Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball

- Om Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball

Her finner du Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball sesongen 2019-2020, versjon 21.05.2019.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon. 

 

1.0 Mesterskapsstruktur
1.2. Spillesystem

2.0 Spilleberettigelse
2.2 Lisens
2.4 Deltakelse på lag

3.0 Regionscup
3.2 Organisering
3.4 Kampoppsett og seeding
3.5 Kampformat
3.6 Antall kamper
3.9 Dommere
3.12 Stevnejury

4.0 Sekstendedelsfinaler
4.4 Kampoppsett
4.7 Stevnejury
4.9 Dommere

5.0 Åttendedelsfinaler
5.2 Organisering
5.9 Dommere
5.10 Resultatrapportering
5.11 Økonomi

6 Kvart- og semifinaler
6.2 Organisering
6.9 Dommere
6.10 Resultatrapportering
6.11 Økonomi

7 Finale
7.3 Cupfinale-helgen
7.4 Arrangementet
7.5 Teknisk delegert og dommerdelegert
7.6 Protestbehandling
7.8 Dommere
7.9 Funksjonærer
7.10 Presse og media
7.11 Arrangementsprosedyre
7.13 Økonomi

8 Forseelser

Vedlegg 1 – Norm for Speaker ved premieseremoni

Vedlegg 2 – Baller 

1.0 Mesterskapsstruktur

1.0 Mesterskapsstruktur

1.2 Spillesystem

1.2.2    Lag fra 1. divisjon kommer inn i NM i sekstendedelsfinale (se punkt 4.1).

Lag fra Eliteserien kommer inn i NM i åttendedelsfinaler (se punkt 5.1).

Øvrige lag melder seg på til Regionscup gjennom sin region (se punkt 3).

Regionscup arrangeres for lag fra 2. divisjon eller lavere, og kan arrangeres på forskjellige nivåer i regionen.

2.0 Spilleberettigelse

2.0 Spilleberettigelse

2.2 Lisens

2.2.1    Klubbene skal registrere inn lisensspillerne og lisensierte trenere direkte på SportsAdmin i henhold til veiledningen på forbundets nettside.

Informasjon om lisenssatsene bli lagt ut på www.volleyball.no

Kvitteringene fra banken for betalte lisenser eller en utskrift fra SportsAdmin av lagets lisensspillere med gyldig lisens, skal settes inn i en mappe og medbringes til alle kamper/turneringer.

 

Fra og med kvartfinalene brukes e-scoresheet. Lisensierte spillere vil være registrert i DataVolley og tilgjengelig via e-scoresheet.

Lagleder skal føre opp lagets spillere til kampen på kampskjemaet og krysse av for at den enkelte spiller har gyldig lisens, for deretter å signere skjemaet.

Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 31.august det året sesongen avsluttes.

 

Frem til kvartfinalene skal kampens førstedommere/turneringsarrangør kontrollere lisensdokumentasjon mot spillerlisten. Manglende dokumentasjon på registrert lisens for en spiller ved en kamp, skal påføres merknadsrubrikken i kampskjemaet/turneringsrapport.

Dersom laget skal unngå sanksjoner må det dokumenteres at denne/disse spillerne hadde betalt lisensen FØR kampstart innen tre dager etter kampen. Blir dette dokumentert, er det ingen sanksjon.

 

Denne 3-dagersfristen er ikke en frist for å betale lisensen, den er bare for å dokumentere at betalingen ble foretatt før den spilte kamp.

Dersom slik dokumentasjon ikke sendes inn iht. 3-dagersfristen bøtelegges laget med kr 1.000,- for å mangle dokumentasjon på lisens for en spiller.

 

Dersom spilleren ikke har betalt lisens i NVBFs lisensregister, har laget benyttet en ikke-spilleberettigede spiller. Dersom et lag har benyttet ikke-spilleberettigede spiller skal laget tape kampen og sanksjoneres ihht gjeldende reglement.

