0

Hvis et nytt medlem ønsker å tilknytte seg en klubb, gjøres dette direkte i Min Idrett?

Medlemmet kan søke selv fra Min idrett om medlemskap i klubb, med hvilke gren de skal delta på.

0

Hva er samordnet søknad om rapportering?

Det tilsvarer idrettsregistrering og skal utføres av klubbens leder innen 30.april hvert år.

0

Hvilke volleyballklubber/idrettslag med volleyballgrupper er det der jeg bor?

Klubboversikt  

0

Hva koster det å være medlem i NVBF?

Hver enkelt person betaler ingenting til NVBF, men det koster for klubben å være medlem. De betaler klubbkontingent til regionen og til forbundet sentralt. Medlemmer i klubber betaler [...]

0

Hvordan oppretter man medlemskap for vårt idrettslag?

0

Hvordan oppretter man en klubb?

0

Hvordan blir man medlem i NVBF?

Man blir medlem i NVBF når man er medlem i en klubb tilhørende NVBF. Man kan ikke være bare medlem av NVBF.