0

Jeg skal registrere våre funksjonsfriske utøvere som spiller sittevolleyball. Skal disse registerets under kategorien funksjonshemmede?

Nei, kun utøvere som har en funksjonsnedsettelse skal registreres i denne kategorien. Øvrige spillere registreres under aktive medlemmer.