Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idretten har i felleskap vedtatt idrettens barnerettigheter. Disse er:

  1. Trygghet
  2. Vennskap og trivsel
  3. Mestring
  4. Påvirkning
  5. Frihet til å velge
  6. Konkurranser for alle
  7. På barnas premisser
  8. Alle skal få være med på leken

 

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning. Idrettens barnerettigheter som er gjeldende uavhengig av idrettsgren finner du på denne nettsiden: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/idrettens-barnerettigheter/

 

Idrettens barnerettigheter i norsk volleyball 
Idrettens barnerettigheter ligger til grunn for alle treninger og konkurranser som organiseres for barn i alderen 6 til 12 i volleyball, sandvolleyball og paravolleyball. Vi er stolte av alle barna som hver uke tar del i vårt samspill. Vårt mål at de skal oppleve volleyglede og vennskap. Samtidig vil vi spesielt at barna skal være del miljøer som kjennetegnes av:

 

Trygghet
Vår idrett skal være trygg for alle barn som deltar. Vi skal ha ansvarsfulle voksne rundt hvert lag, og alle trenere skal ha gjennomført grunnleggende utdanning slik som Trenerattest og Minitrenerkurs. Trygghet skapes også ved at man bli sett og at man lytter til hverandre. Sammen skaper vi forutsigbarhet og gode rammer ved å lære hverandre å kjenne.

 

Mestring, vennskap og trivsel
Vi lærer på ulike måter. I minivolleyball, minisandvolleyball og parvolley spiller vi på det nivået vi mestrer. Her er det viktig å lære i eget tempo og å føle trygghet. Vi kan spille sammen med både gutter og jenter, på tvers av alder, bakgrunn og med ulike fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser. Sammen skal vi lære å være på lag. Like viktig som å lære og beherske ballen er det å lære og være en god lagkamerat. Gode lagkamerater gjør at man trives.

 

Turneringer for alle
Vi deltar i turneringer for å lære og utvikle oss. Alle barn skal kunne delta uavhengig av nivå og om de spiller med eller uten en funksjonsnedsettelse. Vi vil at alle skal kunne delta, og man melder på flere lag hvis det er mange spillere. Vi forsøker å unngå at laget har flere innbyttere. Da oppretter vi heller flere lag. I turneringer skal vi lære å vise våre lagkamerater, motspillere og kampledere respekt. Samtidig skal vi øve på å representere egen klubb og bidra til et godt sosialt miljø både på eget lag og med motspillere. Respekt for hverandre og det miljø vi er en del av gir grobunn for trivsel og trygghet.

 

NVBFs forbundsstyre vil understreke viktigheten av å opprettholde fokus på at kamper og konkurranser i barneklassene skal følge barneidrettsbestemmelsene slik disse er gitt av Norges Idrettsforbund. Barneidrettsbestemmelsene er tidligere implementert og nedfelt i NVBFs reglement for aldersbestemte klasser og i sanksjonsreglementet. Styret behandler dette årlig i forbindelse med gjennomgang av reglementene. Idrettens bestemmelser om barneidrett finnes her: Bestemmelser om barneidrett (idrettsforbundet.no)

 

Idrettsforbundet har utviklet en god og informativ side om barneidrett, sjekk det ut: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search