Basic sandvolleyballregler

Her er en forkortet og forenklet utgave av spillereglene i sandvolleyball. Det er lagt vekt på de reglene som skiller sandvolleyball fra volleyball og som behøves for å komme i gang med spillet. Dersom du ønsker det komplette regelverket for sandvolleyball, kan disse leses her:
FIVBs internasjonale spilleregler for sandvolleyball.

Banen
Banens ytterlinjer markeres med et 5 cm bredt bånd av en farge som tydelig skiller seg fra bakken.
Midtlinje og angrepslinje markeres ikke. Om mulig bør det være en frisone på 3 meter rundt banen.
Sanddybden skal være minst 30 cm og sanden skal være finkornet. 

Nettet
Nettet skal være 1 m x 8,5 m, helst med horisontale bånd både øverst og nederst. turneringer benyttes antenner. Dersom det spilles uten antenner skal forlengelsene av nettets sidebånd fungere som avgrensning over nettet. Nettstolpene plasseres utenfor banen. 

BANESTØRRELSENETTHØYDE MENN/GUTTERNETTHØYDE KVINNER/JENTER
U19 OG SENIOR16 X 8 m243 cm 224 cm 
U1816 X 8 m243 cm 224 cm 
U1716 X 8 m235 cm 218 cm 
U1616 X 8 m235 cm 218 cm 
U1512 X 6 m224 cm 212 cm 
U13 /MINI8 X 4 m200 cm 200 cm 

Ballen
Ballens størrelse og vekt er lik som for innendørs volleyball. Trykket i ballen skal være 0.175 til 0.225 kg/cm2. Ballen kan ha ulike farger, helst kraftig gul eller andre klare farger, gjerne flerfarget. turneringer i regi av NVBF brukes Mikasa VLS 300Norgestour brukes Wilson. 

Antall spillere
NVBFs turneringer er det to spillere på hvert lag – og normalt ingen innbyttere. I de yngste klassene kan likevel arrangør tillate en innbytter dersom de ikke har klart å finne en spiller til.  

Poeng, vinner av sett og kamp
I sandvolleyball gir hver ballveksling poeng. Laget som vinner en ballveksling skal serve i den neste.
Det laget som vinner to sett, vinner kampen. De to første settene spilles til 21 poeng, og et eventuelt tredje sett spilles til 15 poeng. I begge tilfeller må et lag vinne med minst to poeng, uten øvre begrensning. 

Oppstilling og serveorden
Spillerne har ingen spesielle posisjoner på banen. Serverekkefølgen skal overholdes, det vil si at det skiftes server hver gang laget vinner tilbake serven. 

Pauser og sidebytte
Lagene skifter side etter hvert syvende poeng i de to første settene og etter hvert femte poeng i et eventuelt tredje sett. Sidebyttene foregår direkte og uten forsinkelse.
Hvert lag har rett til én time-out pr. sett med en varighet på 30 sekunder. I de to første settene gis en obligatorisk teknisk time-out ved tredje sidebytte, når lagene samlet har 21 poeng. Teknisk time-out varer i 30 sekunder. Pausen mellom to sett er på ett minutt. 

Overtramp
Overtramp av en tenkt midtlinje under nettet er tillatt dersom dette ikke hindrer motstandernes spill. Det er ikke tillatt for serveren å tråkke på, over eller under baklinjen før serven er slått. 

Nettpassering
Ballen skal passere over nettet, innenfor antennene eller sidebåndene. Ballen kan berøre nettet, men ikke antennene. Hvis en spiller, på førsteslaget, sender ballen utenfor antenna, kan medspilleren sende den tilbake til egen banehalvdel dersom også dette skjer utenfor antenna. 

Nettberøring
Spillerne kan ikke berøre nettet under spillHvis ballen treffer nettet, slik at både nett og ball berører en motspiller, kan det likevel tillates dersom spilleren ikke aktivt oppsøker situasjonen. Men hvis spilleren aktivt strekker hendene mot nett, berører ballen gjennom nettet, og slik hindrer laget i å kunne spille ballen, skal det dømmes nettfeil 

Ballbehandling
Ved lagets første ballberøring tillates dobbeltslag, forutsatt at slaget skjer i en bevegelse, og unntatt ved bruk av fingerslag. Dobbeltslag i fingerslag tillates kun i forsvar av harde smasher. Ved forsvarsredning av hard smash tillates det også at ballen hviler et kort øyeblikk i hendene under fingerslaget. 
Dipp, altså enhånds fingerslag over nett, er ikke tillatt. Knyttet neve og «shot» med åpen hånd er tillatt. Fingerslag kan bare spilles over nett i retning vinkelrett på aksen gjennom skuldrene, det vil si enten rett forover eller rett bakover.
Laget kan benytte maksimalt tre berøringer. Blokk teller som et av disse slagene, og laget har dermed bare to berøringer igjen etter en blokktouch. Blokkspilleren kan selv ta neste slag etter blokk.
Det er tillatt å berøre ballen med hele kroppenogså føttene.

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search