0

Modernisering og organisasjonsprosessen

Lurer du på hva som skjer i organisasjonsprosessen i NVBF?

0

Norsk Toppvolleyball (NTV)

Norsk ToppVolleyball (NTV) er en frittstående interesseorganisasjon for klubbene som spiller volleyball i Mizunoligaen og 1 divisjon.

0

Forbundsstyret

NVBF ledes og forpliktes av styret som er NVBFs høyeste myndighet mellom forbundstingene. Styret skal iverksette NVBFs og NIFs vedtak og bestemmelser.

0

Kontrollutvalget

Kontrollkomiteens arbeid er lovregulert i NIFs lov og i Lovnorm for særforbund vedtatt av Idrettsstyret.

0

Dommerkomiteen (DK)

​​Dommerkomiteen (DK) oppnevnes av Forbundsstyret for hver tingperiode.

0

Sanksjonsutvalget

Sanksjonsutvalget oppnevnes av Forbundsstyret for hver tingperiode.

0

Valgkomiteen

Valgkomiteens arbeid er lovregulert i NIFs lov og Lovnorm for særforbund, og i NVBFs lov.

0

Lovkomiteen

Lovkomiteen uttaler seg om lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Forbundsstyret forelegger.

0

Styreprotokoller og formelle dokumenter

Norges Volleyballforbunds høyeste myndighet er Forbundstinget som arrangeres annen hvert år. Volleyballforbundet ledes og forpliktes av styret som er høyeste myndighet mellom tingene.

0

Teenvolley

Teenvolley er et aktivitetstilbud til tenåringer i ungdomsskolen og på videregående skole.

page 1 of 2