Lokale turneringer

LT, lokale turneringer, er små, uformelle turneringer arrangert i klubb. Noen steder er det en fast ettermiddag i uka, andre steder litt mer sporadisk. I LT får utøvere prøve seg i turneringsformatet, og forhåpentligvis inspireres de til å delta i flere turneringer. 

NVBF vet at det blir gjennomført hundrevis av slike turneringer rundt om i landet, og her vil du etterhvert finne oversikt over hvor og når det arrangeres turnering.

Arrangerer din klubb turnering, enten fast eller av og til? Send en mail med kontaktperson til konkurranse@volleyball.no, så får dere tilgang til å legge inn turneringene i kalenderen her! Uansett hva slags turnering det er, så ønsker vi det inn i oversikten.

Arrangerer dere flere turneringer fast gjennom sommeren er det mulig å søke om økonomisk støtte til disse turneringene.

Støtte til turneringer

NVBF deler ut kr 500,- per turnering til klubber som påtar seg å arrangere LT sommeren 2022 (se denne siden for tips om hvordan LT kan arrangeres). Kravene vi setter for tildeling er som følger: 

  • Klubben planlegger og gjennomfører minimum 6 turneringer gjennom sommeren. Det er ønskelig at disse skal gå på faste dager hver uke (gir forutsigbarhet for deltakerne). 
  • Turneringene kjøres i LT-format. 
  • Maksimal påmeldingsavgift per lag, kr 100,-  
  • Klubben fyller ut en kort rapport etter endt sesong om hvordan det har gått. 
  • Turneringene legges inn i kalenderen vår.

NVBF ønsker med dette at flere klubber påtar seg arrangementer. Klubbene kan gjerne utfordre egne ungdommer til å ta ansvar for turneringene. Klubber som allerede er i gang med LT-turneringer kan også søke om midler. 

Rammen per klubb er på kr 3000,-
Dersom eksempelvis 6 turneringer er planlagt, men kun 4 turneringer blir avholdt, vil det gi klubben kr
2000,- i støtte.

Påmeldingsavgiften i LT tilfaller arrangørklubb i sin helhet.

Søknadsskjema ligger her.

Rapportskjema ligger her. Det fylles ut etter endt sesong.

Å arrangere LT er miljøskapende og det gir mye god aktivitet. Den beste form for dugnad i klubben!

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search