  Før åpning av TM:
Registrere lagsrepresentanten til stede.

 1. Åpning av TM:
  Presentasjon av arrangør, NVBFs offisielle representant, TD og DD.
 2. Arrangøren ønsker velkommen.
 3. Arrangøren informerer om spesielt viktige forhold.
 4. TD informerer om håndtering av ulike sportslige forhold slik som forsinkelser/oppvarming på spillebanen, ev. avvik fra plassering av kampsekretariatet.
 5. En hilsen til arrangør, lag og dommere fra NVBFs offisielle representant.

4.16.4  Agenda for DM er det samme som TM. I tillegg gjennomgås dommeroppsett og viktige forhold ift dømmingen.

5.0 Øvrige forhold ved landsfinalen

5.0 Øvrige forhold ved landsfinalen

5.1 Administrasjon

5.1.1    Landsfinalearrangøren oppretter et ”NM-kontor” senest seks (6) uker før landsfinalen. NM arrangøren skal innen dette tidspunkt være operativ i forhold til å kunne besvare henvendelser på telefon/e-post.
Egne NM-sider med aktuell informasjon distribuert på internett, skal være etablert innen samme frist.

Under selve NM-dagene oppretter arrangøren et stevnekontor i hallen fra torsdag kl.17.00. Lagene må ”sjekke inn” til landsfinalen på stevnekontoret før TM.

5.2 Planlegging

5.2.1    Arrangementet gjennomføres i tråd med inngått avtale, gjeldende reglement og arrangementshåndbok, og med de krav som for øvrig er fastsatt for gjennomføring av landsfinale.

5.4 Resultatservice

5.4.1    Arrangøren må sørge for oppdatering av NM-resultatene på nettet underveis i turneringa.

5.4.2    Arrangøren er ansvarlig for at TA-filen er tilgjengelig for NVBF ved Avdeling Arrangement og Konkurranse søndag kveld.

Arrangøren er ansvarlig for å sende en total resultatoversikt, samt en navneliste over spillerne på finalelagene, sammen med alle kampskjemaer til NVBFs kontor innen en uke etter arrangementet.

5.5 Informasjon

5.5.1    Dette skal skje via internett som hovedinformasjonskilde, men noe informasjon skal også distribueres som e-post. Forhåndsinformasjon om spilleprogram og foreløpig kampoppsett sendes lagene på e-post og ”postes” på arrangørens hjemmesider. Disse hjemmesidene skal til enhver tid ha gjeldende spilleprogram og – kampoppsett.
Deltakende lag har ansvar for å holde seg orientert om siste utgave av kampprogrammet og øvrig informasjon gitt av arrangør. Deltakerne må følge med på arrangørens hjemmesider og www.volleyball.no for å til enhver tid ha oppdatert informasjon.

Følgende informasjon distribueres på arrangørens hjemmesider innen seks (6) uker før landsfinalen:

 • tidspunkt og sted for landsfinalen med karthenvisning til hall/overnattingssted
 • NM-kontor” – kontaktperson arrangør (må kunne nås på dagtid)
 • foreløpig tidsplan
 • tid for teknisk møte
 • tilbud om hotell/pensjonat/motell
 • tilbud om matservering for hele helgen
 • reisealternativer
 • link til NM U15, U17, eller U19 reglement
 • liste over tidligere vinnere i mesterskapet

Følgende informasjon distribueres på arrangørens hjemmesider innen fire (4) uker før landsfinalen:

 • spilleprogram
 • opplysninger om hvor man skal henvende seg ved ankomst
 • tilbud om tilslutningstransport, dersom det ikke dekkes av kollektivtransport
 • tilbud om deltakersammenkomst med enkel matservering lørdag kveld

Følgende informasjon distribueres på arrangørens hjemmesider og er tilgjengelig på TA senest 21 dager før landsfinalen:

 • puljeoppsett
 • kampoppsett med påførte klokkeslett
 • funksjonæroppsett
 • tidspunkt for åpningsseremoni og lagledermøte

Følgende informasjon legges ute på nett etter hver konkurransedag:

 • oppdatert kampoppsett og resultater
 • bilder fra kampene til nyhetsoppslag på volleyball.no
 • videosnutter fra dagens kamper og situasjoner

5.6 Lag og spillerinformasjon

5.6.1    Følgende informasjon skal sendes inn innen tre (3) uker før landsfinalen:

 • Lagets navn, info. om hjemstedet (hvor laget kommer fra)
 • Lagets tidligere resultater (beste plasseringer i NM ev. andre resultater)
 • Lagbilde
 • Spillernes fulle navn og fødselsdato/-år
 • Spillernes nummer på spilledrakt, høyde og ev. landskamper
 • Dommerens navn og dommergrad

5.7 Sentral representasjon

5.7.1    Reise for offisiell representant dekkes av NVBF.
Arrangøren må på et tidlig tidspunkt sørge for reservering av overnatting for NVBFs representanter og ev. landslagstrenere.

