I mai og juni reiser vi “Norge-rundt” for å treffe klubber som ønsker å starte opp med sandvolleyball for barn og/eller ungdom eller som i dag har svært liten aktivitet og planlegger å utvide sitt tilbud for denne gruppen. Vi ønsker å bidra til en inspirerende kveld med med faglig påfyll, latter og glede. Hva kan være bedre enn å starte sommeren på banen med sand under tærne, sol fra skyfri himmel, venner og ikke minst en utfordrende og morsom idrett?

I mai og juni reiser vi “Norge-rundt” for å treffe klubber som ønsker å starte opp med sandvolleyball for barn og/eller ungdom eller som i dag har svært liten aktivitet og planlegger å utvide sitt tilbud for denne gruppen. Vi ønsker å bidra til en inspirerende kveld med med faglig påfyll, latter og glede. Hva kan være bedre enn å starte sommeren på banen med sand under tærne, sol fra skyfri himmel, venner og ikke minst en utfordrende og morsom idrett?

Er det din klubb vi besøker i sommer?

Hva skjer når vi er på besøk?
Når vi kommer på besøk til til klubb består kvelden av to deler. Den ene delen (ca. 1,5 timer) tilbringer vi sammen i sanden. Her kan trenere, foreldre, spillere og andre ressurspersoner få ny inspirasjon og kunnskap om hvordan man organiserer treninger. Klubben kan velge mellom ett av fire temaer. Temaene er:

  • Minisandvolleyball – hvordan starter vi opp?
  • Sandvolleyball for ungdom – hvordan starter vi opp?
  • Hvordan organisere treningsgrupper for barn/ungdom med få baner og mange spillere?
  • Hvordan organisere treningen når både ny og mer erfarne spillere skal trene samme?

 

Den andre delen av kvelden (ca. 1,5 timer) tilbringer styret sammen med vår klubbveileder. I denne økten fokuserer man på ett av fire temaer som skal bidra til bedre klubbdrift i klubben. Temaene som kan velges er:

  • Styrets ansvar
  • Årshjul og rutinebeskrivelser for vårt styre
  • Hvordan arrangere LT-turnering? (For klubber som tidligere ikke har arrangert sandvolleyballturneringer)
  • Valgfritt tema om klubbdrift. Her kan klubbene komme med ønske om tema innenfor emnet klubbdrift. NVBF vil så langt det lar seg gjøre imøtekomme temaet.


Hvem kommer på besøk?

På klubbesøk kommer juniorlandslagtrener Vitor Macedo og klubbveileder Kate Sønstebø.

Vitor Macedo er landslagstrener junior for kvinner og hovedtrener i Førde VBK. Vitor har erfaring som trener både innendørs og utendørs blant annet på strendene i Rio. Vitor vil være ansvarlig for økten i sanden og hovedspråk denne 1,5 timen vil være engelsk.

Kate Sønstebø er NVBFs klubbveileder. Hun har de siste årene besøkt over 40 volleybalklubber og gjennomført klubbutviklingsprosesser. Kate er selv svært erfaren ressursperson med forskjellige verv både volleyball, turn og svømming. Kate vil lede møte med styret og hovedspråk denne økten vil være norsk.


Når og hvor kan vi komme på besøk?

Vi starter vår Norges-turne i Oslo den 4. mai. Deretter reiser vi mot sørlandet via Moss til Kristiansand. Underveis foretar vi flere stopp hvis klubber ønsker besøk. Fra Kristiansand fortsetter vi nordover mot Stavanger og Haugesund. Deretter vender vi tilbake mot Østlandet og er innom Kongsberg, Hønefoss, Jessheim før vi er tilbake i Oslo den 15. mai.

Den 26. mai er vi igjen tilbake på veien. Denne dagen starter vi i Bergen og setter kursen nordover langs kysten til vi etterhvert kommer til Trondheim. Fra Trondheim går turen nordover via Helgeland før vi besøker Lofoten, Tromsø og tilslutt Alta den 6. juni.

8. juni er vi på Røros. Herfra reiser vi via Østerdalen mot Hamar og Gjøvik-traktene. Deretter fortsetter vi mot hovedstaden og er tilbake i Oslo den 13. juni.

På kartet er hovedrutene avmerket. Hovedveiene er markert for å vise hvilke område vi reiser. Samtidig vil vi ta “avstikkere” til klubber som ønsker besøk, men som ikke har geografisk tilhørighet langs en hovedvei. Eksempelvis betyr dette at kartet viser at vi skal reise mot Oslo via Hønefoss. Samtidig ønsker en klubb på Jevnaker besøk. Vi gjør da en “avstikker” fra hovedveien mot Hønefoss til Jevnaker og kommer på klubbesøk.

Hva må klubben gjøre for å få besøk?
Først må klubbens styre bestemme seg for at man vil organisere et varig tilbud for barn og/eller ungdom i sandvolleyball. Hvis svaret er ja og dere ønsker besøk fra NVBF fyller klubben inn interesseskjemaet i linken under. Klubben må ha en ansvarlig kontaktperson som NVBF kan samarbeide med om besøket. Når NVBF har bekreftet dato for besøk må klubben holde av baner og sjekke at nett osv. er i orden. Deretter må medlemmene inviteres til en felles kveld der sandvolleyball står i fokus. NVBF vil be om navn og fødselsdato for alle som deltar på denne klubbkvelden.

 

Her fyller du inn interesseskjema for besøk: Interesseskjema

Siste mulighet til å fylle inn interesseskjemaet er den 31. mars 2020


Presisering 

Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å besøke alle interesserte klubber. Samtidig kan det i noen tilfeller, hvis mange ønsker besøk, bli aktuelt at naboklubber deltar sammen kveld. Hvis vi må prioritere mellom klubber vil klubber som ikke har aktivitet eller svært liten aktivitet bli prioritert. Dette fordi vi ønsker flere klubber som organiserer faste sandvolleyballtreninger for barn og ungdom.

 

Spørsmål
Spørsmål om turneen kan rettes til NVBF fortrinnsvis ved utvikling og kompetanse [email protected] eller 419 33 774.


Vi gleder oss til sommeren og håper å se myldrende liv på alle sandvolleyballbanene rundt om i landet denne sommeren! 

barn-og-sandvolleyball

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search