Informasjon lavere divisjoner

Hordaland

Slik spilles 2. og 3. divisjon i Hordaland sesongen 2020-21:

2. divisjon

Hordaland har 2. divisjon for kvinner og menn. Sesongen 2020-21 spiller 9 damelag og 5 herrelag i 2. divisjon. Etter sesongen vil serievinnerne ha rett til å spille kvalifisering til 1. divisjon.

I dameklassen spilles dobbel serie.

I herreklassen spiller lagene mot hverandre 3 ganger i vanlige seriekamper. I tillegg skal lagene spille mot hverandre en fjerde gang 20. mars. Da skal det spilles 3-settskamper.

3.divisjon

I klassen deltar 7 lag og det spilles dobbel serie med hjemme- og bortekamper mot alle lag.

I klassen for menn spilles 3. divisjon på 5 turneringsdager, og disse arrangeres som fellesturneringer sammen med gutter U19. Disse lagene vil bli fakturert for deltakelse i hver turnering i etterkant.

Møre og Romsdal

Her finn du informasjon om 2. og 3. divisjon i region Møre og Romsdal sesongen 2020-21:

Påmeldingsfristen til seriespel for senior er 10. mai 2020.

Lag i 3.divisjon kan fritt melde seg av igjen innan 24. august 2020.

Ein melder på lag til dei ulike seriane i TurneringsAdmin.
Dei i klubben som er gitt tilgangen ( funksjonen)  ledar, kampansvarleg eller lagleder i Sportsadmin kan melde på lag ved å logge seg inn med MinIdrett-brukar.

2. divisjon

Møre og Romsdal har felles 2. divisjon saman med Sogn og Fjordane . Ein legg opp til at seriekampar mellom lag der avstanden er kort kan spelast i treningstid dersom laga ynskjer det. Kampar der avstanden er større, eks. lag fra MR mot lag fra SF, blir samlet og vert spelt på helgedagar. Flesteparten av desse kampane vil gå i Volda/Hornindal – området for å minske reiseavstanden til laga.Det vert kåra ein vinnar av 2. divisjon SF&MR. Etter sesongen har både SF sitt beste 2.div.lag og MR sitt beste 2.div.lag rett til å spele om kvalifisering til 1. divisjon.

Laga spelar i utgangspunktet dobbel seire, men ein vil ut frå antal påmeldte lag om det blir gjennomført dobbel serie eller evt. enkel serie og eit sluttspill. Antal seriekampar for kvart lag bør totalt vere mellom 15-18 pr. sesong.

Seriekontingent 2. divisjon sesongen 2020-21: 8000 kr.

3.divisjon

Det er ein 3. divisjon for SF og ein for MR. Laga spelar i utgangspunktet dobbel serie, altså heime og borte mot alle lag i eigen serie. Men det vil bli vurdert ut fra antal påmeldte lag i kvar avdeling om det skal spelast trippel serie eller eventuelt dobbel serie og eit sluttspill.  Det er ynskeleg at alle lag får spille 14-16 seriekamper. Ein del av kampane vert spelt i treningstida, dersom dei geografiske forholda ligg til rette for dette. Kampar mellom lag der avstanden er større vert samla på helgedager. Det kan også vere mogleg at ein gjennomfører dette som t.d 4 turneringshelger/dagar.

Seriekontingent 3. divisjon sesongen 2020-21: 6000 kr.

Det er viktig at laga er kjent med følgande:

 • Reglementet som gjelder for 2. og 3. divisjon Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal  er: Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for lavere divisjoner. Reviderte reglementer gjeldende for 2020-21-sesongen vil vert lagt ut på volleyball.no i løpet av mai.
 • Kampskjema i lågare divisjonar = Internasjonalt kampskjema. Det finnes her (kopiere i A3) Opplæring i føring av kampskjema kan gjøres her

 

 

Det er viktig at laga er kjent med følgende:

Arrangementshåndbok finnes  her.

Nord

Her finner du informasjon om 2. og 3. divisjon i region Nord sesongen 2020-21:

Påmeldingsfristen til seriespill for senior er 10. mai 2020.

Påmelding til de ulike seriene gjøres i TurneringsAdmin.
De i klubben som er gitt tilgangen leder, kampansvarlig eller lagleder i Sportsadmin kan melde på lag ved å logge seg inn med MinIdrett-bruker.

2. divisjon

Nord har 2. divisjon med plass til opptil 9 lag. Det legges opp til å spille kampene som seriehelger der flere lag møter hverandre på samme sted, og man spiller flere kamper samme dag. Lagene spiller dobbel serie.

Seriekontingent 2. divisjon sesongen 2020-21: 8000 kr.