 

2.4 Deltakelse på lag

2.4.2    Spillere kan ikke spille for noen annet av klubbens lag før eget lag er utslått.

3.0 Regionscup

3.0 Regionscup


3.2 Organisering

3.2.1    Det anbefales at regionscupen arrangeres som en stor turnering med åpen påmelding.

3.4 Kampoppsett og seeding

3.4.5

 

Ant.lag Spillesystem Puljesammensetning/videre spill
<6   Med færre en seks lag spilles serie der alle møter alle
6-8 Puljespill Pulje A Pulje B
Seed #1

Seed #4

Seed #5

Seed #8

Seed #2

Seed #3

Seed #6

Seed #7

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

Semifinaler: 1A – 2B og 1B – 2A
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

9-11 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C
Seed #1

Seed #6

Seed #7

Seed #2

Seed #5

Seed #8

Seed #11

Seed #3

Seed #4

Seed #9

Seed #10

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

Kvartfinaler: 1C – 2A og 2C – 2B
Semifinaler: 1A – 2C/2B og 1B – 1C/2A
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

12-14 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D
Seed #1

Seed #8

Seed #9

Seed #2

Seed #7

Seed #10

 

Seed #3

Seed #6

Seed #11

Seed #14

Seed #4

Seed #5

Seed #12

Seed #13

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

Kvartfinaler: 1A – 2B, 1B – 2A, 1C – 2D og 1D – 2C
Semifinaler: 1A/2B – 1D/2C og 1B/2A – 1C/2D
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

15 og 17 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E
Seed #1

Seed #10

Seed #11

Seed #2

Seed #9

Seed #12

Seed #3

Seed #8

Seed #13

Seed #4

Seed #7

Seed #14

Seed #17

Seed #5

Seed #6

Seed #15

Seed #16

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 2D – 2A og 2C – 2B
Kvartfinaler: 1A – 2C/2B, 1B – 2D/2A, 1C – 2E og 1D – 1E
Semifinaler: 1A/2C/2B – 1D/1E og 1B/2D/2A – 1C/2E
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

16 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D
Seed #1

Seed #8

Seed #9

Seed #16

Seed #2

Seed #7

Seed #10

Seed #15

Seed #3

Seed #6

Seed #11

Seed #14

Seed #4

Seed #5

Seed #12

Seed #13

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8 finale: 2A – 3D, 2B – 3C, 2C – 3B, 2D – 3A

Kvartfinaler: 1A – 2B/3C, 1B – 2A/3D, 1C – 2D/3A og 1D – 2C/3B
Semifinaler: 1A/2B/3C – 1D/2C/3B og 1B/2A/3D – 1C/2D/3A
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

18-20 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F
Seed #1

Seed #12

Seed #13

Seed #2

Seed #11

Seed #14

 

Seed #3

Seed #10

Seed #15

 

Seed #4

Seed #9

Seed #16

Seed #5

Seed #8

Seed #17

Seed #20

Seed #6

Seed #7

Seed #18

Seed #19

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 1E – 2A, 1F – 2B, 2F – 2C og 2E – 2D
Kvartfinaler: 1A – 2E/2D, 1B – 2F/2C, 1C – 1F/2B og 1D – 1E/2A
Semifinaler: 1A/2E/2D – 1D/1E/2A og 1B/2F/2C – 1C/1F/2B
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

21-23 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G
Seed #1

Seed #14

Seed #15

Seed #2

Seed #13

Seed #16

Seed #3

Seed #12

Seed #17

Seed #4

Seed #11

Seed #18

Seed #5

Seed #10

Seed #19

Seed #6

Seed #9

Seed #20

Seed #23

Seed #7

Seed #8

Seed #21

Seed #22

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 1C – 2A, 1D – 2B, 1E – 2C, 1F – 2D, 1G – 2E og 2G – 2F
Kvartfinaler: 1A – 2G/2F, 1B – 1G/2E, 1C/2A – 1F/2D og 1D/2B – 1E/2C
Semifinaler: 1A/2G/2F – 1D/1E/2C og 1B/1G/2E  – 1C/2A/1F/2D
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

24-32 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G Pulje H
Seed #1

Seed #16

Seed #17

Seed #32

Seed #2

Seed #15

Seed #18

Seed #31

Seed #3

Seed #14

Seed #19

Seed #30

Seed #4

Seed #13

Seed #20

Seed #29

Seed #5

Seed #12

Seed #21

Seed #28

Seed #6

Seed #11

Seed #22

Seed #27

Seed #7

Seed #10

Seed #23

Seed #26

Seed #8

Seed #9

Seed #24

Seed #25

Sluttspill Cupspill (primært cup):

