Reglement og administrative reguleringer – volleyball

Om Reglement og Administrativ Regulering

Enkelte reglement er delt i to dokumenter; (1) Reglement og (2) Administrativ Regulering. Dokumentene skal sees i sammenheng. De er begge gjeldende og skal overholdes.

(1) Reglement dreier seg om det som er fast og ikke kan endres uten at Forbundsstyret vedtar endringene.

(2) Administrativ regulering omhandler innholdet som justeres, oppdateres, og kan endres fra sesong til sesong. I tillegg er det områder der man eventuelt kan søke om dispensasjoner.

Dispensasjonssøknader sendes som beskrevet i dispensasjonsreglementet og behandles av AKU (Administrativ konkurranseutvalg).

Reglement

Administrative reguleringer

Håndbøker/ vedlegg

Hjelpemiddel- sjekkliste arrangør

Send mail til konkurranse@volleyball.no for å få tilsendt excelfil med sjekkliste

Internasjonal overgang

Anbefalte innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search