Hvem hjelper med hva?

Idrettsorganisasjonen har oppstått på bakgrunn av de aktives eget ønske om en sterkere organisering. Det er en stor og mangeartet idrettsfamilie som i dag utgjør norsk idrett. Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite var i 2015 paraplyorganisasjon for 54 særforbund, 19 idrettskretser, 366 idrettsråd, 8076 idrettslag/klubber og 2,2 millioner medlemskap. Din klubb inngår i dette fellesskapet, men hva gjør egentlig idrettsrådet, hva hjelper idrettskretsen med og hva legger NVBF Region til rette for?

NVBF Region
Regionene er klubbens nærmeste kontaktpunkt i alle spørsmål knyttet til volleyball, sandvolleyball og sittevolleyball. Klubbene bistår klubbene blant annet ved å tilrettelegge for et kurransetilbud for voksne fra 2. divisjon og nedover, serier og turneringer for ungdom og barn, arrangere kurs og kompetansehevende tiltak, legge til rette for klubbutvikling i klubbene.

NVBF nasjonalt
Forbundet nasjonalt organiserer blant annet konkurranser og turneringer for elite- og første divisjon og landslag fra junior til elite. I tillegg har man overordnet ansvar for den sportslige utviklingen av idrettsgrenene og skape et utdanningsløp for ulike ressursgrupper slik som trenere, dommere og ledere. Videre ivaretar man økonomien, arbeider med synlighet/kommunikasjon internt og eksternt og påser at organisasjonens lovverk og kontakt med overordnede organisasjonsledd både nasjonalt og internasjonalt blir fulgt opp.

Idrettskretser
Idrettskretsen arbeider med idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår. Samtidig skal idrettskretsene bistå med service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. Kretsene bistår ofte klubbene i spørsmål knyttet til lover og bestemmelser, klubbutvikling i fleridrettslag, interne stridigheter i klubber/lag og i bygging av nye anlegg og noen steder fordeling av treningstid.

Idrettsrådet
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.

Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter og å fordele tilskuddene til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM).

Alle idrettslag/klubber med medlemskap i NIF og tilhørende særforbund blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Anbefalte innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search