Det er viktig at lagene er kjent med følgende:

 • Reglementet som gjelder for 2. og 3. divisjon Nord er: Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for lavere divisjoner. Reviderte reglementer gjeldende for 2020-21-sesongen vil legges på volleyball.no i løpet av mai.
 • Det vil bli jobbet med å sette opp så mange dommere som mulig på kamper i 2. og 3. divisjon denne sesongen. Men lagene må påregne seg noen dommeroppdrag i kamper hvor det ikke blir oppnevnt dommere.
 • Kampskjema i lavere divisjoner = Internasjonalt kampskjema. Det finnes her (kopiere i A3) Opplæring i føring av kampskjema kan gjøres her. Disse kan printes ut med kampinformasjon ferdig utfylt fra TurneringsAdmin.
Sogn og Fjordane

Her finn du informasjon om 2. og 3. divisjon i region Sogn og Fjordane sesongen 2020-21:

Påmeldingsfristen til seriespel for senior er 10. mai 2020.

Lag i 3.divisjon kan fritt melde seg av igjen innan 24. august 2020.

Ein melder på lag til dei ulike seriane i TurneringsAdmin.
Dei i klubben som er gitt tilgangen ( funksjonen)  ledar, kampansvarleg eller lagleder i Sportsadmin kan melde på lag ved å logge seg inn med MinIdrett-brukar.

2. divisjon

Sogn og Fjordane har felles 2. divisjon saman med Møre og Romsdal. Ein legg opp til at seriekampar mellom lag der avstanden er kort kan spelast i treningstid dersom laga ynskjer det. Kampar der avstanden er større, eks. lag fra MR mot lag fra SF, blir samlet og vert spelt på helgedagar. Flesteparten av desse kampane vil gå i Volda/Hornindal – området for å minske reiseavstanden til laga.Det vert kåra ein vinnar av 2. divisjon SF&MR. Etter sesongen har både SF sitt beste 2.div.lag og MR sitt beste 2.div.lag rett til å spele om kvalifisering til 1. divisjon.

Laga spelar i utgangspunktet dobbel seire, men ein vil ut frå antal påmeldte lag om det blir gjennomført dobbel serie eller evt. enkel serie og eit sluttspill. Antal seriekampar for kvart lag bør totalt vere mellom 15-18 pr. sesong.

Seriekontingent 2. divisjon sesongen 2020-21: 8000 kr.

3.divisjon

Det er ein 3. divisjon for SF og ein for MR. Laga spelar i utgangspunktet dobbel serie, altså heime og borte mot alle lag i eigen serie. Men det vil bli vurdert ut fra antal påmeldte lag i kvar avdeling om det skal spelast trippel serie eller eventuelt dobbel serie og eit sluttspill.  Det er ynskeleg at alle lag får spille 14-16 seriekamper. Ein del av kampane vert spelt i treningstida, dersom dei geografiske forholda ligg til rette for dette. Kampar mellom lag der avstanden er større vert samla på helgedager. Det kan også vere mogleg at ein gjennomfører dette som t.d 4 turneringshelger/dagar.

Seriekontingent 3. divisjon sesongen 2020-21: 6000 kr.

Det er viktig at laga er kjent med følgande:

 • Reglementet som gjelder for 2. og 3. divisjon Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal  er: Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for lavere divisjoner. Reviderte reglementer gjeldende for 2020-21-sesongen vil vert lagt ut på volleyball.no i løpet av mai.
 • Kampskjema i lågare divisjonar = Internasjonalt kampskjema. Det finnes her (kopiere i A3) Opplæring i føring av kampskjema kan gjøres her

 

 

 

 

Sydvest

Slik spilles 2. og 3. divisjon i Sydvest sesongen 2020-21:

2. divisjon

Agder og Rogaland har felles 2. divisjon bestående av 14 damelag og 12 herrelag. Det spilles enkel serie og et sluttspill.

Sluttspillet skal gå i Farsund helgen 20.-21. mars. Da vil lagene spille 3-settskamper mot lagene på den halvdel av tabellen de selv har havnet på etter de ordinære seriekampene (øvre eller nedre halvdel). Resultater fra kamper i sluttspillhelgen vil  påvirke lagenes plassering på sluttabellen i henholdsvis øvre eller nedre halvdel.

3.divisjon

Det er en 3. divisjon for Agder og en for Rogaland.

I Agder deltar 4 damelag og 7 herrelag. Damelagene spiller fire ganger mot hvert lag, to hjemme og to bortekamper. Herrelagene spiller dobbel serie med en hjemme- og en bortekamp mot hvert lag.

I Rogaland deltar 6 damelag og 5 herrelag. Damelagene møtes til en hjemme- og en bortekamp med vanlige 5-settskamper. I tillegg skal de spille en 3-settskamp mot hvert lag, og alle disse kampene skal spilles i Vågenhallen den 17. januar.

Herrelagene i Rogaland spiller tre ganger mot hvert lag i serien.

Trøndelag

Her finner du informasjon om 2. og 3. divisjon i region Trøndelag sesongen 2020-21:

Påmeldingsfristen til seriespill for senior er 10. mai 2020.

Lag i 3.divisjon kan fritt melde seg av igjen innen 24. august 2020.

Påmelding til de ulike seriene gjøres i TurneringsAdmin.
De i klubben som er gitt tilgangen leder, kampansvarlig eller lagleder i Sportsadmin kan melde på lag ved å logge seg inn med MinIdrett-bruker.