Landsfinalearrangør dekker reise til TD og DD (eventuell også ADD) samt overnattings-/oppholdsutgifter og lokal reise for NVBFs representanter (Offisiell representant, TD, DD og ADD).
NVBF vil normalt sørge for at en representant for juniorlandslagene er tilstede for å registrere talenter. NVBF dekker reise og opphold for vedkommende.

5.8 Lagenes oppførsel

5.8.2    Det serveres ikke alkohol ved Norges Volleyballforbunds arrangementer. Dersom en spiller eller leder viser seg beruset, blir laget til vedkommende utvist fra resten av turneringen. Klubben ilegges en bot på kr. 10.000,-. Ved eventuelle materielle skader i form av hærverk, vil person(er)/klubb måtte regne med å erstatte de skadene som er forårsaket.
Alle diskvalifiseringer skal rapporteres til NVBF.

Laglederen har plikt til å informere spillerne om turneringens reglement. Alle spillere skal kjenne reglementet og overholde dette. Alle deltagere plikter også å kjenne og overholde idrettshallens og overnattingsstedenes reglement.

5.9 Overnatting

5.9.1    Overnatting skal tilbys lagene fra torsdag kveld til søndag.

5.10 Bespisning

5.10.1  Bespisning må planlegges ut fra at lagene skal tilbys en fullstendig bespisning med mulighet for middag torsdag kveld, frokost/lunsj/middag fredag og lørdag samt frokost og lunsj søndag.

Middagen lørdag kveld kan erstattes med et varmt måltid under spillersammenkomsten/bankett. Se arrangementshåndbok for innhold i banketten.

5.11 Intern transport

5.11.1  Om nødvendig skal tilbud om transport mellom overnattingssted og hall organiseres av arrangør. Deltakerne må selv dekke denne reisen ved kjøp av busskort/deltakerkort (der denne servicen er inkludert).

5.12 Deltakerkort

5.12.1  Arrangøren skal tilby deltakerne deltakerkort.

Her er forslag til hva slike deltakerkort kan inneholde:
Deltakerkort 1:           Overnatting (skole), bespisning med frokost, lunsj og middag fra
torsdag kveld til søndag lunsj dvs. tre døgn full pensjon, intern
transport og billett til spillerparty lørdag kveld.
Deltakerkort 2:           Bespisning med lunsj og middag fra torsdag kveld til søndag
lunsj, intern transport og billett til spillerparty lørdag kveld.

5.13 Økonomi

5.13.1  Følgende kostnader dekkes av arrangøren:

 • 1000,- per lag i administrasjonsgebyr som betales til NVBF
 • reisen for TD, DD og ADD
 • oppholdsutgifter og lokal transport for NVBFs representanter (Offisiell representant, TD, DD og ADD)
 • halleie, kampmateriell, baller
 • honorar for TD kr. 4.000,- / DD kr. 4.000,- / ADD kr. 2.500,-
 • dommerhonorar kr 100,- pr dommer pr kamp NM U15, kr. 150,- pr dommer pr kamp NM U17 og U19
 • eventuell lokal transport for dommerne
 • bestemannspremier
 • kostnader for førstehjelp og syketransport

Følgende kostnader dekkes av NVBF sentralt:

 • premier nevnt i Reglement punkt 4.14.1
 • reisen for NVBFs Offisielle representant

Arrangøren krever inn og beholder inntektene av lagsavgiften.

Lagsavgift for landsfinalen inkludert dommeravgiften: kr. 5.000,- pr. lag.

Arrangøren beholder arrangementsoverskudd – og dekker et ev. underskudd i sin helhet.

5.14 Lagets forpliktelser

5.14.1 Lag som ikke innfrir disse forpliktelsene kan av stevnejuryen gis startnekt i landsfinalen.

5.15 Rettigheter

5.15.1  Dersom arrangøren ønsker å formidle arrangementet via overføring eller opptak, må dette avklares med NVBF.

NVBF har videre følgende rettigheter:

(1) å knytte sponsornavn til arrangementet
(2) nettreklamen
(3) 24 meter arenareklame på godt synlig plass i hallen
(4) en 1/1-side i programmet til sponsorer og 1/1-side til hilsen fra presidenten
(5) reklame over høyttaleranlegget 2 ganger hver dag

Gyldighet

Dette reglementet er bekjentgjort på NVBFs nettsider og er gyldig til nye bestemmelser er vedtatt. Ev. endringer eller oppdateringer av NVBFs administrativ regulering for NM U15, U17, U19 vil bli lagt ut på www.volleyball.no

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search