Volleyballsesongen 2023-2024

«ALT DU TRENGER Å VITE»

På denne siden vil dere som klubb finne det dere trenger å vite for å delta i en ny volleyballsesong i NVBFs aldersbestemte serier.

Det er også viktig at klubb og lag setter seg inn i reglementene og de administrative reguleringene som gjelder for det aktivitetstilbudet man skal delta i.

For senior aktivitet, se den tilsvarende siden om dette

Ungdomsserien

Ungdomsserien består av turneringsdager for klassene U15, U17 og U19 som settes opp i hver konkurransesone. Turneringene opprettes i Profixio og rundene har separat påmelding. Lagene får rankingpoeng etter plassering i den enkelte turnering. Etter sesongens siste turnering vil det kåres en sammenlagtvinner av serien.

Påmeldingsfrist for hver runde vil være mandager kl 23.59 snaue to uker før arrangementet.

Deltakelse utenfor egen konkurransesone

Geografi og reiseavstander gjør i noen tilfeller at lag ønsker å delta i seriespill og turneringer utenfor egen konkurransesone. Vennligst kontakt konkurranseavdelingen: [email protected] hvis dette gjelder ditt lag.

Miniturneringer

Miniturneringer terminfestes og turneringene opprettes i Profixio av NVBF. Hver turnering vil ha separat påmelding.

Påmeldingsfrist for hver runde vil være søndager kl 23.59 en uke før arrangementet.

NVBF inviterer til og lager påmelding gjennom Profixio. NVBF lager kampoppsett i samråd med arrangør, bestiller premier og sender ut informasjon til påmeldte lag. Arrangør gjennomfører turneringen.

Kampoppsett:

  • Minioppsett – hvert lag skal få ca. 4 kamper, oppsettet vil bli laget i Profixio eller Excel. Varighet på en turnering bør ikke være lengre enn 3 timer.

Teenturneringer

Teenturneringer terminfestes og turneringene opprettes i Profixio av NVBF. Hver turnering vil ha separat påmelding.

Påmeldingsfrist for hver runde vil være søndager kl 23.59 en uke før arrangementet.

NVBF inviterer til og lager påmelding gjennom Profixio. NVBF lager kampoppsett i samråd med arrangør, bestiller premier og sender ut informasjon til påmeldte lag. Arrangør gjennomfører turneringen.

Kampoppsett:

  • Teen 1: ca. 4 kamper
  • Teen 2-4: kampoppsett med sluttspill.

Kostnader

Kostnader tilknyttet aldersbestemt er som følger:

  • Påmeldingsavgift til hver enkelt turnering

Alt av satser og gebyrer ligger på siden satser og gebyrer.

NVBF dekker hall- og dommerkostnader til all aldersbestemt aktivitet.

Start typing and press Enter to search