Lisens

Hvem er lisenspliktige?

Alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens. Nytt for sesongen 18/19 er at alle lisenser inkluderer Pluss-forsikring.

Alle klubber har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin.
Ny spiller i klubben må først registreres, deretter kan man foreta betaling.
Den lisensansvarlige i hver klubb bes om å oppdatere de allerede registrerte spillernes e-postadresser, spesielt før åpning av ny lisensperiode.

Hvordan betale lisens?

Lisens skal betales online via Min Idrett. Du kan velge å enten betale på Min Idrett eller via appen, og den kan du laste ned ved hjelp av linkene nedenfor. Legg merke til at ved betaling vil det bli lagt til et lite administrasjonsgebyr.

Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nif.minidrett&hl=no
AppStore – https://itunes.apple.com/no/app/min-idrett/id1098655947?l=no&mt=8

Klikk på meg for å se hvordan man betaler lisens via Min Idrett

Lisenskategorier

Lisensen er inndelt i ulike lisenstyper, se tabellen som viser nivå/alder/pris. Det er viktig at klubben veileder sine utøvere ift. å velge riktig kategori. Spillere med individuell lisens for sin alder kan spille i de klasser og divisjoner som NVBF’s reglement tillater.

Lisensen skal betales for det høyeste konkurransenivået man deltar på, og oppgradering gjøres enkelt i Min idrett. Senioraktivitet er et høyere nivå enn aldersbestemt aktivitet. U19 er et høyere nivå enn U17 og/eller U15.

Har regionen et aldersbestemt tilbud og klubben likevel velger å spille på seniornivå skal utøverne betale lisens etter det høyeste nivået man deltar i. Unntaket er hvis regionen ikke har aldersbestemt tilbud slik at eneste aktivitet som tilbys er på seniornivå skal lisensen betales i henhold til alderen for disse utøverne.

Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlogging, registrering eller lignende – ta kontakt med NIF IT Support på tlf. 21029090 eller e-post support@idrettsforbundet.no

Lisenssatser
Lisensgruppe/alderLisenstypeSUM
EliteserienElitelisens (Mizunoligaen)kr. 1600,-
1. Divisjon1. Divisjonkr. 1500,-
17 år og eldreLisens over 17 år (Seniorserier, NM Senior, U19)kr. 1000,-
13 - 16 årLisens 13 - 16 år (Aldersbestemt aktivitet, NM U15, NM U17)kr. 800,-
Under 13 årLisens under 13 år (For alle spillere under 13 år, uavhengig av hvilken aktivitet spilleren deltar på. Gjelder kun frem til dagen spilleren fyller 13 år)kr. 400,-
SittevolleyballSittevolleyballisenskr. 200,-
VeteranVeteranlisens inkludert NMkr. 700,-
VeteranVeteran kun NMkr. 360,-
Trygg på trening-lisens over 17 årTrygg på trening-lisens over 17 årkr. 300,-
Trygg på trening-lisens under 17 årTrygg på trening-lisens under 17 årkr. 300,-
TrenerTrenerlisens (For trenere som ikke har spillerlisens)kr. 400,-
DommerDommerlisens (For dommere som ikke har spillerlisens)kr. 400,-
MinivolleyballLaglisens Minivolleyball 1-5 lagkr. 1000,-
MinivolleyballLaglisens Minivolleyball 6 + lagkr. 1500,-
TeenVolleyLaglisens TeenVolley intill 8 spillerekr. 800,-
TeenVolleyLaglisens TeenVolleykr. 1200,-
Engangslisens under 13 årEngangslisens under 13 årkr. 170,-
Engangslisens 13 - 16 årEngangslisens 13-16 år (gjelder ikke NM U15 eller NM U17)kr. 330,-
Engangslisens over 17 årEngangslisens over 17 år (gjelder ikke NM senior eller NM U19)kr. 420,-
Laglisens Mini 1-5 lagLaglisens Mini 1-5 lagkr. 1000,-
Laglisens Mini 6 eller flere lagLaglisens Mini 6 lag eller flerekr. 1400,-
Laglisens Teen 1-5 lagLaglisens Teen 1-5 lagkr. 900,-
Laglisens Teen 6 eller flere lagLaglisens Teen 6 lag eller flerekr. 1300,-
Øvrige lisenser

Dommerlisens, trenerlisens og lisens sittevolleyball
Dommer og trener skal også betale lisens, men har du betalt spillerlisens, er denne gyldig. Det er samme lisenstype uavhengig av alder.

Trygg på trening
Denne lisensen gjelder kun for trening. Trygg på trening dekker ikke funksjonen som dommer eller trener.

