Sittevolleyball

Sittevolleyball – Hva er det?
Sittevolleyball er en av verdens aller største paraidretter. Norge har en sterk historie i sittevolleyball med et sølv fra OL i Atlanta i 1996 som den største bragden. Det er en spennende og fartsfylt aktivitet som kan spilles av absolutt alle.

På klubbnivå oppfordres lagene til å spille med og mot personer både med og uten funksjonsnedsettelser for å oppnå økt integrering og forståelse. I idrettsverden gir den høye graden av inkludering sittevolleyball en unik følelse av frihet, enten ved å fjerne proteser, komme seg ut av en rullestol, eller rett og slett bare sette seg ned for å trene og konkurrere på samme nivå, uavhengig av evner og begrensninger.

Det enorme inkluderingspotensialet og utviklingen man opplever ved å spille sittevolleyball uavhengig av fysiske forutsetninger er unikt for sporten. Sammen med de sosiale aspektene ved sportslig deltakelse, mestring og utfordring, er det svært få idretter som kan konkurrere med sittevolleyball.

Hvem kan spille sittevolleyball?

ALLE ER VELKOMNE TIL Å SPILLE SITTEVOLLEYBALL!

Sittevolleyball er spesielt utviklet for mennesker med bevegelseshemming. Men noe som er ganske unikt for denne sporten, er at en betydelig prosentandel av spillerne i sittevolleyball på klubbnivå ikke har noen form for funksjonsnedsettelse. I Norge kan alle være med på treninger og turneringer uansett funksjonsnivå. Det kreves ingen spesielle hjelpemidler utover nett og ball,  du må kunne sitte på gulvet uten støtte. Det betyr at det er en fin
integreringsarena som både er enkel å tilrettelegge for utøvere med og uten funksjonsnedsettelser.

Skal man delta i internasjonale konkurranser, som er styrt av Paravolley organisasjonene kreves det klassifisering. Les mer om klassifisering nedenfor.

“Er du volleyball interessert, en volleyballtrener som er interessert i å lære en annen måte å spille på, en spiller som ønsker nye utfordringer eller rett og slett en «pensjonert» spiller som har idrettsskader som gjør at du ikke kan spille stående lengre, da kan sittevolleyball være noe nettopp for deg!” ​

Hvordan spille sittevolleyball?

Som i tradisjonell volleyball, er det 6 spillere per lag, på en litt mindre bane med en lavere netthøyde. Det er hurtige ballvekslinger, lov til å blokke serven, men ikke lov til å løfte rumpa fra gulvet i det man berører ballen. Hovedmålet er å spille ballen tilbake over nettet til motstanderen med maksimalt tre berøringer. Hvis ballen treffer gulvet, har laget tapt ballen og dermed poenget.

 • Seks spillere på hvert lag.
 • Banen er 10x6m, høyde på nettet er 1.15m for menn​, 1.05m for kvinner og 1.10m for blandet lag.
 • Man forflytter seg sittende på gulvet, sliding.
 • En del av kjernen må være i kontakt med gulvet i det ballen berøres, ellers skal det dømmes for Rumpeløft!
 • Det er tillatt å blokke serve!
 • Hovedmålet er å hindre ballen i og nå gulvet for så å få ballen over på motstanderens banehalvdel med maks 3 berøringer.
 • Spillet avsluttes når et lag har 25 poeng.
Hvorfor spille sittevolleyball?

Appellen til sittevolleyball for mennesker med nedsatt funksjonsevne er åpenbar. Alle som spiller, opplever en følelse av “frihet”, enten ved å fjerne proteser, eller komme seg ut av en rullestol å konkurrere ansikt til ansikt, dette er ganske unikt i Paraidrettsverden. Om det er de sosiale aspektene ved sportslig deltakelse, mestring og utfordring man er ute etter, så er det svært få idretter som kan konkurrere med sittevolleyball.

Hvordan etablere sittevolleyball i klubb?
 • Opprett dialog og samarbeid med parakonsulenten i Norges Volleyballforbund.
 • Kartlegg og hent inspirasjon fra fremgangsmåten til andre klubber som har etablert et paravolleyballtilbud. Er det noen tips og erfaringer din klubb kan lære av ved etablering av tilbud?
 • Det lønner seg å ha en eller flere ildsjeler som kan ta hovedansvar for klubbtiltaket.
 • Sørg for at trenere har tilstrekkelig kunnskap med volleyballvarianten og utøvergruppen. Det kan være hensiktsmessig å ha to trenere i oppstarten. Gjennomfør gjerne noen økter innad i klubben slik at trenerne er komfortable og trygge i sin rolle.
 • Start opp i det små, og utvid gruppen ved behov. Det er greit å starte opp med både funksjonsfriske og funksjonshemmede utøvere. På denne måten skaper man en integreringsarena.
 • Vær tålmodig!

Kartlegging i klubben

Vi anbefaler alle klubber å gjøre en intern kartlegging i klubben slik at en er best mulig forberedt på å kunne gi et godt tilrettelagt tilbud.