1/8 finaler: 1A – 2B, 1B – 2A, 1C – 2D, 1D – 2C, 1E – 2F, 1F – 2E, 1G – 2H og 1H – 2G
Kvartfinaler: 1A/2B – 1H/2G, 1B/2A – 1G/2H, 1C/2D – 1F/2E og 1D/2C – 1E/2F
Semifinaler: 1A/2B/1H/2G – 1D/2C/1E/2F og 1B/2A/1G/2H  – 1C/2D/1F/2E
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

3.4.6    Fra og med femte plass kan det aksepteres delte plasseringer.

3.5 Kampformat

3.5.1    I Regionscupen kan administrasjonsmyndighet i spesielle tilfeller avvike fra settformatet ved at de to første settene spilles til 15 og med ev. avgjørende sett til 12 poeng (modifisert settformat). Alle sett må vinnes med minst to poeng. Dette kan være aktuelt dersom regionscupen arrangeres over en dag med mange deltakende lag. De avsluttende kampene bør uansett spilles med sett til 25/15.
Ved få deltakende lag og få kamper (1-2 kamper) kan kampene spilles som best av fem sett (sett til 25/15).

3.6 Antall kamper

3.6.2    Målet er to kamper per dag. Administrasjonsmyndighet/regionen kan avvike fra settformatet ved å benytte modifisert settformat (sett til 15/12).

3.9 Dommere

3.9.1     Ved påmelding melder hvert lag navn på de personer (min. to) som skal dømme lagets kamper. Dommerkompetansen skal registreres samtidig. Ihht Reglement for NVBFs seniorserier er kravet Dommer 1.
Det anbefales at de avsluttende kampene i regionscupen skal fortrinnsvis dømmes av dommer 2. Lagene settes opp som øvrige funksjonærer i disse kampene.

3.12 Stevnejury

3.12.3  En bør merke seg følgende punkter:

 • Protesten må leveres skriftlig sammen med et protestgebyr på kr. 200,- til en representant for stevnejuryen/stevnesekretariatet senest en halv time etter kampslutt.
 • Protesten må varsles ved at laget ber om at det påføres kampskjemaet at laget forbeholder seg retten til å kunne protestere. Uten dette skal protesten avvises som formelt ugyldig.
 • og 2.dommer skal levere en rapport fra kampen om protesten. Rapporten leveres umiddelbart etter kampslutt.
 • Motstanderen skal gis anledning å uttale seg skriftlig om forholdene som omfatter protesten. Uttalelsen leveres innen en halv time etter kampslutt.
 • Ved protester knyttet til brudd på spillereglene, skal det, i behandlingen av protesten i juryen, legges avgjørende vekt på dommerrepresentantens vurdering/syn.
 • Avgjørelsen av en protest skal begrunnes og overleveres partene skriftlig.
4.0 Sekstendedelsfinaler

4.0 Sekstendedelsfinaler

4.4 Kampoppsett

4.4.1    Ved endringer i deltakelse (for eksempel lag trekker seg) og ev. andre forhold, kan regionskontoret/administrerende myndighet omarbeide oppsettet i sekstendedelsfinale.

4.4.2    Der sekstendedelsfinalen spilles som turnering, skal det med

 • tre lag spilles en enkel serie;
 • fire lag spilles semifinaler og finale;
 • fem lag deles inn i to puljer med to lag som spiller en enkeltkamp og tre lag som spiller en enkel serie – vinnerne spiller finale om retten til åttendedelsfinalen;
 • seks lag benyttes samme prinsipp som for fem lag.

