Informasjon lavere divisjoner

Hordaland

Slik spilles lavere divisjoner i Hordaland sesongen 2022-23:

2. divisjon

Hordaland har 2. divisjon for kvinner og menn. I sesongen 2022-23 er det totalt 17 lag påmeldt med 9 lag i dameklassen og 8 lag i herreklassen.

Begge klassene spiller med dobbelserie med enkle hjemme- og bortekamper. r.

Kampoppsett, resultater og tabell finnes i TA.

Etter sesongen vil serievinnerne ha rett til å spille kvalifisering til 1. divisjon.

3.divisjon

I dameklassen er det 9 lag påmeldt som spiller dobbel serie med enkle hjemme- og bortekamper i treningstid eller helg.

Kampoppsett, resultater og tabell finnes i TA.

Klassen for menn spilles som 5 serierunder med påmelding ca. 14 dager før hver turnering. Ved få påmeldte lag enten i U19 gutteklassen eller 3. Div menn er det mulighet for at klassene blir slått sammen. Seriemester for sesongen vil være det laget med høyest rankingpoeng etter ferdig gjennomført serierunder.

4.divisjon

Vi håper at det denne sesongen kan tilbys 4. divisjon kvinner som spiller på samme måte som 3. div menn. Det vil si at klassen spilles som 5 serierunder med påmelding ca. 14 dager før hver turnering.

SERIERUNDE 3. DIV M & 4. DIV K:

Serierunde #01 – Søndag 30. oktober – planlagt manger sted/arrangør
Serierunde #02 – Søndag 20. november, Sotra Arena, Arr. Sotra VBK  Serierunde #03 – Søndag 11. desember, Haukelandshallen, Arr.
Serierunde #04 – Lørdag 11. februar, Sandslihallen, Arr.
Serierunde #05 – Lørdag 18. mars, Haukelandshallen, Arr.

Påmelding pr. turnering skjer via PROFIXIO.

Tabellen for 3. Div Menn og 4. Div Kvinner finner dere HER

TABELL

2. Div og 3. Div Kvinner gis det poeng etter følgende kriterier (italiensk): Vinner man 3-0 eller 3-1 tildeles vinnerlaget 3 poeng. Blir resultatet 3-2 gis vinnerlaget 2 poeng og taperlaget 1 poeng.

3. Div Menn & 4. Div Kvinner vil det være rankingpoeng etter hver serierunde etter resultatene for denne klassen. Er klassen slått sammen med U19 vil deres plasseringer trekkes ut for rankingpoengene tildeles.

Det er viktig at lagene er kjent med følgende: 

 • REGLEMENT

Vi håper alle deltakende lag setter seg inn i reglementet og de administrative reguleringene og forholder seg til dem. De dokumentene finnes HER under praktisk info.

 • DOMMERE TIL KAMP

DK i Hordaland har et mål om å få plassert dommere til alle seriekampene, men det vil være mangel på 2. dommer og i noen tilfeller vil også 1. dommer mangle. Hjemmelagene må derfor påregne seg noen dommeroppdrag i kamper hvor det ikke er oppnevnt dommere. Informasjon pr. kamp vil finnes i TA.

 • KAMPSKJEMA

Alle kampskjema finnes HER.

Kampskjema i lavere divisjoner kan genereres i TA ferdig utfylt. Lagene skal legge inn kamptropp pr. kamp seinest dagen før kamp da vil spillere og lagledelse komme automatisk opp.

Serierunder/turneringer skal bruke Kampskjema 3-settskamper.

Det anbefales å skrive kampeskjema ut i A3.

Ved å følge linken til kampskjema vil dere også finne mal for oppstillingslapper samt en brukerveileder for føring av kampskjema.

 • RESULTATREGISTRERING

Dette gjøres umiddelbart etter kampslutt i MIN VOLLEYBALL app eller i TA av kampansvarlig.

 • FLYTTING AV KAMP

Ved behov for å flytte kampen må kampen omberammes i TA etter at man har avklart med motstanderlaget om ny dato. Følg ellers retninglinjene som er gitt vedrørende dette.

Møre og Romsdal

Informasjon om 2. og 3. divisjon i region Møre og Romsdal sesongen 2021-22:

Påmeldingsfristen til seriespel for senior er 15. mai 2021.
Lag i 3.divisjon kan fritt melde seg av igjen innan 23. august 2021.

Ein melder på lag til dei ulike seriane i TurneringsAdmin.
Dei i klubben som er gitt tilgangen ( funksjonen)  ledar, kampansvarleg eller lagleder i Sportsadmin kan melde på lag ved å logge seg inn med MinIdrett-brukar.