2. divisjon

Trøndelag har 2. divisjon med plass til opptil 9 lag. Det legges opp til å spille kampene som seriehelger der flere lag møter hverandre på samme sted, og man spiller to kamper samme dag. Lagene spiller dobbel serie.

Merk at for sesongen 2020-21 spilles 2.divisjon med 10 lag i begge klasser! Dette skjer på grunn av den uavklarte opprykksituasjonen som oppsto på slutten av sist sesong. Det betyr at tre (3) lag rykker ned fra årets serie slik at man er tilbake til 9 lag sesongen etter.

Seriekontingent 2. divisjon sesongen 2020-21: 8000 kr.

3.divisjon

Det legges opp til to avdelinger i årets 3.divisjon hvor avdelingene deles i en norddel og en sørdel. Lagene spiller i utgangspunktet dobbel serie, altså hjemme og borte mot alle lag i egen serie. Men det vil vurderes ut fra antall påmeldte lag i hver avdeling om det skal spilles enkel serie eller eventuelt et sluttspill. Det er ønskelig at alle lag får spille 14-16 seriekamper. Kampene spilles som seriehelger hvor flere lag møter hverandre og man spiller to kamper per dag.

Seriekontingent 3. divisjon sesongen 2020-21: 6000 kr.

Det er viktig at lagene er kjent med følgende:

 • Reglementet som gjelder for 2. og 3. divisjon Trøndelag er: Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for lavere divisjoner. Reviderte reglementer gjeldende for 2020-21-sesongen vil legges på volleyball.no i løpet av mai.
 • Det vil bli jobbet med å sette opp så mange dommere som mulig på kamper i 2. og 3. divisjon denne sesongen. Men lagene må påregne seg noen dommeroppdrag i kamper hvor det ikke blir oppnevnt dommere.
 • Kampskjema i lavere divisjoner = Internasjonalt kampskjema. Det finnes her (kopiere i A3) Opplæring i føring av kampskjema kan gjøres her. Disse kan printes ut med kampinformasjon ferdig utfylt fra TurneringsAdmin.
Øst

På denne siden finner du informasjon om 2-5. divisjon i region Øst sesongen 2020-21:

Påmeldingsfristen til seriespill for senior er 10. mai 2020.

Lag i 5. divisjon kan fritt melde seg av igjen innen 24. august 2020.

Det spilles som tidligere serieturneringer i helgene der tre lag møtes og alle spiller mot hverandre. Det spilles ikke rankingturneringer, så vinnerne av seriespillet i hver enkelt divisjon er dermed også “sammenlagtvinner”. Regionsmesterskap/1. runde i NM spilles som tidligere i september, men det deles ikke ut poeng som teller i seriespillet.

Påmelding til de ulike seriene gjøres i TurneringsAdmin.
De i klubben som er gitt tilgangen leder, kampansvarlig eller lagleder i Sportsadmin kan melde på lag ved å logge seg inn med MinIdrett-bruker.

2. divisjon

Det spilles dobbel serie med 9 lag, så hvert lag får 16 seriekamper.  Etter endt sesong har de to beste lagene rett til å spille kvalifisering til 1. divisjon.

Seriekontingent 2. divisjon sesongen 2020-21: 8000 kr.

3. divisjon

For sesongen 2020-21 spilles 3. divisjon med 10 lag i herre- og kvinneklassen. Dette skjer på grunn av den uavklarte opprykksituasjonen som oppsto på slutten av sesongen 2019-20. Det betyr at tre (3) lag rykker ned fra årets 3. divisjon slik at man er tilbake til 9 lag sesongen etter. Det spilles dobbel serie, så hvert lag får 18 seriekamper.

Seriekontingent 3. divisjon sesongen 2020-21: 6000 kr.

4. divisjon

18 lag er delt inn i to avdelinger med 9 lag i hver. Hvert lag får 16 seriekamper. NB: Tre lag rykker ned fra 4. divisjon som et resultat av at tre lag rykker ned fra 3. divisjon.

Seriekontingent 4. divisjon sesongen 2020-21: 5000 kr.

5. divisjon

Alle lag som har meldt seg på til 5. divisjon innen påmeldingsfristen får delta i seriespillet. Serieoppsett avhenger av antall påmeldte lag.

Seriekontingent 5. divisjon sesongen 2020-21: 4000 kr.

Det er viktig at lagene er kjent med følgende:

 • Regelverk som gjelder for lavere divisjoner Øst er: Reglement for NVBFs seniorserier og Administrativ regulering for lavere divisjoner. Reviderte reglementer gjeldende for 2020-21-sesongen vil legges på volleyball.no i løpet av mai.
 • Det blir forsøkt å sette opp dommere på alle kamper i 2-5. divisjon denne sesongen.
 • Kampskjema i lavere divisjoner = Internasjonalt kampskjema. Det finnes her (kopiere i A3) Opplæring i føring av kampskjema kan gjøres her
Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search