 • Hva er klubbens verdier, versjoner og mål?
 • Hvilken erfaring har klubben med paravolleyball?
 • Er det noen i klubben med relevant erfaring og/eller kompetanse på tilrettelegging som ønsker å bidra?
 • Har trenerne kompetansen de behøver eller trenger de kurs?
 • Er hallen, garderobe og entre tilrettelagt for en rullestolbruker?
 • Er det etterspørsel etter tilbud?
 • Finnes det noen klubber man kan lære av?

Forankring i klubben

Resultatet av kartleggingen bør ende i en status på hvor klubben står i dag og hva en bør og ønsker å gjøre. Klubbens visjoner, verdier og mål skal inn i klubbens vedtatte planer. Det bør konkretiseres hvordan det skal følges opp, hvem som gjør hva og ressurser som skal brukes. Paratilbudet forankres i klubben gjennom styrevedtak eller vedtak på årsmøtet.

Hvordan rekruttere utøvere?

Mange mennesker har ikke hørt om sittevolleyball og har kanskje ikke vurdert at dette er en mulighet for dem. Det er derfor viktig at klubben er synlig og bruker alle ressurser de har på å rekruttere nye utøvere. Det finnes flere måter å gå frem for å rekruttere utøvere

 • Vær synlig på sosiale medier! Ha informasjon om paratilbudet lett tilgjengelig på hjemmeside. Bruk andre sosiale plattformer til å spre budskap.
 • Opprett et samarbeid med regional fagkonsulent for paraidrett i din idrettskrets. De har mye kunnskap og stort nettverk. https://www.paraidrett.no/om-idrett/kontakt-oss/kontaktpersoner/
 • Ta kontakt og informer kommunale helsetjenester om tilbudet.
 • Arranger en åpen dag/åpen trening der utøvere kan komme og prøve sittevolleyball.
 • Inviter med bedriftslag, aldersbestemtelag og styret med på treningskamper.
 • Hvis mulig, ha treningene i en hall der det er annen aktivitet. På denne måten vil flere få øynene opp for paravolleyball og aktiviteten spres raskere.
 • Se verdien av konkurranse. Utøvere i eksisterende lag rapporterer at konkurranse er en stor motivasjon til å bli i idretten. Vinne og tape sammen gjør samarbeid og sosial inkludering enda sterkere.
Kompetansetiltak

Til tross for at mange oppfatter det som «skummelt og vanskelig» å komme i gang med et nytt klubbkonsept, så er det egentlig ikke så mye som skal til. Klubbens ledere og trenere må ikke være eksperter på tilrettelegging og ulike funksjonsnedsettelser. Det er nemlig ikke slik at alle parautøvere har behov for hjelp eller tilrettelegging. Det eneste som kreves er at alle som er involvert i paravolleyball ha en viss forståelse og kunnskap om hva god tilrettelegging er. Det aller viktigste er å være løsningsorientert dersom det dukker opp noen spørsmål eller utfordringer. Jobben som trener blir mer spennende og interessant dersom man har kompetanse. Derfor bør klubben legge til rette for at trenerne får kurs. NVBF anbefaler følgende kompetansetiltak:

 • Trenerløypa inneholder flere moduler om paraidrett/sittevolleyball
 • Erfaringer fra interesseorganisasjoner
 • E-læringskurs i paraidrett
 • Opprette dialog med andre klubber som har erfaring
 • E-læring om de mest vanlige diagnosene
Generelle råd ved opplæring av personer med bevegelseshemming

Alle utøvere skal få muligheten til å oppleve idrettsglede, aktivitetsglede og mestringsfølelse ut ifra egne forutsetninger. En trener må derfor kjenne sin utøver og huske på at det kan ta tid å bli godt kjent. Gjensidig tillit og respekt er viktige stikkord. God kommunikasjon mellom trener og utøver/foresatt er avgjørende for å kunne lykkes.

 • Hvilke erfaringer har utøveren med volleyball?
 • Har utøver erfaring fra andre idretter?
 • Er det spesielle hensyn som må tas?
 • Har utøveren noen mål?
 • Prøv å gjøre treningsøkten så lik som andres med nødvendige tilpasninger.

I henhold til gjeldende lover (plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift, TEK17) skal alle offentlige bygg være universelt utformet.

 • Hvordan er anlegget dere bruker i dag tilrettelagt bevegelseshemmede?
 • Er det noen mangler ved tilgjengeligheten?
 • Hvordan er kapasiteten i hallen i dag?
 • Kan en få mer halltid gjennom et samarbeid med kommunene eller organisasjoner?
Klubber som tilbyr sittevolleyball

Vi i Norges Volleyballforbund ønsker å bidra til at flere klubber i Norge starter oppe et sittevolleyballtilbud for personer med bevegelseshemming. Vi mener at alle klubber, uavhengig av geografi og størrelse, bør kunne tilrettelegge for at peoner med funksjonsnedsettelse skal ha et volleyballtilbud på lik linje med alle andre.