2. divisjon

Møre og Romsdal har felles 2. divisjon saman med Sogn og Fjordane . Ein legg opp til at seriekampar mellom lag der avstanden er kort kan spelast i treningstid dersom laga ynskjer det. Kampar der avstanden er større, eks. lag fra MR mot lag fra SF, blir samlet og vert spelt på helgedagar. Flesteparten av desse kampane vil gå i Volda/Hornindal – området for å minske reiseavstanden til laga.Det vert kåra ein vinnar av 2. divisjon SF&MR. Etter sesongen har både SF sitt beste 2.div.lag og MR sitt beste 2.div.lag rett til å spele om kvalifisering til 1. divisjon.

Laga spelar i utgangspunktet dobbel seire, men ein vil ut frå antal påmeldte lag om det blir gjennomført dobbel serie eller evt. enkel serie og eit sluttspill. Antal seriekampar for kvart lag bør totalt vere mellom 15-18 pr. sesong.

 

3.divisjon

Det er ein 3. divisjon for SF og ein for MR. Laga spelar i utgangspunktet dobbel serie, altså heime og borte mot alle lag i eigen serie. Men det vil bli vurdert ut fra antal påmeldte lag i kvar avdeling om det skal spelast trippel serie eller eventuelt dobbel serie og eit sluttspill.  Det er ynskeleg at alle lag får spille 14-16 seriekamper. Ein del av kampane vert spelt i treningstida, dersom dei geografiske forholda ligg til rette for dette. Kampar mellom lag der avstanden er større vert samla på helgedager. Det kan også vere mogleg at ein gjennomfører dette som t.d 4 turneringshelger/dagar.

Sesongen 21-22 deltek 5 herrelag i ein serie, medan 4 damelag spelar først serie før dei avsluttar med eit sluttspelhelg.

 

Det er viktig at laga er kjent med følgande:

 • Reglementet som gjelder for 2. og 3. divisjon Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal  er: Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for lavere divisjoner.
 • Kampskjema i lågare divisjonar = Internasjonalt kampskjema. Det finnes her (kopiere i A3) Opplæring i føring av kampskjema kan gjøres her

Arrangementshåndbok finnes  her.

Nord

Her finner du informasjon om 2. og 3. divisjon i region Nord sesongen 2021-22:

2. divisjon

Nord har 2. divisjon med plass til opptil 9 lag. Det legges opp til å spille kampene over fem seriehelger der flere lag møter hverandre på samme sted, og man spiller flere kamper samme dag. Lagene spiller dobbel serie. Lagene får en hjemmehelg hver.

Det er viktig at lagene er kjent med følgende:

 • Reglementet som gjelder for 2. divisjon Nord er: Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for lavere divisjoner.
 • Lagene må regne med å dømme hverandre under seriehelgene.
 • Kampskjema i lavere divisjoner = Internasjonalt kampskjema. Det finnes her (kopiere i A3) Opplæring i føring av kampskjema kan gjøres her. Disse kan printes ut med kampinformasjon ferdig utfylt fra TurneringsAdmin.
Sogn og Fjordane

informasjon om 2. og 3. divisjon i region Sogn og Fjordane sesongen 2021-22:

Påmeldingsfristen til seriespel for senior er 15. mai 2021.
Lag i 3.divisjon kan fritt melde seg av igjen innan 23. august 2021.

Ein melder på lag til dei ulike seriane i TurneringsAdmin.
Dei i klubben som er gitt tilgangen ( funksjonen)  ledar, kampansvarleg eller lagleder i Sportsadmin kan melde på lag ved å logge seg inn med MinIdrett-brukar.

2. divisjon

Møre og Romsdal har felles 2. divisjon saman med Sogn og Fjordane . Ein legg opp til at seriekampar mellom lag der avstanden er kort kan spelast i treningstid dersom laga ynskjer det. Kampar der avstanden er større, eks. lag fra MR mot lag fra SF, blir samlet og vert spelt på helgedagar. Flesteparten av desse kampane vil gå i Volda/Hornindal – området for å minske reiseavstanden til laga.Det vert kåra ein vinnar av 2. divisjon SF&MR. Etter sesongen har både SF sitt beste 2.div.lag og MR sitt beste 2.div.lag rett til å spele om kvalifisering til 1. divisjon.

Laga spelar i utgangspunktet dobbel seire, men ein vil ut frå antal påmeldte lag om det blir gjennomført dobbel serie eller evt. enkel serie og eit sluttspill. Antal seriekampar for kvart lag bør totalt vere mellom 15-18 pr. sesong.

