Trener
Leder
Arrangement
Klubbutvikling

Klubbutviklingskalender

I sesongen 2020-2021 utgår våre ordinære klubbutviklingsprosesser av covid-19-hensyn. Det betyr ikke at vi slutter å tenke utvikling også på styre-/organisasjonssiden, men det betyr at vi endrer vårt tilbud. Kommende sesong tilbyr vi ulike webinarer og egne kurs for klubbstyret og tilhørende ressurspersoner.

 

Webinar
Vi gjennomfører flere kortere tema-webinar, disse settes opp fortløpende og påmeldingsinfo finnes under overskriften Utdanning – Kurskalender – Leder.

 

Besøk i klubb
Nytt for sesongen er et 3-timers kurs som gjennomføres i klubb med kursholder. “Klubbdrift ekspress” fokuserer på praktisk bruk av ulike verktøy og tips for å gjøre klubbhverdagen enklere. Innholdet i kurset passer for både styret og de ressurspersoner hvert lag har knyttet til seg, og kurset bestilles av klubb gjennom direkte henvendelse til klubbveileder Kate Sønstebø: kate.sonstebo@volleyball.no/ 419 33 774.

Les mer om alle alle våre kurs under overskriften Utdanning – Våre kurs – Leder.

Read More
Dommer
Idrettskretskurs

Kurs i regi av idrettskrets

NVBF oppfordrer alle volleyball og sandvolleyballklubber å delta på kurs i regi av idrettskretsene. Idrettskretsene tilbyr ulike kurs på tvers av idrettsgrenene, og temaet er ofte knyttet til drift av klubb.

Blant de mest populære kursene idrettskretsen tilby er:

– Klubbens styrearbeid i praksis
– Klubbadmin (idrettens medlemssystem)
– Lederkurs for ungdom
– Økonomistyring

Oversikt over kurstilbudet hos kretsene finnes her:

Read More
Tidligere kurs

Motta nyhetsbrev

Kontakt oss

Kjøp lisens

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search