Hvordan forebygge dopingrisikoen?

Norges Volleyballforbund er opptatt av å kunne formidle antidopingkunnskap i vår organisasjon og i programerklæringer i Elitepoitisk Dokument (EPD), vedtatt av Forbundsstyret, står det: «Ta utøverens helse på alvor og ha nulltoleranse for doping». Norges Volleyballforbund er Rent SF (Særforbund) og som en del av handlingsplanen vår skal eksempelvis klubber i Eliteserien og 1. divisjon gjennomføre programmet Rent IL.

NVBF vil at våre utøvere skal kjenne til gjeldende dopingreglement og «ta aktiv avstand» fra bruk av doping» (EPD). Men holdningsskapende antidopingarbeid er ikke bare noe man vedtar, det må naturligvis følges opp med planer og tiltak innenfor både forbund og klubber. Antidoping Norge (ADNO) har som mange kjenner til i en årrekke også arbeidet med sitt forebyggende program, og har blant annet etablert ulike verktøy i det såkalte «R-konseptet»: Ren Idrett, Ren Utøver, Rent Idrettslag, Ren skole og Rent Særforbund. Volleyballforbundet anbefaler at alle klubbene ser nærmere på ANDNOs forebyggende programmer. Du finner mer informasjon om dette på ADNOs nettsider.

Når det gjelder idrettene volleyball og sandvolleyball har også det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) vært i fremste rekke når det gjelder antidoping program, og alle utøvere må ta e-læringskurset Play Clean for å kunne meldes på/delta i internasjonale konkurranser.

Oppdatert dopingliste for 2020.

Mer informasjon, og et sammendrag av de viktigste endringene finner dere på lenkene under:

https://www.antidoping.no/nyheter/dopinglisten-2020

https://www.antidoping.no/nyheter/hovedendringer-p%C3%A5-dopinglisten

Utøvere og støtteapparat plikter å gjøre seg kjent med dopinglisten og eventuelle endringer.

Hvordan forebygge dopingrisikoen?
Vi må bygge holdninger og sikre kunnskap om antidoping. Utøveren har et særskilt ansvar og derfor er det viktig at utøverne i volleyballklubbene tenker gjennom sine valg og verdier.  Det er en reell mulighet for å bli testet og som utøver skal du vite hva som er forbudt og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene. Klubben har en viktig rolle når det gjelder å sikre kunnskap blant sine utøvere. Nye Rent IL er blitt enklere for klubbene å gjennomføre, og her får klubben også tilgang på ressurser som kan brukes i arbeidet.

ANDO lanserte i begynnelsen av mars 2019 nye Rent IL, som er et webbasert program, og som inngår i ADNOs forebyggende og lærerike programmer.
Kort oppsummert:

  • nytt webbasert verktøy for idrettslag
  • 1-2 timer gjennomføring
  • diskuter dopingrisiko i eget idrettslag
  • sett opp handlingsplan med tiltak (gode forslag fremkommer i programmet)
  • bli sertifisert som Rent IL for to år
  • få tilsendt ADNO materiell

Som trener eller leder for et lag: Ta tak i tema som berører dopingrisikoen og gjør klubben til et Rent IL gjennom et enkelt webprogram, start med å lese mer her  https://www.rentidrettslag.no/
Norges Volleyballforbund anbefaler alle volleyballklubber å sette fokus på klubbens verdiarbeid og fokus på antidoping gjennom å bli sertifisert som Rent Idrettslag.

Anbefalte innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search