 

3.divisjon

Det er ein 3. divisjon for SF og ein for MR. Laga spelar i utgangspunktet dobbel serie, altså heime og borte mot alle lag i eigen serie. Men det vil bli vurdert ut fra antal påmeldte lag i kvar avdeling om det skal spelast trippel serie eller eventuelt dobbel serie og eit sluttspill.  Det er ynskeleg at alle lag får spille 14-16 seriekamper. Ein del av kampane vert spelt i treningstida, dersom dei geografiske forholda ligg til rette for dette. Kampar mellom lag der avstanden er større vert samla på helgedager. Det kan også vere mogleg at ein gjennomfører dette som t.d 4 turneringshelger/dagar.

 

Det er viktig at laga er kjent med følgande:

 • Reglementet som gjelder for 2. og 3. divisjon Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal  er: Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for lavere divisjoner.
 • Kampskjema i lågare divisjonar = Internasjonalt kampskjema. Det finnes her (kopiere i A3) Opplæring i føring av kampskjema kan gjøres her

Arrangementshåndbok finnes  her.

Sydvest

Slik spilles 2. og 3. divisjon i Sydvest sesongen 2022-23:

2. divisjon

Agder og Rogaland har felles 2. divisjon bestående av 14 damelag og 14 herrelag. Det spilles enkel serie.

3.divisjon

Det er en 3. divisjon for Agder og en for Rogaland.

I Agder deltar 6 damelag og 13 herrelag. Damelagene spiller to ganger mot hvert lag, en hjemme og en bortekamp. Herrelagene spiller enkel serie med enten hjemme- eller bortekamp mot hvert lag.

I Rogaland deltar 7 damelag og 6 herrelag. Lagene møtes til en hjemme- og en bortekamp med vanlige 5-settskamper.

Det spilles en felles turnering for lag i 3. divisjon i Agder og Rogaland helgen 11.-12. mars 2023.

Trøndelag

Her finner du informasjon om 2. og 3. divisjon i region Trøndelag sesongen 2021-22:

2. divisjon

Trøndelag har 2. divisjon med plass til opptil 9 lag. Det legges opp til å spille kampene som seriehelger der flere lag møter hverandre på samme sted, og man spiller to kamper samme dag. Lagene spiller dobbel serie. 1. plass har muligheten til å delta i opprykksturneringen i 1. divisjon, mens de to lagene pp 8. og 9. plass rykker ned til 3. divisjon.

Lagene utenfor Trondheim spiller hjemmekampene sine i egen hall.

3.divisjon

Det legges opp til to avdelinger i årets 3.divisjon for hver klasse. Lagene spiller dobbel serie. Kampene spilles som seriehelger hvor flere lag møter hverandre og man spiller to kamper per dag.

Etter sesongen blir det en sluttspillshelg hvor de to beste lagene i hver avdeling møtes om å rykke opp til 2.divisjon.

Det er viktig at lagene er kjent med følgende:

 • Reglementet som gjelder for 2. og 3. divisjon Trøndelag er: Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for lavere divisjoner.
 • Det vil bli jobbet med å sette opp så mange dommere som mulig på kamper i 2. og 3. divisjon denne sesongen. Men lagene må påregne seg noen dommeroppdrag i kamper hvor det ikke blir oppnevnt dommere.
 • Kampskjema i lavere divisjoner = Internasjonalt kampskjema. Det finnes her (kopiere i A3) Opplæring i føring av kampskjema kan gjøres her. Disse kan printes ut med kampinformasjon ferdig utfylt fra TurneringsAdmin.
Øst

Slik spilles lavere divisjoner Øst sesongen 2022-23:

Det spilles serieturneringer i helgene der tre (eller 4) lag møtes og alle spiller mot hverandre. Det spilles ikke rankingturneringer, så vinnerne av seriespillet i hver enkelt divisjon er dermed også “sammenlagtvinner”.

Regionsmesterskap/1. runde i NM spilles i september. Det deles ikke ut poeng som teller i seriespillet.

2. divisjon

Det spilles dobbel serie med 9 lag, så hvert lag får 16 seriekamper.  Etter endt sesong har de to beste lagene rett til å spille kvalifisering til 1. divisjon.

3. divisjon

Det spilles dobbel serie med 9 lag, så hvert lag får 16 seriekamper. De to beste lagene rykker opp til 2. divisjon.

4. divisjon

4. divisjon har to avdelinger. Det spilles dobbel serie med 9 lag, så hvert lag får 16 seriekamper. Vinnerne i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon.

5. divisjon

Kvinner: 18 lag deltar og er delt inn i to avdelinger. Det spilles dobbel serie med 9 lag, så hvert lag får 16 seriekamper. Vinnerne i hver avdeling rykker opp til 4. divisjon.

Menn: 24 lag deltar og er delt inn i tre avdelinger med 8 lag i hver. Det spilles dobbel serie, så hvert lag får 14 seriekamper. Etter endt dobbel serie møtes de to beste lagene i hver avdeling til en avgjørende turnering der de to beste lagene rykker opp til 4. divisjon.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search