Generell info om dommere

I alle idretter sier man at det ikke kan være konkurranse uten deltagere. Dette er sant og riktig. Men like sant og riktig er utsagnet «ingen kamp uten dommer». Og når det gjelder volleyball og sandvolleyball er det rett og slett ikke mulig å gjennomføre en kamp uten dommere!

Med dette i tankene kan man godt slå fast at norsk volleyball og sandvolleyball, på alle nivå, er avhengig av dommere som holder god standard og holdninger.
Dette gjelder både for utvikling av spillerne, og for sporten generelt.
Dersom vi ser på dommerne som mursteiner i et byggverk – organisert aktivitet på alle nivå – er vi gjensidig avhengig av hverandre.

NVBFs overordnet mål er at alle kamper på alle nivå ledes av en kvalifisert dommer med dommerutdanning. Samtidig understreker dette målet at dersom NVBF skal ha gode dommere må man sørge for at dommerne får de beste muligheter til å utvikle seg selv.
Det betyr at første bud for at dommere skal kunne utvikle seg er at de blir gitt oppgaver. Det har ingen hensikt å utdanne mange dommere dersom de ikke blir brukt.
Dommerne kan ikke få erfaring uten at det blir gitt mulighet for ”trening”. Dette er på lik linje med behovet for trening dersom spillere skal utvikle seg.
Da må dommerne få oppgaver tilpasset den enkeltes kompetanse/grad, og en systematisert oppfølging.

Norsk volleyball er organisert i klubber og regioner, og dette må også gjenspeile seg i organiseringen av det som omfatter dommerutdanning og dommerutvikling.
Regionene er det viktigste leddet i utdanning og oppfølging av dommere innen norsk volleyball. Hver enkelt region må ta sin del av ansvaret for utdanning og oppfølging av dommere innen egen region. Klubbene må involveres i arbeidet med å utdanne dommere. Samspill mellom klubbene og regionen må dyrkes og videreutvikles når det gjelder utdanning, trening og oppfølging av dommere.

DRK:

Dommer og Regelkomiteen er en komité som etter hvert Forbundsting oppnevnes av Forbundsstyret. Komiteen vil i perioden 2018-2020 bestå av leder og 2 medlemmer samt en ”sekretær” fra administrasjonen. DRK er NVBFs  faggruppe når det gjelder alle dommerrelaterte spørsmål. Dette gjelder både sandvolleyball og volleyball.
DRK vil arbeide tett med de regionale dommerkomiteene ift dommerutvikling og dommerkurs.

Komiteen arbeider primært gjennom mailkorrespondanse. Du kan lese mer om Dommer og Regelkomiteen her: DRK

 

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search