FORBUNDSTING 2020

FORBUNDSTING 2020

Norges Volleyballforbunds ved Forbundsstyret innkaller til ordinært forbundsting mandag 30. november kl. 18.00. Møtet gjennomføres på TEAMS (digitalt verktøy) som et digitalt ting i tråd med NIFs veileder for slike møter.

Forbundsstyret har behandlet innkalling til ordinært Forbundsting på sitt styremøte 13. August 2020. Styret ser det som mest formålstjenlig at møtet gjennomføres digitalt, dette primært av hensyn til økonomi, den praktiske planleggingen og usikkerhet rundt høstens covid-19 utvikling og situasjon.

Tidsramme for møtet: Kl. 18.00-21.00.

Påmelding av delegater gjøres via linkene under teksten. Frist for påmelding er den 27. november kl. 10.00

I forkant av Tinget vil de påmeldte få tilsendt instruksjoner for pålogging og bruk av systemet. Du må bruke egen PC med internett-tilgang (verktøy Teams). Påmeldte vil få en egen link til møtet, og det vil bli sendt ut kjøreregler for møtet. Dersom noen har spørsmål til påmelding, vennligst send inn henvendelsen til post@volleyball.no

Arkiv

Norges Volleyballforbunds ekstraordinære forbundsting juni 2020 vil bli avholdt som et digitalt møte.

Tidsrammen for møtet er kl. 18.00- 21.00 tirsdag 30. juni.

Alle delegater skal ha mottatt møtelink på mail. Dersom noen ikke har mottatt dette, ta kontakt på post@volleyball.no

Påmelding av delegater til ekstraordinært forbundsting juni 2020 gjøres via linkene. Frist for påmelding er den 29. juni 2020.

I forkant av Tinget vil de påmeldte få tilsendt instruksjoner for pålogging og bruk av systemet. Du må bruke egen PC med internett-tilgang (verktøy Teams). Påmeldte vil få en egen link til møtet, og det vil bli sendt ut kjøreregler for møtet. Dersom noen har spørsmål til påmelding, vennligst send inn henvendelsen til post@volleyball.no

Norges Volleyballforbunds forbundsting 2020, vil som meddelt tidligere, bli avholdt som et digitalt møte.

Tidsrammen for møtet er kl. 11.00- 14.00 lørdag 13. juni.

Påmelding av delegater gjøres via linkene. Frist for påmelding er den 11. juni 2020.

I forkant av Tinget vil de påmeldte få tilsendt instruksjoner for pålogging og bruk av systemet. Du må bruke egen PC med internett-tilgang (verktøy Teams). Påmeldte vil få en egen link til møtet, og det vil bli sendt ut kjøreregler for møtet. Dersom noen har spørsmål til påmelding, vennligst send inn henvendelsen til post@volleyball.no

  • Program
  • Planlagt workshop utgår i juni da forbundstinget vil bli gjennomført digitalt på grunn av Koronapandemien.

Ny strategiplan «NVBF vil» og langtidsbudsjett vil bli behandlet av organisasjonen på et fysisk møte i løpet av høsten. Dette er i tråd med hva NIF har gitt lov til pga koronapandemien, og NIF har også utarbeidet en egen forretningsorden som er tilpasset digitalt møte, som det fremgår i sakspapirene med en såkalt begrenset saksliste.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search