Klubbens lov

Norsk idrett er til enhver tid underlagt norsk lovgivning. I tillegg har idretten et eget lovverk som legger føringer og setter rammer for de ulike organisasjonsleddene. Det er vedtatt en egen lovnorm for hvert enkelt organisasjonsledd – dvs. en for klubb, idrettskretser, særforbund osv.

Klubben skal vedta egen lov tilsvarende lovnorm for idrettslag. Endringer i loven gjøres på idrettslagets årsmøte og sendes inn til godkjenning av idrettskretsen.

Lovnorm for idrettslag finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss

Anbefalte innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search