Der sekstendedelsfinalen spilles som enkeltkamper, skal det med

 • to lag spilles én enkeltkamp i best av fem sett;
 • tre lag spilles enkel serie med fem-setts kamper;
  • Dersom ett av de tre lagene er et 1. divisjonslag, spiller de to andre lagene den første kampen. 1.divisjonslaget møter deretter først taperen – og så vinneren – av første kamp.
  • Dersom to av de tre lagene er 1. divisjonslag (eller en Regionscupvinner), trekkes det hvilket 1. divisjonslag som møter det tredje laget i første kamp. Det andre 1. divisjonslaget møter deretter først taperen – og så vinneren – av første kamp.
  • Dersom alle tre lagene er 1. divisjonslag, trekkes det hvilke to 1. divisjonslag som møtes i første kamp. Det tredje 1. divisjonslaget møter deretter først taperen – og så vinneren – av første kamp.
 • fire lag spilles semifinaler og deretter finale med femsettskamper.
  • Dersom to av de fire lagene er 1.divisjonslag, trekkes det først et 1.divisjonslag til hver sin semifinale og deretter trekkes motstanderne.
  • Dersom tre av lagene – (eller en Regionscupvinner) eller alle fire lagene er 1. divisjonslag, trekkes det først et 1. divisjonslag til hver sin semifinale og deretter trekkes motstanderne.
 • fem lag deles inn i to puljer hvor tre lag spiller puljespill og to lag spiller én enkeltkamp, hvor vinnerne av puljen og enkeltkampen spiller sekstendelsfinalefinale. Kampene i puljespillet spilles som best av tre sett. Enkeltkampen og sekstendelsfinalefinalen spilles som best av fem sett.
  • Dersom det er fire lag fra 1. divisjon i tillegg til Regionscupvinner skal det trekkes hvilket 1. divisjonslag som møter Regionscupvinner til enkeltkamp. Deretter trekkes det hvilke to lag fra 1. divisjon som skal møtes i første kamp i 3-lagspulja. Det siste laget fra 1. divisjon møter først taperen av første kamp og deretter vinneren av første kamp.
 • seks lag benyttes samme prinsipp som for fem lag

4.7 Stevnejury

4.7.4    Se punkt 3.12.3 i administrativ regulering.

4.9 Dommere

4.9.4    Satsene for enkeltkamper i sekstendedelsfinale er: 575,- kr pr. kamp per dommer.
Satsene for kamper i småturneringer i sekstendedelsfinale er: 260,- kr per kamp per dommer.
Dommeransvarlig ved småturneringer i sekstendedelsfinale skal ha 625,- kr pr dag.

4.9.5    Reise- og kostutgifter:

I tilfeller der det er behov for å bestille flyreise for oppsatte dommere, skal hjemmelaget ta kontakt med de oppsatte dommere når oppsettet er klart for å avklare hvem som skal – og ev. bestille reise for dommerne.

Det arrangerende laget utbetaler reise- og kostutgifter for førstedommer og andredommer. Reisegodtgjørelse dekkes etter billigste reisemåte. Dersom billigste reisemåte korresponderer dårlig med den oppsatte kamptiden (mer enn en times ekstra tidsforbruk totalt ved korte reiseavstander), skal en dommer etter dokumentert krav få dekket utgifter for bruk av privatbil. For øvrig gjelder følgende hovedprinsipp: Dersom de totale kostnader for reise og ev. diett blir rimeligst med bruk av bil, kan privatbil benyttes.

Satsene er:

 • Kjøregodtgjørelsen følger statens satser.
 • Diettgodtgjørelsen:
  – diett; reise + kamptid 6-12 timer: kr 200,-
  – diett; reise + kamptid over 12 timer: kr 300,-
  – overnatting dekkes av arrangørklubben eventuelt etter regning.
  Utgifter skal være dokumentert.
5.0 Åttendedelsfinaler

5.0 Åttendedelsfinaler

5.2 Organisering

5.2.2    Lag fra eliteserien plasseres i åttendedelsfinalene først og fremst utefra regional tilknytning. Dersom det er flere elitelag i samme region vil elitelagene bli fordelt i andre åttendelsfinaler etter trekning.

5.9 Dommere

5.9.5    Dommerhonorar for kamper i åttendedelsfinalene er kr. 575,- kamp for hver dommer.

Dersom et lag unnlater å betale ut dommerhonoraret og utgiftene til reise og diett over nettbanken innen femte virkedag straffes klubben med en bot av inntil kr. 500,- ved første gang.

5.9.6    Reise- og kostutgifter:

Det arrangerende laget dekker reise- og kostutgifter for første- og andredommer. Reisegodtgjørelse dekkes etter billigste reisemåte. Dersom billigste reisemåte korresponderer dårlig med den oppsatte kamptiden (mer enn en times ekstra tidsforbruk totalt ved korte reiseavstander), skal en dommer etter dokumentert krav få dekket utgifter for bruk av privatbil.
Satsene er:

 • Kjøregodtgjørelsen følger statens satser.
 • Diettgodtgjørelsen:
  – diett; reise + kamptid 6-12 timer: kr 200,-
  – diett; reise + kamptid over 12 timer: kr 300,-
  – overnatting dekkes av arrangørklubben eventuelt etter regning.
  Utgifter skal være dokumentert.

