Regionsting 2019

På denne siden vil du finne informasjon om Regionstinget 2019 i de ulike regionene og tingprotokoller.

Tingprotokoller 2019

Protokoll valgmøter 2019

Hordaland

INNKALLING TIL HORDALAND VOLLEYBALLREGION’S REGIONSTING 2019

LØRDAG 4. MAI 2019

I henhold til HVBR lover §13 innkalles det herved til Regionsting 2019, lørdag 4. mai 2019 på Comfort Hotel Bergen Airport (Flesland). Møtet finner sted kl. 14:00 – 17.00, som en del av møteplass arrangement med temamøte fredag kveld og arrangørmøte lørdag formiddag.

I henhold til §14 møter med stemmerett:

(1) På regionstinget møter med stemmerett:

 1. Regionens styre
 2. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
  • For medlemstall til og med 30 – 1 representant.
  • For medlemstall fra 31 til og med 70 – 2 representanter.
  • For medlemstall over 70 – 3 representanter, som er det høyeste antall representanter et idrettslag kan ha.

OBS! Idrettsregistreringen 2017 danner grunnlag for antallet representanter pr klubb

(2) Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

(3) Videre møter uten stemmerett: Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

 1. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
 2. Valgkomiteens medlemmer.
 3. Valgte revisorer

(4) Videre møter uten stemmerett, men med talerett:

 1. Administrativ leder
 2. Æresmedlemmer og inviterte gjester

(5) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på Regionstinget.

Den enkelte delegat må oppfylle NIFs krav (NIFs lov) til kjønnsfordeling og til valgbarhet.

Frister:

FRIST
Forslag til behanding med begrunnelse sendes HVBR Adminsitrasjonen07.04.2019
Frist for påmelding/bestilling av hotell / middag(fre)/ lunsj (lør)19.04.2019
Fullstending saksliste med forslag legges ut på nett19.04.2019
Årsberetning og regnskap legges ut på nett19.04.2019
Frist for innsending av fullmaktsskjema til HVBR Administrasjonen26.04.2019

Det er ingen forutsetning at man deltar på temamøte eller arrangørmøte for å kunne delta på Regionstinget 2019.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter, sammen med beretning og regnskap vil bli gjort tilgengelig på denne siden innen 19. april 2019.

PÅMELDING:

Sendes på mail til administrasjonen ved administrativ leder: vibeke.molvik@volleyball.no

Påmeldingsfrist er 26. april 2019.

Ønsker man overnatting/middag(fredag)/lunsj(lørdag) så må dette meldes fra seinest 19.04.2019

FULLMAKTSSKJEMA:

Fullmaktsskjema finner dere på denne siden, eller det var vedlagt i mail sammen med innkallingen. Fullmakt fra klubben må være signert av klubbens leder og leveres HVBR sin administrasjon.

Klubben må ha vært medlem i NVBF/HVBR i minimum 6 måneder, dvs. innmeldt senest den 04. november 2018.

DOKUMENTER:

HVBR Innkalling Tinget 2019

HVBR Fullmaktsskjema

HVBR Forslagsskjema

HVBR Saksliste avsluttende regionsting

HVBR SAK 4 Årsberetning 2018-2019

HVBR SAK 5 Resultatregnskap 2018

HVBR SAK 5 Balanse 2018

HVBR SAK 5 Revisjonsberetning 2018

VALGMØTE SAK 1 Vedtekter regionalt styre

VALGMØTE SAK 2 Valg styre og utvalg 

LINK TIL NYTTIG INFORMASJON:

Modernisering og oranisasjonsprosessen

HVBR Helgen 3-4. Mai 2019; Møteplassen fredag, arrangementmøte lørdag og årets Ting

 

Møre og Romsdal

I henhold til NVBF Møre og Romsdal sin lov §13 innkalles det til regionsting 2019:

Tid:
Lørdag 04. mai 2019 kl. 18:00

Sted:

Blindheim Ungdomsskole, Tverrvegen 25

INNKALLING:

Innkalling til tinget finner du her.
Innkalling sendes også på e-post til alle klubbledere i region Møre og Romsdal.

PÅMELDING:

Påmelding til tinget skjer på e-post til olemartin.kleivenes@volleyball.no
Påmeldingsfrist er 23. april 2019.

FULMAKTSSKJEMA:

Fullmaktsskjema  finner du her.  Sendes til  olemartin.kleivenes@volleyball.no. Fullmakt fra klubben må være signert av klubbens leder. OBS! Det enkelte delegat må oppfylle NIFs krav (NIFs lov) til kjønnsfordeling og valgbarhet.

FORSLAGSSKJEMA:

Forslagsskjema kan lastes ned her.
Forslag sendes til NVBF Region Møre og Romsdal sin regionkonsulent, Ole Martin Kleivenes: olemartin.kleivenes@volleyball.no
Vær oppmerksom på at forslagsskjema må være regionen i hende senest torsdag 20. april 2019.

SAKSLISTE OG TINGDOKUMENTER

overordnet-program-for-regionsting-2019-

saksdokumenter-avsluttende-regionsting-2019

2018-19_rsberetning-nvbf-region-mre-og-romsdal

2019-sportslig-beretning-sesongen-17-18-og-18-19-mr-ny

Balanse

Resultat

beskrivelse-regionale-utvalg-arrangement-og-konkurranse-120319-

beskrivelse-regionale-utvalg-idrettsutvikling-120319

beskrivelse-regionale-utvalg-verdi-og-kompetanse-120319

Nord

NVBF Region Nord skal avholde sitt årlige regionsting i Tromsø denne gang.

