Lisens

Hvem er lisenspliktige?

Alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens. Nytt for sesongen 18/19 er at alle lisenser inkluderer Pluss-forsikring.

Alle klubber har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin.
Ny spiller i klubben må først registreres, deretter kan man foreta betaling.
Den lisensansvarlige i hver klubb bes om å oppdatere de allerede registrerte spillernes e-postadresser, spesielt før åpning av ny lisensperiode.

Hvordan betale lisens?

Lisens skal betales online via Min Idrett. Du kan velge å enten betale på Min Idrett eller via appen, og den kan du laste ned ved hjelp av linkene nedenfor. Legg merke til at ved betaling vil det bli lagt til et lite administrasjonsgebyr. I Min Idrett-vinduet kan du logge direkte inn og betale lisensen. På PC er dette vinduet til høyre, mens på nettbrett og mobil ligger det nederst.

Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nif.minidrett&hl=no

AppStore – https://itunes.apple.com/no/app/min-idrett/id1098655947?l=no&mt=8

Video om hvordan man betaler lisens via Min Idrett kan du se her: Veiledningsvideo

Veileder for klubb

Guide for å betale lisens for flere spillere:

  1. Søk opp spiller(e) du ønsker å betale for
  2. Klikk på endre lisens i menyen øverst (både hvis spilleren har en lisens fra før tidligere sesong, og hvis spilleren ikke har betalt lisens tidligere)
  3. Huk av for «legg i klubbens handlekurv»
  4. Dobbeltsjekk at spilleren er tilknyttet riktig klubb
  5. Klikk lagre
  6. Gjenta dette til alle spillerne du vil betale for ligger i handlekurven
  7. Deretter vil lisensen(e) ligge klar til betaling i klubbens handlekurv

NVBF har laget en veileder for å registrere lisensen i Sportsadmin for klubber. 
Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlogging, registrering eller lignende – ta kontakt med NIF IT Support på tlf. 21029090 eller e-post support@idrettsforbundet.no

Lisenskategorier

Lisensen er inndelt i ulike lisenstyper, se tabellen som viser nivå/alder/pris. Det er viktig at klubben veileder sine utøvere ift. å velge riktig kategori. Spillere med individuell lisens for sin alder kan spille i de klasser og divisjoner som NVBF’s reglement tillater.

Lisensen skal betales for det høyeste konkurransenivået man deltar på, og oppgradering gjøres enkelt i Min idrett. Senioraktivitet er et høyere nivå enn aldersbestemt aktivitet. U19 er et høyere nivå enn U17 og/eller U15.

Har regionen et aldersbestemt tilbud og klubben likevel velger å spille på seniornivå skal utøverne betale lisens etter det høyeste nivået man deltar i. Unntaket er hvis regionen ikke har aldersbestemt tilbud slik at eneste aktivitet som tilbys er på seniornivå skal lisensen betales i henhold til alderen for disse utøverne.

Dommerlisens, trenerlisens og lisens sittevolleyball

Dommer og trener skal også betale lisens, men har du betalt spillerlisens, er denne gyldig. Det er samme lisenstype uavhengig av alder.

Veteran

Dersom du har løst en av NVBFs øvrige lisenser for denne sesongen trenger du ikke å kjøpe en ny for Veteran-NM. Dersom du ønsker å være forsikret hele sesongen, ikke kun under NM, bør du velge Veteranlisens inkludert NM.

Laglisens

Laglisens kan benyttes i minivolleyball og i Teenvolley. Det kan løses laglisens hvis det finnes spillere på laget som ikke har annen lisens. Spillere født i 2006 må tegne individuell lisens, fordi en trer ut av NIF’s barneidrettsforsikring den dagen en fyller 13 år. For å gjøre ordningen enkel er lisenskravet obligatorisk for alle som er født i 2006, uavhengig av fødselsdato.

Lagslisens innbetales til NVBF konto 1503.42.41365 med angivelse av klubbens navn i meldingsfeltet og om det er minivolleyball eller Teenvolley.

Trygg på trening

Denne lisensen gjelder kun for trening. Trygg på trening dekker ikke funksjonen som dommer eller trener.

Engangslisens

Engangslisens dekker deltagelse i en enkelt kamp, eller en enkelt serieturnering/turnering i aldersbestemte klasser (ikke NM) og i lavere divisjoner. Den gir utvidet forsikringsdekning, men kun en gang. Dersom man vil delta mer kan man betale mellomlegget opp til full lisens.

Skaderefusjon

Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader han eller hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse.

Ytelsestabell for skaderefusjon er her.
For informasjon om skaderefusjon; les vilkårene her.

Link til skademeldingsskjema er her.

Ved skade kontakte Skadetelefonen, 02033, som er etablert av Idrettens Helsesenter. Her gis skaderådgiving og behandlingsformidling.

Ved skade under konkurranser må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes av trener eller lagleder.

Lisensgruppe/alderLisenstypeSUM
Eliteserien Elitelisens (Mizunoligaen)kr. 1600,-
1. Divisjon1. Divisjonkr. 1500,-
17 år og eldreLisens over 17 år (Seniorserier, NM Senior, U19)kr. 1000,-
13 - 16 årLisens 13 - 16 år (Aldersbestemt aktivitet, NM U15, NM U17)kr. 800,-
Under 13 årLisens under 13 år (For alle spillere under 13 år, uavhengig av hvilken aktivitet spilleren deltar på. Gjelder kun frem til dagen spilleren fyller 13 år)kr. 400,-
SittevolleyballSittevolleyballisenskr. 200,-
VeteranVeteranlisens inkludert NMkr. 700,-
VeteranVeteran kun NMkr. 360,-
Trygg på trening-lisens over 17 årTrygg på trening-lisens over 17 årkr. 300,-
Trygg på trening-lisens under 17 årTrygg på trening-lisens under 17 årkr. 300,-
TrenerTrenerlisens (For trenere som ikke har spillerlisens)kr. 400,-
DommerDommerlisens (For dommere som ikke har spillerlisens)kr. 400,-
MinivolleyballLaglisens Minivolleyball 1-5 lagkr. 1000,-
MinivolleyballLaglisens Minivolleyball 6 + lagkr. 1500,-
TeenVolleyLaglisens TeenVolley intill 8 spillerekr. 800,-
TeenVolleyLaglisens TeenVolleykr. 1200,-
Recent Posts

Samarbeidspartnere

Begynn å skrive, trykk Enter for å søke