5.10 Resultatrapportering

5.10.1   Send mail med resultatet til konkurranse@volleyball.no senest 30 minutter etter kampslutt.

Kampskjemaet sendes forbundet senest første hverdag etter kampen

5.11 Økonomi

5.11.1 Lagene gjør opp direkte seg imellom etter følgende retningslinjer:

 1. Arrangør utbetaler dommerutgiftene og halleien, men postene inngår i fordelingen
 2. Billettinntekter fra kampen beholdes av arrangør, som dekker evt. annonsering
 3. Bortelagets reiseutgifter inngår i fordelingen med inntil 12 reisende iht. godkjent reisemåte. NVBF fastsetter hva som er godkjent reisemåte
 4. Dersom bortelaget spiller NM-kampen på samme reise som laget spiller annen kamp laget likevel skulle hatt utgifter til, inngår bare merutgiften for å få avviklet NM-kampen i fordelingen
 5. Reiser ett lag med bil, kan det føres opp utgifter for 2 biler for inntil 8 reisende, men maksimalt for 3 biler for inntil 12 reisende, med en km-sats på kr. 4,05.
 6. Når det er nødvendig med overnatting for å få avviklet kampen, er disse utgiftene med i fordelingen, med en sats på inntil 400,- pr. person for inntil 12 personer. I slike tilfeller godkjennes også tilknytningsreise t/r etter billigste reisemåte mellom flyplass – hotell – kamparena. Det er kun faktiske utgifter som godtgjøres utgiftsfordelingen.
 7. Retningsgivende er at reisen skal gjøres så rimelig som mulig med billigste idrettspris, eller rimeligere. Bruk av fly vil godkjennes på strekninger som Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og tilsvarende. Utgifter for hjemhenting av spillere til hjemmekamp, inngår ikke i fordelingen.  Reiseutgifter for bortelaget tar utgangspunkt i reise fra klubbens hjemsted til hjemmelagets normale hjemmearena eller hall i rimelig nærhet av denne. Er spillere/trener bosatt andre steder, og vedkommendes reise blir dyrere av den grunn, godkjennes ikke det til fordelingen. Dersom kampen blir fastsatt i en annen hall som ligger i vesentlig avstand fra hjemmelagets vanlige hjemmearena skal hjemmelaget forestå transport t/r fra flyplass/hotell til kamparena uten at dette er utgifter som skal belastes utgiftsfordelingen. Faktiske utgifter skal inngå i fordelingen. Til disse tilhører tilknytningsreise t/r etter billigste reisemåte mellom hjemsted – flyplass – kamparena.

 

5.11.2   Summen på innbetaling settes til maksimalt kr. 10.000,-

6.0 Kvart- og semifinaler

6.0 Kvart- og semifinaler

6.2 Organisering

6.2.1    Fra og med kvartfinalene benyttes e-scoresheet. I tillegg benyttes DataVolley fra og med semifinalene til kampgjennomføring.

6.4 Antall spillere

6.4.1    Kvartfinalekamper gjennomføres ihht. 1.divisjonsreglement. Semifinalene gjennomføres ihht eliteserie reglement.

6.9 Dommere

6.9.5    Dommerhonorar for kamper i kvartfinalene er kr. 575,- og semifinalene kr. 1.150, – kamp for hver dommer.

Dersom et lag unnlater å betale ut dommerhonoraret og utgiftene til reise og diett over nettbanken innen femte virkedag straffes klubben med en bot av inntil kr. 500,- ved første gang.

6.9.6    Reise- og kostutgifter:

Det arrangerende laget dekker reise- og kostutgifter for første- og andredommer. Reisegodtgjørelse dekkes etter billigste reisemåte. Dersom billigste reisemåte korresponderer dårlig med den oppsatte kamptiden (mer enn en times ekstra tidsforbruk totalt ved korte reiseavstander), skal en dommer etter dokumentert krav få dekket utgifter for bruk av privatbil.
Satsene er:

 • Kjøregodtgjørelsen følger statens satser.
 • Diettgodtgjørelsen:
  – diett; reise + kamptid 6-12 timer: kr 200,-
  – diett; reise + kamptid over 12 timer: kr 300,-
  – overnatting dekkes av arrangørklubben eventuelt etter regning.
  Utgifter skal være dokumentert.