Nedenfor finner du en oversikt over klubber som tilbyr sittevolleyball:

Trening

Trening
Sittevolleyball er en idrettsgren, som stiller krav til spillernes fysiske styrke og kondisjon. Det anbefales derfor at en del av hver trening går ut på å styrke og forbedre kondisjonen igjennom forskjellig styrke og teknisk trening. Dessuten øver man på forskjellige spillemåter/lagoppsett/taktikker, som prøves ut på trening. Det er viktig at systemene fungerer og at alle kjenner sine muligheter, plasser og funksjoner på laget. Uansett fysisk nivå har alle spillere en viktig funksjon.

“Treningene er med på å utvikle vesentlig bedre styrke, balanse og motorikk, noe man også har bruk for i hverdagen, samtidig gjør man noe sosialt sammen med andre.”

Klassifisering

Klassifisering
Klassifisering er et system som gjør konkurranser for utøvere med funksjonshemming rettferdig. Utøvere skal delta ut fra egne forutsetninger og konkurrere med utøvere på tilnærmet lik funksjonsgrad. Det er dermed funksjonsgrad, ikke diagnose, som legges til grunn ved tildeling av klasse. Klassifisering må gjøres av godkjente klassifisører. På turneringer i Norge gis det dispensasjon fra det internasjonale klassifiseringssystemet. Vi har ingen restriksjoner for deltagelse på treninger i klubbene i Norge. Funksjonsfriske inviteres med på treninger for å kunne spille treningskamper.

 • MD (minimal disabled): mindre enn 12 % benlengdemangel. De seks spillerne på banen kan inkludere maksimalt én “minimal funksjonshemming”-spiller.
 • D (disabled): over ankelamputert

Ikke kvalifisert for å delta i internasjonale konkurranser:

 • Kortvokst
 • Hørselshemmet
 • Synshemmet
 • Utviklingshemmet

Norges idrettsforbund har laget en opplysende og informativ film rett og slett for å gi generell kunnskap om hva klassifisering i paraidretten er på en enkel og lettfattelig måte. Det har vært en lenge etterspurt film, og jeg er glad for at vi endelig kan vise den, sier Mette M. Berg, rådgiver paraidrett i Norges idrettsforbund.

Se filmen her!

Ønsker du å ta klassifiseringskurs? Link til e-læring her

Ressurssider

Ressurssider
VolleySlide – for trening og teknikk

Volleyslide.net er en elektronisk ressursside for å øke forståelsen for hva sittevolleyball er, hvordan det kan utføres og hva som trengs. Dette er en god hjelp til å øke kunnskapen og rekrutteringen om sporten og hvordan klubber, regioner og NVBF nasjonalt kan arbeide for å oppnå best praksis for sittevolleyball i Norge.

Norges Idrettsforbunds informasjons-side om idrett for funksjonshemmede

Norges Idretttsforbund har utarbeidet en informasjonsside med nyttig informasjon for alle som skal organisere et treninge- og konkurransetilbud for funksjonshemmede.
Nettside finnes her: Norges Idrettsforbund

Utviklingsmidler

Lyst til å starte opp et tilbud men trenger hjelp til å komme i gang?

NVBF tilbyr alle medlemsklubber muligheten til å søke om utviklingsstøtte til å starte opp med eller videreutvikle et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere. Vi ønsker å bidra til at flere av forbundets klubber kan tilby sittevolleyball for personer med fysisk funksjonshemning. Vi sitter på både kompetanse og midler som vi kan hjelpe din klubb med. Dersom du eller din klubb ønsker å starte opp et tilbud, men trenger et lite «push», så hjelper vi gjerne!

Dette kan vi tilby:

 1. Klubbesøk: Vi kommer gjerne på besøk til din klubb for å fortelle litt om idretten og hva som er viktig å tenke på. Da kan vi holde sittetvolley-økter for å vise og inspirere både ressurspersoner og utøvere.
 2. Tilby startpakke: NVBF ønsker å tilby startpakke til klubber som ønsker å starte opp sittevolleyballtilbud. I denne pakken finnes oppstartmidler, treerhonorar, baller, nett og stolper som kan lånes ut til klubben.
 3. Markedsføre konsept og klubbtiltak: Vi vil også markedsføre klubbtiltaket på våre nyhetskanaler og sosiale medier.

Les mer om NVBFs utviklingsmidler her: Utviklingsmidler

TILSKUDDSORDNINGER

Lokale banker og det lokale næringsliv kan ha egne tilskuddsordninger.
Se flere søknadsmuligheter på paraidrett.no

Kontakt

Er sittevolleyball noe for din klubb?

Kanskje trenger dere litt «drakraft» for å komme i gang? NVBF har en egen parakonsulent, Silje Torberntsson, som gjerne vil bidra! Hun kan kontaktes på e-post eller telefon:

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search