Tid:
Søndag 28. april 2019 kl. 10.00-13.00.

Lørdag 27. april blir det regionmøte samme sted kl. 13.00 – 19.30.

Mer info kommer. Vel møtt!

Tekst om dokumentene

Sogn og Fjordane

I henhold til NVBF Sogn og Fjordane sin lov §13 innkalles det til regionsting 2019:

Tid:
Torsdag 25. april 2019 kl. 19:00

Sted:
Sunnfjord Hotell, Førde

INNKALLING:

Innkalling til tinget finner du her.
Innkalling sendes også på e-post til alle klubbledere i region Sogn og Fjordane.

PÅMELDING:

Påmelding til tinget skjer på e-post til Elisabeth.bjorvik@volleyball.no
Påmeldingsfrist er 23. april 2019.

FULMAKTSSKJEMA:

Fullmaktsskjema  finner du her. Sendes til  elisabeth.bjorvik@volleyball.no. Fullmakt fra klubben må være signert av klubbens leder. OBS! Det enkelte delegat må oppfylle NIFs krav (NIFs lov) til kjønnsfordeling og valgbarhet.

FORSLAGSSKJEMA:

Forslagsskjema kan lastes ned her.
Forslag sendes til NVBF Region SOGN OG FJORDANE sitt styre og administrasjon:
Terje Steinar Vallestad, leder: terstval@online.no
Elisabeth Bjørvik, regionskonsulent: elisabeth.bjorvik@volleyball.no
Vær oppmerksom på at forslagsskjema må være regionen i hende senest torsdag 11. april 2019.

SAKSLISTE OG TINGDOKUMENTER

Saksdokument ligg her.

Tekst om dokumentene

Sydvest

I henhold til NVBF Region Sydvests lov §13 innkalles det herved til Regionsting 2019:

TID:

Onsdag 8. mai 2019  kl. 19.00

STED:

Farsund IL sitt klubbhus i Alcoaparken i Farsund.

INNKALLING:

Innkalling til tinget finner du her.
Innkalling sendes også på e-post til alle klubbledere i region Sydvest.

PÅMELDING:

Påmelding til tinget skjer her.
Påmeldingsfrist er 29. april 2019.

FULMAKTSSKJEMA:

Fullmaktsskjema  finner du her. Det kan lastes opp i påmeldingslinken, men det kan også sendes til  eva.ofstaas@volleyball.no. Fullmakt fra klubben må være signert av klubbens leder. OBS! Det enkelte delegat må oppfylle NIFs krav (NIFs lov) til kjønnsfordeling og valgbarhet.

FORSLAGSSKJEMA:

Forslagsskjema kan lastes ned her. Signert skjema må sendes pr. post eller scannes til Eva.ofstaas@volleyball.no. Vær oppmerksom på at forslagsskjema må være regionen i hende senest onsdag 29. april 2019.

SAKSLISTE OG TINGDOKUMENTER

Alle tingdokumenter og fullstendig saksliste vil legges her senest 3. mai 2019.

Trøndelag

I henhold til NVBF Region Trøndelag’s lover §13 innkalles det herved til Regionsting 2019.

Søndag 28. april 2019 på Ersgard Gårdshotell, Stjørdal.
Møtet finner sted kl. 13.00 – 15.00, som en del av utviklingshelgen 2019 i NVBF Region Trøndelag.

PÅMELDING:
Påmelding til Tinget gjøres her.
Påmeldingsfrist er 10. april 2019.

FULLMAKTSSKJEMA:
Fullmaktsskjema kan lastes opp ved påmelding, men kan også sendes til linejastrey.albertsen@volleyball.no. Fullmakt fra klubben må være signert av klubbens leder. OBS! Den enkelte delegat må oppfylle NIFs krav (NIFs lov) til kjønnsfordeling og til valgbarhet.

FORSLAGSSKJEMA:
Signert skjema sendes til linejastrey.albertsen@volleyball.no. OBS! Forslagsskjema må være NVBF Region Trøndelag i hende senest fredag 5. april 2019.

Tingdokumenter

Tingdokumenter:

Saksdokumenter

Årsberetning

Årsmelding sportslig del

Balanse 2018

Regnskap 2018

Valg-komiteens innstilling (legges ut når det er klart)

Øst

I henhold til NVBF Region Øst’s lover §13 innkalles det herved til Regionsting 2019.

Lørdag 11. mai 2019 på Quality Hotel Tønsberg.
Møtet finner sted kl. 09.00 – 11.00, som en del av Ledermøtet i NVBF Region Øst.

PÅMELDING:
Påmelding til Tinget skjer via websiden.
Påmeldingsfrist er 15. april 2019.

FULLMAKTSSKJEMA:
Fullmaktsskjema kan lastes opp ved påmeldingen på websiden, men kan også leveres til region.ost@volleyball.no. Fullmakt fra klubben må være signert av klubbens leder. OBS! Den enkelte delegat må oppfylle NIFs krav (NIFs lov) til kjønnsfordeling og til valgbarhet.

FORSLAGSSKJEMA:
Forslagsskjema kan lastes ned her. Signert skjema må sendes pr. post eller scannet til region.ost@volleyball.no OBS! Forslagsskjema må være NVBF Region Øst i hende senest lørdag 13. april 2019.

Informasjon og Ting dokumenter

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search

volleyball-design-uten-navn-5