6.10 Resultatrapportering

6.10.1   Send mail med resultatet til konkurranse@volleyball.no senest 30 minutter etter kampslutt.

6.11 Økonomi

6.11.1 Se punkt 5.11.1 i Administrativ regulering

6.11.2   Se punkt 5.11.2 i Administrativ regulering

7.0 Finale

7.0 Finale

7.3 Cupfinale-helgen

7.3.1    Eksempel på foreløpig program for NM finalen:

Fredag              Lagene ankommer spillestedet

Teknisk møte

1 time trening på finalebanen

Lørdag             1 time trening på finalebanen

Cupfinale

Offisiell bankett

Søndag             Avreise

7.3.3    Lagene og dommerne plikter å delta på banketten.

7.4 Arrangementet

7.4.1    Teknisk arrangør er ansvarlig for å stille til rådighet bane som tilfredsstiller de internasjonale spillereglene og NVBFs reglement for finalen i NM.

 • Friområdet skal være 6,5 m bak banen og 5 m på siden av banen, men med samme mål i hver ende og på hver side.
 • Banen skal ha en annen farge enn friområdet.
 • Rundt friområdet og helt inntil dette, skal det plasseres en fysisk avgrensning i form av reklameskilt eller vant. Disse skal være ensartet. På den siden hvor sekretariat og lagbenkene er plassert skal det bare være fysisk avsperring som kun går 3 meter fra enden av frisonen og mot spillerbenken.
 • Den fysiske avgrensningen skal være slik at den ikke representerer en fare for spillerne ved at den f. eks. har særlig skarpe kanter etc. Reklameskiltene eller vantene skal ha en høyde på 60-100 cm.
 • Avgrensingen skal settes opp i overensstemmelse med krav om mål og symmetri for friområdet, og være rektangulær.
 • Balltrillere skal arbeide innenfor sperringene. Innbyttespillere, publikum og presse skal befinne seg utenfor.
 • Området for sekretariatet, spillerbenkene og andredommer skal være avsperret for publikum. Som publikum regnes alle som ikke har en oppgave å utføre der.
 • Det skal avsettes tilstrekkelig med plass for fotografer, journalister og TV utenfor friområdet. Bevegelsesområdene skal avklares med Teknisk Delegert av hensyn til mulige TV-dekning.
 • Det skal være oppmerket forlengelse av angrepslinjene ihht. reglene for internasjonale mesterskap.
 • Det oppfordres til bruk av elektronisk resultattavle. Det skal være manuelle resultattavler slik at spillere, funksjonærer og media til enhver tid har god sikt til minst én slik tavle.
 • Belysningen skal være av en slik styrke at den måler min. 500 lux 1 meter over spilleflaten.
 • Lagene skal ha hver sin garderobe. Dommere og linjedommere skal ha egen garderobe.
 • NVBF skal sørge for kampprogram for finalen. Teknisk arrangør skal sørge for at dette programmet er tilgjengelig for alle representanter fra media og for publikum. Programmet skal inneholde korrekte spillelister for begge lagene.
 • Finalen spilles med Mikasa V200W eller MVA200.
  Arrangøren må ha fem matchballer klargjorte og tilgjengelig – de fem ballene skal være av samme type, med samme farge og med samme trykk.
  Det benyttes 5-ball system.
  Det skal stilles minimum 7 tilfredsstillende baller av samme merke/type som matchballene til disposisjon for hvert av lagene under oppvarming.
 • Det skal være minimum 12 stoler med ryggstø til hvert lag.
 • Spillerne skal plassere bagene på anvist plass og bagene skal ikke være i veien for funksjonærer eller spillere.
 • Teknisk arrangør sørger for at e-scoresheet, DataVolley, ballpumpe med nippel, flagg til linjedommerne, skriveredskap og stav for måling av netthøyden er til stede. RefCom system samt Android nettbrett til dommerne og benkene (5 stykker inkludert reserve).
 • Speaker skal benytte høyttaleranlegg under kampen.
 • Dersom det er TV overføring bør spillerne på lagene ha påtrykt spillerens etternavn øverst på ryggen på spillerdrakta.

