Lokale turneringer

LT, lokale turneringer, uformelle turneringer arrangert i klubb. Noen steder er det en fast ettermiddag i uka, andre steder litt mer sporadisk. I LT får utøvere prøve seg i turneringsformatet, og forhåpentligvis inspireres de til å delta i flere turneringer. 

NVBF vet at det blir gjennomført hundrevis av slike turneringer rundt om i landet, og her vil du etterhvert finne oversikt over hvor og når det arrangeres turnering.

Arrangerer din klubb turnering, enten fast eller av og til? Send en mail med kontaktperson til [email protected], så får dere tilgang til å legge inn turneringene i kalenderen her! Uansett hva slags turnering det er, så ønsker vi det inn i oversikten.

Arrangerer dere flere turneringer fast gjennom sommeren er det mulig å søke om økonomisk støtte til disse turneringene.

Støtte til turneringer

NVBF deler ut kr 500,- per turnering til klubber som påtar seg å arrangere LT sommeren 2024 (se denne siden for tips om hvordan LT kan arrangeres). Kravene vi setter for tildeling er som følger: 

  • Klubben planlegger og gjennomfører minimum 6 turneringer gjennom sommeren. Det er ønskelig at disse skal gå på faste dager hver uke (gir forutsigbarhet for deltakerne). 
  • Turneringene kjøres i LT-format. 
  • Maksimal påmeldingsavgift per lag, kr 100,-  
  • Klubben fyller ut en kort rapport etter endt sesong om hvordan det har gått. 
  • Turneringene legges inn i kalenderen vår.

NVBF ønsker med dette at flere klubber påtar seg arrangementer. Klubbene kan gjerne utfordre egne ungdommer til å ta ansvar for turneringene. Klubber som allerede er i gang med LT-turneringer kan også søke om midler. 

Rammen per klubb er på kr 3000,-
Dersom eksempelvis 6 turneringer er planlagt, men kun 4 turneringer blir avholdt, vil det gi klubben kr
2000,- i støtte.

Påmeldingsavgiften i LT tilfaller arrangørklubb i sin helhet.

Søknadsskjema ligger her.

Rapportskjema ligger her. Det fylles ut etter endt sesong.

Å arrangere LT er miljøskapende og det gir mye god aktivitet. Den beste form for dugnad i klubben!

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search