0

Må en klubb ha årsmøte hvert år?

Ja. Må være gjennomført innen 31.03. hvert år i henhold til NIFs lovverk.