 

7.4.2    Agenda

 1. Registrering av lagene og utdeling av lagsmapper inneholdende nødvendig informasjon. Lagsrepresentantene gjør seg kjent med innholdet i mappa.
 2. Teknisk delegert leder møtet
  Åpning av representanten fra NVBF
  Presentasjon av lagene, TD, DD og finaledommere
  Praktisk informasjon
  Kort gjennomgang av kampprosedyre
  Gjennomgang av premieseremoni
  Forhold knyttet til TV/media
  spørsmål fra lagene
 3. Avslutning

7.5 Teknisk delegert og dommerdelegert

7.5.1    TD er delegert myndighet til å avgjøre at endringer som må foretas før kampen kan bli avviklet, ev. godkjenne mindre avvik.

TD og DD skal inspisere spillestedet dagen før finalen skal spilles sammen med teknisk

ansvarlig for arrangementet. TD og DD skal kontrollere at hall og spillebanen er i

overensstemmelse med de krav som stilles for arrangementet av finalen i NM.

TD og DD mottar et honorar på kr. 1.500, -. Dette betales av NVBF.

7.6 Protestbehandling

7.6.2    Førstedommer tilkaller NVBFs President, Teknisk Delegert og dommerdelegert, som først hører fremstillingen fra de involverte, deretter dommerne og eventuelt andre funksjonærer. På bakgrunn av dette tar NVBFs President, TD og DD en avgjørelse som er endelig og kampen fortsetter. Teknisk Delegert leder juryen.

7.8 Dommere

7.8.1    Dommerhonorar for kamper i finalene er kr. 1.150, – per kamp for hver dommer.

            Linjedommere får et honorar på kr. 250,- per kamp.

            Honorar utbetales av NVBF.

7.9 Funksjonærer

7.9.1

 • Personer til å betjene e-scoresheet og DataVolley
 • personer til å betjene resultattavlene
 • speaker
 • fire linjedommere oppnevnt av NVBF
 • seks ballhentere
 • arenaansvarlig (som også styrer premieprosedyren etter kampen).
 • én person til å betjene lydanlegget
 • personer til å betjene pressen (informasjon og servering)
 • minimum to gulvtørkere
 • to personer til å bistå ved premieutdelingen

I tillegg må arrangøren sørge for tilstrekkelig antall personer til å betjene andre funksjoner som billettsalg, billettvakt, kiosksalg osv.

7.10 Presse og media

7.10.1  Det skal settes opp tilstrekkelig antall bord og stoler til pressen. Disse skal plasseres slik at alle har gode arbeidsforhold og godt utsyn til banen og til en av resultattavlene.

Pressen skal ha lett servering.

7.11 Arrangementsprosedyre

7.11.1

Tidsplan:
– 60 min           Garderober tilgjengelig

– 45 min           Oppvarming kan starte

– 30 min           Korrekt nettoppsett i orden/sekretær på plass
Spillerliste levert til sekretær/lisenser kontrolleres
Dommer kontrollerer netthøyde

– 18 min           Lagkapteinene til trekning

– 17 min           Oppvarming på nett (i spillerdrakter)

– 12 min           Lagoppstilling for 1. sett leveres sekretæren
Førsteoppstillingen i nummerrekkefølge leveres speaker

– 7 min             Lag, dommere og linjedommere stiller på linje på banen
Speaker ønsker bortelaget velkommen, presenterer kapteinen og trener(e) til begge lag. Bortelaget presenteres først.
Dommerne presenteres.
Nasjonalsangen spilles.

Lagenes spillere hilser på hverandre og går til benken.
– 3 min           Første- og andredommer til sekretærbordet og kontrollerer at alt er klart. Netthøyden kontrolleres. De inntar deretter sine plasser.

– 2 min             Førstesekseren pluss libero sitter på benken i spillerdrakter. Spillerne løper inn på banen ettersom speaker leser opp deres navn, bortelaget først.

– 1 min             Andredommer kontrollerer oppstillingene og gir ballen til servende lag.

– 0 min             Førstedommer blåser i gang kampen.

 

Premieutdeling:

Premieutdelingen skal skje umiddelbart etter kampen og prosedyren ledes av speaker.
Journalister skal ikke slippe til på banen før etter at premieutdelingen er ferdig. Fotografer har adgang til banen for å fotografere selve premieutdelingen.
Lagene stiller seg opp på banen, parallelt med sidelinjen, med ansiktene vendt mot publikum. Hvert lag stiller på den banehalvdelen de avsluttet kampen. Alle spillerne og trenerne stiller opp. Nærmest nettet stiller kapteinen, deretter spillerne i nummerrekkefølge, til sist treneren.
Speaker presenterer først premieutdeleren.
Det tapende laget mottar sine premier først.

