Ny som klubbleder?

Er du ny som klubbleder? Trenger du noen tips til hvor du kan finne nyttig informasjon i dine første uker som tillitsvalgt?
Her har vi samlet informasjon og linker til opplysninger vi tenker du kan ha behov for. Nøl heller ikke med å ta kontakt med ditt regionskontor hvis du skulle ha spørsmål i oppstarten.

Oppdater kontaktinformasjonen til klubbens nye styre
NVBF, dine naboklubber og resten av norsk idrett vil gjerne ha kontakt med riktig person(er) i klubben. Dette gjøre du ved å holde kontaktinformasjonen i SportsAdmin (sportsadmin.no)oppdatert. SportsAdmin er idrettens felles system for håndtering av organisasjons- og persondata. I tillegg anbefales du å sende en mail til tilhørende regionskontor med informasjon om nytt styre – inkludert kontaktinformasjon.

Slik endrer man klubbens leder i SportsAdmin:
Avgått leder må logge inn i SportsAdmin og endre sin funksjon – dvs frasi seg ledervervet. Han/hun må samtidig tildele nyvalgt leder funksjonen leder i systemet. NIF IT har laget en brukerveiledning på youtube som forklarer hvordan man endrer funksjon i SportsAdmin. Den finnes her: Endre funksjon

Påloggingsinformasjon til SportsAdmin er den samme som brukeriden på Min Idrett (https://minidrett.nif.no/). Hvis leder ikke har brukerid fra tidligere eller har glemt brukernavn/passord er det mulighet til å oppdatere/endre dette øverst i høyre hjørne på MinIdrett.

Idrettens administrative datasystemer
Du vil som klubbleder rask bli kjent med to av idrettens administrative datasystemer. Dette er Sportsadmin og KlubbAdmin

SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Systemet hjelper deg med de vanligste og sentrale arbeidsoppgaver knyttet til bla:
– Registrering og oppdateringer av person- og organisasjonsopplysninger
– Registrering og oppfølging av utøverlisenser

KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon i idrettslaget. Alle klubber og idrettslag skal ha et godkjent verktøy for elektronisk håndtering av medlemmene. I systemet kan man bla melde inn og ut medlemmer av klubben, kommunisere via mail/sms og sende fakturaer. Det finnes også andre godkjente medlemssystemer. Sjekk ut hvilket system din klubb benytter. Mer informasjon om KlubbAdmin finnes på klubbadmin.no.

Påloggingsinformasjonen til SportsAdmin og KlubbAdmin er den sammen som brukeridretten til Min Idrett (https://minidrett.nif.no/). Hvis leder ikke har brukerid fra tidligere eller har glemt brukernavn/passord er det mulighet til å oppdatere/endre dette øverst i høyre hjørne på MinIdrett. Ta også gjerne kontakt med NIF-IT på support@idrettsforbundet.no eller 21 02 90 90 (mandag til fredag kl. 08.00 – 20.00) ved spørsmål om oppdateringer og endringer i SportsAdmin eller KlubbAdmin.

Klubbhåndbok – skap gode administrative rutiner i klubben
En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. Fungerende administrative rutiner i klubben kan bidra til å gjøre klubbhverdagen lettere. Har din klubb en klubbhåndbok? På tide å ta frem den gamle eller lage en ny?

Informasjon om klubbhåndbok, hvordan man utarbeider dette og forslag til mal finnes her: Klubbhåndbok

Utviklingsmidler
NVBF lyser ut utviklingsmidler som skal støtte opp om gode prosjekter som skaper rekruttering og medlemsvekst for aldersgruppen 6 til 19 år, et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere i alle aldere og oppstart av nye medlemsklubber. Skal din klubb skape ny aktivitet er det mulig å få tilskudd fra forbundet. Les mer om mulighetene her: utviklingsmidler

Terminliste og lisens
Terminliste
Terminlisten regulerer konkurransetilbudet organisert av NVBF/NVBF Region. Du finner den overordnede nasjonale terminplanen på forsiden av volleyball.no. Her finner du informasjon om bla konkurranseaktivitet i elite- og første divisjon, samt landslagssamlinger. Den regionale terminplanen finnes på regionenes nettsider (volleyball.no – velg deretter aktuell region – terminplanen finnes så på regionens forside). I tillegg finner man aktuelle turneringer i profixio (https://www.profixio.com/fx/login.php)

Lisens
Alle som deltar i konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal kjøpe lisens. Lisensen fungerer som din forsikring hvis du skulle være utsatt for et uhell i forbindelse med konkurranse. NVBF anbefaler også utøvere som ikke deltar i konkurranseaktivitet å kjøpe lisens slik at man er forsikret. Mer informasjon om lisens finnes her: Lisens.

Anbefalte innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Tine Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia

Start typing and press Enter to search