Lisens

Hvem er lisenspliktige

Alle som deltar i konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber må betale lisens.
Det er en lisens for volleyball, sandvolleyball, sittevolleyball, dommere og trenere

Klubber skal fortløpende sørge for at alle lisensspillere er registrert på spillerlisten i Sportsadmin.
Ny spiller i klubben må først registreres, deretter kan man foreta betaling.
Klubbens lisensansvarlig oppfordres til å oppdatere de allerede registrerte spillerne sine e-postadresser, spesielt før åpning av ny lisensperiode.

Veileder for klubb

NVBF har laget en veileder for å registrere lisensen i sportsadmin for klubber. 
Dersom det oppstår tekniske problemer ved innlogging, registrering osv., ta kontakt med NIF IT support på tlf. 21029090 eller e-post support@idrettsforbundet.no

To måter å betale lisens på

– I nettbank med angivelse av det genererte KID-nr. NB. Det skal betales for en og en spiller. Det genereres nytt KID-nr til hver sesong.
– NVBF har et samarbeid med Norges Idrettsforbund og BuyPass som gjør det mulig å betale Online via Minidrett.no. Forutsetning for dette er at spilleren er registrert i Sportsadmin, og med
riktig e-postadresse.
Veiledningsvideo (Youtube)av hvordan man kan betale lisensen via “Min Idrett”

Innbetaling av lisens

Norges Volleyballforbund, 0840 Oslo.
Konto: 5134.06.06055. (Fra utland: IBAN NO48 5134 06 06055. SWIFT: DNBANOKKXXX)

To måter å finne sitt KID-nummer

– Utøvere som er registrert i Sportsadmin vil finne sitt KID-nummer ved å logg inn på “Min Idrett”
– Ta kontakt med klubbens lisensansvarlig

Oppgradering av lisens

Ønsker man å oppgradere sin lisens i løpet av en sesong (volleyball- eller sandvolleyballsesong) kan man betale et mellomlegg til samme KID-nummer som opprinnelig lisens.

Skaderefusjon

Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader han eller hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse.

– Ytelsestabell for skaderefusjon er her.

– For informasjon om skaderefusjon; les vilkårene her.

– Link til skademeldingsskjema er her.

– Ved skade kontakte Skadetelefonen, 02033, som er etablert av Idrettens Helsesenter. Her gis skaderådgiving og behandlingsformidling.

Ved skade under konkurranser må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes av trener eller lagleder.

Lisenssatser 2017/2018

Forbundsstyret har vedtatt at det, fra og med sesongen 2017/2018, er obligatorisk med lisens for dommere og trenere. Derfor er det nå lisenstyper for disse funksjonene. Imidlertid dekker spillelisens lisenskravet til disse funksjonene, det trengs ikke dommer og/eller trenerlisens i tillegg. Dersom en er både dommer og trener (og ikke er spiller) må en velge en av disse lisenstypene. Da er en også dekket av forsikringen under trening i regi av klubben. Det er også innført lisens for sittevolleyball fra denne sesongen.

Det kan løses halvårslisens når utøver starter med volleyball etter årsskiftet. Merk at sesonglisens derfor ikke kan oppgraderes til halvårslisens på et høyere nivå. Halvårslisens blir tilgjengelig fra 01.01.2018, og er gyldig til 31.08.2018.

For spillere i eliteserien og 1. divisjon gjelder følgende lisenstyper, uavhengig av alder:

Divisjon/AldersklasseLisenstypeSUM
EliteserienElite Plusskr. 1.530,-
Elite kr. 1.480-
Elite Pluss halvårkr. 765,-
Elite halvårkr. 740,-
1.divisjon1.div Plusskr. 1.415,-
1.divkr. 1.365,-
1.div Pluss halvårkr. 710,-
1.div halvårkr. 685,-

I øvrige seniorserier og i aldersbestemte klasser er det spillerens alder som bestemmer lisenstypen. Spiller med individuell lisens for sin alder kan spille i de klasser og divisjoner som seriereglementet tillater.

Pluss lisens gir utvidet forsikringsdekning, se siden om skaderefusjon for vilkår.

I minivolleyball kan det benyttes lagslisens. Spillere født i 2005 må tegne individuell lisens, fordi en trer ut av NIF’s barneidrettsforsikring den dagen en fyller 13 år. For å gjøre ordningen enkel er lisenskravet obligatorisk for alle som er født i 2005, uavhengig av fødselsdato.

