Klubbutvikling med veileder

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket framtidig situasjon. NVBF inviterer alle sine klubber til å delta i klubbutviklingsprosesser. Klubbutvikling passer for alle klubber som ønsker å utvikle eget miljø og organisasjon. Dette gjøres i forskjellige steg slik som beskrevet under.

 

Klubbesøk/skype møte
Deltagere: klubbens styre
Varighet: 30 – 60 minutter

NVBF ønsker å møte klubbens styre, gjerne i forkant av et styremøte, for å bli kjent og diskutere hva vi kan bidra med for å styrke organisasjon. I møte presentere vi NVBF – dvs. hvem vi er, hvordan vi jobber og hva vi kan bidra med. Videre lytter vi til klubbens ønsker og behov og avtaler videre prosess sammen med klubben.

 

Startmøte
Deltagere: klubbens styre og øvrige medlemmer
Varighet: 3,5 – 4 timer

Startmøtet er første steg i en klubbutviklingsprosess. Hovedmålet med startmøtet er å gjennomføre en analyse der man ser på dagens situasjon og hvilke mål man har for klubben i fremtiden. Sammen utarbeider styret og øvrige medlemmer forslag til hva som kan gjøres for å utvikle klubben videre. Forslagene prioriteres og det lages en tiltaksplan som viser hva klubben vil gjøre. Denne planen er utgangspunktet for videre prosess og oppfølging i klubben.

NB! Det er ikke nødvendig å ha gjennomført et klubbesøk før startmøtet.

 

Videre utviklingsprosesser
Deltagere: klubbens styre og øvrige medlemmer
Varighet: avhengig av klubbens behov og planer

Avhengig av klubbens behov og planer tilbyr NVBF videre utviklingsprosesser og oppfølging etter startmøtet. Disse møtene avtales direkte med den enkelte klubb.

 

Utvikling av visjon og verdi for klubben
Ønsker din klubb å utvikle visjon og felles verdier som arbeidet i klubben skal bygge på? En felles visjon og verdisett gir klubbens medlemmer en felles plattform i hvordan man skal opptre internt, mot naboklubber og andre samarbeidspartnere. Visjonen og verdiene legger føringer for samholdet og det det sportslige tilbudet

 

NVBF kan tilby besøk fra veileder som rettleder klubbens medlemmer gjennom prosessen med å finne grunnsteinen klubben skal bygge på. I dette prosessen gjennomføres det først et oppstartsmøte og deretter veiledning avhengig av prosess i den enkelte klubb.

 

Usikker på om klubbutvikling er noe for din klubb?
NVBF har flere dyktige veiledere som besøker våre klubber. Her kan du lese begrunnelser for hvorfor man skal gjennomføre klubbutvikling:

“Både som tidligere ansatt i regionsleddet og med mange verv i ulike klubber gjennom et kvart århundre har jeg både sett og følt på utfordringene som ligger i det å drive klubb. Altfor mange klubber baserer den daglige driften på altfor få mennesker, og det er gjerne ikke uvilje som ligger bak; det blir fort bare sånn fordi de som styrer ikke greier å finne tid til verken å lære opp nye eller å finne de som kan gjøre en jobb. Med denne metoden for klubbutvikling er jeg sikker på at flere klubber kan knytte til seg flere ressurspersoner, og at de vil greie å løfte blikket og se litt lenger fram. Jeg har stor tro på at vi i løpet av noen få år vil få flere sterke volleyballklubber rundt om i landet. Jeg tror også at klubbutvikling er veien å gå for at hele organisasjonen skal trekke i samme retning”. – veileder: Kate Sønstebø

 

“Gjennom mange år innen norsk volleyball har jeg sett klubber og lag komme å gå. Ildsjeler som brenner lyset i begge ender, mangel på klubbstruktur og organisasjon, samt for lite fokus på å følge opp trenerne som skaper aktiviteten sammen med medlemmene. Dette er noen av de utfordringer jeg har opplevd selv og som jeg mener helhetlig klubbutvikling kan bidra inn i”. – veileder: Kjetil Hoff

 

Klubbutvikling i din klubb?
Ønsker din klubb å sette i gang klubbutviklingsprosesser, booke avtaler eller mer informasjon om tilbud og muligheter? Ta kontakt med NVBF ved din region eller NVBF nasjonalt ved Line Busland, line@volleyball.no / 926 05 088.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search