Hvordan oppretter man overbyggingsavtale?

En klubb med et lag i en seniorserie kan, dersom vilkårene under er oppfylt, fungere som overbygningsklubb for spillere fra klubber i lavere divisjoner.
En spiller som skal representere overbygningsklubb og moderklubb må fylle 13 år senest 31. desember det året sesongen starter. Øvre aldersgrense for spilleren kommer an på hvilket nivå overbygningsklubben spiller på:

  • I Mizunoligaen og 1. divisjon kan spilleren på overbygningsavtale ikke være fylt 22 år 31. desember det året sesongen starter.
  • I lavere divisjoner kan spilleren på overbygningsavtale ikke være fylt 20 år 31. desember det året sesongen starter.

Fristen for å sende inn søknad om overbygningsavtale er satt til 15. desember, og den skal sendes på e-post til [email protected]. Søknaden skal inneholde en skriftlig melding om avtalen mellom klubbene, og den skal være signert av leder i begge klubber.
En avtale er ikke gyldig før NVBF har mottatt den og gitt skriftlig tilbakemelding til klubbene om at avtalen er godkjent. Avtalen varer en sesong, og det må eventuelt lages en ny avtale for påfølgende sesong. Oppsigelse av en avtale mellom overbygningsklubb og moderklubb skal meddeles NVBF skriftlig.

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search