AlderLisenstypeSUM
17 år og eldre (født 31.12.00 og tidligere)17 år og eldre Plusskr. 890,-
17 år og eldre (født 31.12.00 og tidligere)17 år og eldrekr. 840,-
17 år og eldre (født 31.12.00 og tidligere)17 år og eldre Pluss halvårkr. 445,-
17 år og eldre (født 31.12.00 og tidligere)17 år og eldre halvårkr. 420,-
17 år og eldre (født 31.12.00 og tidligere)17 år og eldre engangslisenskr. 420,-
13-16 år (født 01.01-31.12.04)13-16 år Plusskr. 715,-
13-16 år (født 01.01-31.12.04)13-16 årkr. 665,-
13-16 år (født 01.01-31.12.04)13-16 halvår Plusskr. 360,-
13-16 år (født 01.01-31.12.04)13-16 år halvårkr. 335,-
13-16 år (født 01.01-31.12.04)13-16 år engangslisenskr. 330,-
Under 13 år (født 01.01.05 og senere)Under 13 år Plusskr. 390,-
Under 13 år (født 01.01.05 og senere)Under 13 årkr 340,-
Under 13 år (født 01.01.05 og senere)Under 13 halvår Plusskr. 195,-
Under 13 år (født 01.01.05 og senere)Under 13 år halvårkr. 170,-
Under 13 år (født 01.01.05 og senere)Under 13 år engangslisenskr.170,-

Engangslisens

Engangslisens dekker deltagelse i en enkelt kamp, eller en enkelt serieturnering/turnering i aldersbestemte klasser (ikke NM) og lavere divisjoner. Den gir utvidet forsikringsdekning.

Ønskes en enganglisens oppgradert til ordinær lisens, innbetales mellomlegget til samme bankkonto og med angivelse av samme betalingsinformasjon.

Dommerlisens, trenerlisens og lisens sittevolleyball

Det er samme lisenstype uavhengig av alder.

LisensgruppeLisenstypeSUM
Dommere som ikke har spillerlisensDommerlisens Plusskr. 355,-
Dommere som ikke har spillerlisensDommerlisenskr. 305,-
Trenere som ikke har spillerlisensTrenerlisens Plusskr. 350,-
Trenere som ikke har spillerlisensTrenerlisenskr. 300,-
Utøvere som deltar i sittevolleyball, trening og kampLisens sittevolleyball Plusskr. 200
Utøvere som deltar i sittevolleyball, trening og kampLisens sittevolleyballkr. 150,-

Trygg aktivitetslisens

Denne lisenstypen gir lik forsikringsdekning som de andre lisensene, og tilbys dem som er:

utøvere som er medlem i klubb som trener volleyball uten å delta i NVBFs (i regi av klubb, region eller forbund) konkurranse-/aktivitetstilbud
kun deltar i “Teenvolley”
Trygg aktivitetslisens dekker ikke funksjonen som dommer eller trener.

LisensgruppeLisenstypeSUM
Trygg aktivitetslisens 17 år og eldre (født 31.12.00 og tidligere)Trygg aktivitetslisens 17 år og eldre Plusskr. 260,-
Trygg aktivitetslisens 17 år og eldre (født 31.12.00 og tidligere)Trygg aktivitetslisens 17 år og eldrekr. 210,-
Trygg aktivitetslisens under 17 år og eldre (født 31.12.00 og senere)Trygg aktivitetslisens under 17 år Plusskr. 190,-
Trygg aktivitetslisens under 17 år og eldre (født 31.12.00 og senere)Trygg aktivitetslisens under 17 årkr. 140,-

Laglisens
Lagslisens kan benyttes i minivolleyball og i den nye konkurranseklassen “Teenvolley”. Når det i “Teenvolley” er en blandning av spillere som har lisens fra før av, og nye spillere som ikke har lisens, kan det løses lagslisens. Den dekker antallet nye spillere som deltar på klubbens lag gjennom sesongen.

Laglisens dekker ikke spill i høyere klasser. Lagslisens kan ikke utvides med plussforsikring.

LisensgruppeLisenstype SUM
Laglisens for minivolleyballKlubb med 1-5 lagkr. 900,- pr klubb
Laglisens for minivolleyballKlubb med 6 lag og flerekr. 1.340,- pr klubb
Laglisens for "TeenVolley"Inntil 8 spillerekr. 800,- pr klubb
Laglisens for "TeenVolley"9 spillere eller flerekr. 1.200,- pr klubb

Lagslisens innbetales til NVBF konto 5134.06.06055 med angivelse av klubbens navn i meldingsfeltet.
Det genereres ikke KID til lagslisens

Veteranlisens

LisensgruppeLisenstypeSUM
Veteran Veteran NM - trening hele sesongen Plusskr. 670,-
Veteran Veteran NM - trening hele sesongen Plusskr. 620,-
Veteran Veteran NM-helga Plusskr. 360,-
Veteran Veteran NM-helgakr. 310,-

 

Recommended Posts

Samarbeidspartnere

Begynn å skrive, trykk Enter for å søke