Reglement og administrative reguleringer – volleyball

Om Reglement og Administrativ Regulering

Enkelte reglement er delt i to dokumenter; (1) Reglement og (2) Administrativ Regulering. Dokumentene skal sees i sammenheng. De er begge gjeldende og skal overholdes.

(1) Reglement dreier seg om det som er fast og ikke kan endres uten at Forbundsstyret vedtar endringene.

(2) Administrativ regulering omhandler innholdet som justeres, oppdateres, og kan endres fra sesong til sesong. I tillegg er det områder der man eventuelt kan søke om dispensasjoner.

Dispensasjonssøknader sendes som beskrevet i dispensasjonsreglementet og behandles av AKU (Administrativ konkurranseutvalg).

Anbefalte innlegg

Start typing and press Enter to search