Veteran
Dersom du har løst en av NVBFs øvrige lisenser for denne sesongen trenger du ikke å kjøpe en ny for Veteran-NM. Dersom du ønsker å være forsikret hele sesongen, ikke kun under NM, bør du velge Veteranlisens inkludert NM.

Engangslisens
Engangslisens dekker deltagelse i en enkelt kamp, eller en enkelt serieturnering/turnering i aldersbestemte klasser (ikke NM) og i lavere divisjoner. Den gir utvidet forsikringsdekning, men kun en gang. Dersom man vil delta mer kan man betale mellomlegget opp til full lisens.

Laglisens
Laglisens kan benyttes i minivolleyball og i Teenvolley. Det kan løses laglisens hvis det finnes spillere på laget som ikke har annen lisens. Spillere født i 2006 må tegne individuell lisens, fordi en trer ut av NIF’s barneidrettsforsikring den dagen en fyller 13 år. For å gjøre ordningen enkel er lisenskravet obligatorisk for alle som er født i 2006, uavhengig av fødselsdato.

Klikk på meg for å kjøpe laglisens

Klikk på meg for å se oversikt over hvilke klubber som har betalt laglisens

Skaderefusjon

Skaderefusjon
Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader han eller hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse.

Ytelsestabell for skaderefusjon er her.

Klikk på meg for å lese vilkårene om skaderefusjon 

Klikk for meg for å melde skade

Kontakt Skadetelefonen (Idrettens Helsesenter) på 02033 ved skade. Her vil du få skaderådgiving og behandlingsformidling.

Ved skade under konkurranser må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes av trener eller lagleder.

Veileder for klubb

Veileder for klubb
Guide for å betale lisens for flere spillere:

  1. Søk opp spiller(e) du ønsker å betale for
  2. Klikk på endre lisens i menyen øverst (både hvis spilleren har en lisens fra før tidligere sesong, og hvis spilleren ikke har betalt lisens tidligere)
  3. Huk av for «legg i klubbens handlekurv»
  4. Dobbeltsjekk at spilleren er tilknyttet riktig klubb
  5. Klikk lagre
  6. Gjenta dette til alle spillerne du vil betale for ligger i handlekurven
  7. Deretter vil lisensen(e) ligge klar til betaling i klubbens handlekurv

Klikk på meg for å se hvordan klubber kan registrere lisenser  

Ofte stilte spørsmål
Hva koster en lisens?

Pris på lisens finnes i tabellen om lisenssatser på https://volleyball.no/lisens-volleyball-og-sandvolleyball/

Hvordan betaler man lisens?

Lisens skal betales online via Min Idrett. Du kan velge å enten betale på Min Idrett eller via appen, og den kan du laste ned ved hjelp av linkene nedenfor. Legg merke til at ved betaling vil det bli lagt til et lite administrasjonsgebyr.

Google Play – https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nif.minidrett&hl=no
AppStore – https://itunes.apple.com/no/app/min-idrett/id1098655947?l=no&mt=8

Klikk på meg for å se hvordan man betaler lisens via Min Idrett

Hvem må betale lisens?

Alle som deltar i NVBFs konkurranser i både volleyball og sandvolleyball.
Spillere under 13 år er dekket av NIFs barneidrettsbestemmelser og klubben bare betaler laglisens.
Spillere over 13 år skal ha personlig lisens.

Hva er laglisens?

Det er en upersonlig lisens for de spillere som spiller minivolleyball eller TEEN volley.
Derfor er det kun de som er U13 eller som kun spiller TEEN volley som kan benytte seg av denne.
Klubben betaler det antall lag som deltar. Se reglement for nærmere informasjon.

Hvordan oppretter man en lisens?

Alle NVBFs  klubber skal ha en lisensansvarlig som oppretter lisenser for sine medlemmer. Ta kontakt med den som har ansvaret i din klubb.

Alle spillere som hadde lisens forrige sesong vil få tilsendt betalingsinfo for ny lisens det påfølgende året.

Jeg har betalt lisens for sesongen, men av ulike årsaker skal jeg likevel ikke spille volleyball. Hva gjør jeg?

Dersom du kontakter NVBF om dette innen 15. oktober, vil tilbakebetaling av lisens bli vurdert. Etter 15. oktober er det ingen tilbakebetaling av innbetalt lisens.

Jeg skal, av ulike årsaker, bare spille volleyball fra sesongstart og frem til jul. Kan jeg betale halv lisens?

Nei, det er dessverre ikke mulig. Det er kun ved oppstart etter 1. januar at det er mulig å betale halv lisens.

Anbefalte innlegg

Samarbeidspartnere

Start typing and press Enter to search