Arrangørens huskeliste

Hvem er “arrangør“?

Alle klubber som skal arrangere sandvolleyball eller volleyball der folk fra flere klubber samles, er arrangørklubb. Har klubben ansvar for Åpen samling, kurs, LT, RT eller NT? Les her hvilke plikter dere har som arrangør når det gjelder smittevern.   

Arrangørklubbens plikter

  • Klubben v/leder er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer.
  • Klubben v/leder er ansvarlig for å utnevne en arrangementsansvarlig for hvert enkelt arrangement.
  • Klubben v/leder er ansvarlig for å registrere alle som kommer på arrangementet, både deltakere og tilskuere. Bruk qrona.nif.no, opprett et arrangement og print ut en QR-kode. Alle kan da registrere seg selv, og listene slettes automatisk etter 30 dager.
  • Klubben må forholde seg til anleggseier og kommunens bestemmelser når det gjelder tillatt antall deltakere.
  • Plakat med QR-kode til registrering av deltakere skal henges godt synlig, se mal HER. Klubbens arrangementsansvarlig med navn og kontaktinfo skal være påført plakaten, gjerne også med bilde.
  • Avgrense området fysisk, med sperrebånd eller gjerder, slik at det er tydelig hvem som er innenfor arrangementsområdet, og dermed skal registreres.

Arrangementsansvarlig sine plikter

Registrering og rapportering tar maksimalt ett minutt å gjennomføre, og det gir NVBF svært viktig informasjon. Vi får en god oversikt over all aktivitet i organisasjonen.

Huskeliste på selve arrangementet

  • Arrangør må rigge området for å skape avstand (minst 1 meter); i sekretariat, i kiosk, kafe og på områdene rundt banene.
  • Arrangør må kontinuerlig minne alle deltakere på at de til en hver tid skal holde en meters avstand. Eneste unntak fra dette er lagene mens de spiller kamp.
  • Alle har ansvar for å ta med håndsprit til eget bruk, men arrangørklubb må stille med litt ekstra.

NVBF ønsker alle arrangørklubber lykke til. Vi er veldig glade for at dere tar ansvar og skaper så mye flott aktivitet!

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search