Arrangørens huskeliste

For at NVBF skal kunne ha aktivitet sommeren 2021 er vi avhengig av at arrangørklubben gjør alt som kreves – og helst litt til. Hele organisasjonen er forpliktet til å gjøre vårt ytterste for at ikke vår idrett er en kilde til smittespredning.

Hvem er “arrangør“?

Alle klubber som skal arrangere sandvolleyball eller volleyball der folk fra flere klubber samles, er per definisjon arrangørklubb. Er klubben din arrangør av åpen samling eller kurs? Skal dere ha LT, RT eller NT? Da må dere finne ut hvilke plikter dere har som arrangør når det gjelder smittevern. Klubbens styre bør holde seg oppdatert på innholdet i NVBFs protokoll for trening, kamp og arrangement.  

Arrangørklubbens plikter

  • Arrangørklubb v/leder er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer.
  • Arrangørklubb v/leder er ansvarlig for å utnevne en arrangementsansvarlig for hvert enkelt arrangement.
  • Arrangørklubb v/leder er ansvarlig for å registrere alle som kommer på arrangementet, både deltakere og tilskuere. Bruk  qrona.nif.no, opprett et arrangement og print ut en QR-kode. Alle kan da registrere seg selv, og listene slettes automatisk etter 30 dager.
  • Klubben må forholde seg til eier av anlegget og kommunens bestemmelser når det gjelder tillatt antall deltakere.
  • Plakat med QR-kode til registrering av deltakere skal henges godt synlig, se mal HER. Klubbens arrangementsansvarlig med navn og kontaktinfo skal være påført plakaten, gjerne også med bilde.

Arrangementsansvarlig sine plikter

Registrering og rapportering tar maksimalt ett minutt å gjennomføre, og det gir NVBF svært viktig informasjon. Vi får en god oversikt over all aktivitet i organisasjonen.

Arrangørklubbens huskeliste

  • Arrangørklubb må rigge området for å skape avstand (minst 1 meter); i sekretariat, i kiosk, kafe og på områdene rundt banene.
  • Hvert deltakende lag har ansvar for å ta med håndsprit, men arrangørklubb må stille med litt ekstra, i tilfelle et lag har glemt.
  • Arrangørklubb må minne spillerne på å spriter hendene sine mellom hvert sett.

NVBF ønsker alle arrangørklubber lykke til. Vi er veldig glade for at dere tar ansvar og skaper så mye flott aktivitet!

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search