Trener
Dommer
Leder
Arrangement
Klubbutvikling

Klubbutviklingskalender

Besøk i klubb

Høsten 2021 fokuserer vi på webinaruker og enkeltbesøk i klubb etter avtale. I perioden januar-april 2022 går vi tilbake til regionsvis fordeling av uker der klubber kan booke klubbutvikling.  Her er alle klubber som ønsker å ta del i vårt klubbutviklingsprogram velkommen til å ta kontakt med oss for nærmere avtale. Mer om klubbutvikling kan leses her: Klubbutvikling – Norges Volleyballforbund

Vår klubbveileder Kate Sønstebø: kate.sonstebo@volleyball.no/ 419 33 774 kan også kontaktes for mer informasjon og avtale om besøk.

Webinar
I løpet av sesongen inviterer vi også til flere kortere webinar tilpasset klubbens styre. Webinarene settes opp fortløpende og påmeldingsinfo finnes under overskriften Utdanning – Kurskalender – Leder.

Du finner også mer informasjon om alle våre kurs under overskriften Utdanning – Våre kurs – Leder.

Read More
Idrettskretskurs

Kurs i regi av idrettskrets

NVBF oppfordrer alle volleyball og sandvolleyballklubber å delta på kurs i regi av idrettskretsene. Idrettskretsene tilbyr ulike kurs på tvers av idrettsgrenene, og temaet er ofte knyttet til drift av klubb.

Blant de mest populære kursene idrettskretsen tilby er:

– Klubbens styrearbeid i praksis
– Klubbadmin (idrettens medlemssystem)
– Lederkurs for ungdom
– Økonomistyring

Oversikt over kurstilbudet hos kretsene finnes her:

Read More
Volleyball i skolen
Tidligere kurs

Motta nyhetsbrev

Kontakt oss

Kjøp lisens

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search