Hva er diamantvolleyball?

DiamantVolley – volleyball sin variant av Unified

Diamantvolleyball er et volleyballtilbud for utøvere med utviklingshemning og skape sosial inkludering gjennom aktivitet og konkurranse. Diamantvolleyball bruker samme prinsipper som minivolleyball der nivået tilpasses til hver enkelt utøvers ferdighetsnivå slik at alle opplever mestring og aktivitetsglede. DiamantVolley er volleyball sin variant av Unified Sports der personer med og uten utviklingshemning spiller sammen. Vi oppfordrer derfor til å ta med venner, søsken, familie eller ledsager på trening.  Her er det flere ulike nivåer, noe som gjør at utøvere på nivå 1, fint kan spille mot utøver på nivå 3!

I DiamantVolley er fokuset på lek – man blir kjent med ballen og hverandre på en morsom måte!

Parakonsulent


Øyvind Lie
[email protected]
41238549

Start typing and press Enter to search