7.13 Økonomi

7.13.1  Dersom forbundsstyret bestemmer at økonomien tilsier at arrangementet blir tildelt et av finalelagene, så vil de økonomiske betingelsene følger utgiftsfordeling slik den er beskrevet for kvart- og semifinalene.

7.13.2   Finalelag (utenfor Oslo) gis et reisetilskudd på kr. 10.000,-.

Finalelag gis 6 dobbeltrom gratis fra lørdag til søndag.

Finalelag gis 15 bankettbilletter gratis.

Finalelag gis 15 finalebilletter gratis.

 

7.13.3   Lagene gjør opp direkte seg imellom etter følgende retningslinjer:

 • Lagenes reiseutgifter, minus reisetilskuddet på kr. 10.000,- fra NVBF, inngår i fordelingen med inntil 12 reisende iht. godkjent reisemåte. NVBF fastsetter hva som er godkjent reisemåte
 • Retningsgivende er at reisen skal gjøres så rimelig som mulig med billigste idrettspris, eller rimeligere. Bruk av fly vil godkjennes på strekninger som Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og tilsvarende.
 • Utgifter for hjemhenting av spillere til hjemmekamp, inngår ikke i fordelingen. Reiseutgifter tar utgangspunkt i reise fra klubbens hjemsted. Er spillere/trener bosatt andre steder, og vedkommendes reise blir dyrere av den grunn, godkjennes ikke det til fordelingen.
 • Reiser ett lag med bil, kan det føres opp utgifter for 2 biler for inntil 8 reisende, men maksimalt for 3 biler for inntil 12 reisende, med en km-sats på kr. 4,05.
 • Overnatting, minus NVBFs tilskudd på 6 dobbeltrom fra lørdag til søndag, inngår i fordelingen, med en sats på inntil 400,- pr. person for inntil 12 personer.
 • Tilknytningsreise t/r etter billigste reisemåte mellom flyplass – hotell – kamparena inngår i utgiftsfordeling.
 • Det er kun faktiske utgifter, etter fratrekk av tilskuddet fra NVBF, som godtgjøres utgiftsfordelingen.
8 Forseelser

8 Forseelser

8.1  Se punkt 9 Overtredelser i Administrativ Regulering for Eliteserien og 1.divisjon.

Vedlegg 1 - Norm for Speaker ved premieseremoni

Vedlegg 1 – norm for speaker ved premieseremoni

Norm for hva speaker sier:
“Det er klart for premieutdeling og den vil bli foretatt av presidenten i Norges Volleyballforbund, NN. (eller tittel og navn på den som foretar premieutdelingen om det er en annen enn presidenten).
Nummer to i norgesmesterskapet (år) er (klubb). Vi ber (klubb)s kaptein komme fram og motta pokalen for 2. plass i årets mesterskap”.

Premieutdeleren tar med pokalen ut på gulvet og deler denne ut til kapteinen på laget som ble nummer to i NM. Ved siden av premieutdeleren følger en funksjonær fra arrangøren, gjerne kledd i bunad, med et brett med medaljene. Premieutdeleren deler så ut medaljene til hver enkelt spiller og til treneren.

Deretter følges samme prosedyre for laget som vant Kongepokalen og ble norske mestre:
“Norgesmester (år) er (klubb). Vi ber (klubb)s kaptein komme fram og motta Hans Majestet Kong Harald V’s pokal”.
Deretter deles minipokalene ut til hver enkelt spiller og til treneren. Speaker bør følge dette ved å lese opp spillernes og trenerens navn.

Speaker takker til slutt publikum for fremmøte og ønsker begge lagene vel hjem.
Deretter gis det adgang for journalister og fotografer å lage egne intervjuer med de spillerne de ønsker.

Vedlegg 2 - Baller

Vedlegg 2 – Baller

I NVBFs mesterskap skal det benyttes Mikasa V200W eller MVA 200 som er godkjent av

forbundet. Ballene skal ikke være gamle og/eller slitte. Arrangøren skal stille minimum 7

tilfredsstillende baller av samme merke som matchballene til disposisjon for det gjestende laget under

oppvarming.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search