NVBF lyser med dette ut følgende NM-arrangement i sandvolleyball for 2020-2021 for 2.gang:

  • NM senior sandvolleyball
  • NM regionlag sandvolleyball

NM junior sandvolleyball er tildelt Koll IL Volleyball

NM senior sandvolleyball

Det ble vedtatt på Forbundsstyremøte 29.08.2019 at NM senior ikke vil bli avholdt som en del av NM-veka 2020.

Tidspunkt er foreløpig satt til uke 32 i 2020, men NVBF er åpne for innspill på tidspunkt dersom arrangør har andre ønsker.

NM senior lyses ut for ett (1) år, 2020, med muligheter for to år (2021). Dette avhenger av om NVBF vil inngå i NM-veka konseptet 2021.

Banekrav for NM senior:

  • Minimum 4 baner, samt minimum 1 oppvarmingsbane
  • Center court med tribune
  • Banestørrelse minimum 22 m x 14 m (inkludert friområde)

Reglement NM senior sandvolleyball

NM regionlag sandvolleyball

Tid: uke 26

NM regionlag lyses ut for to (2) år, 2020-2021.

Det kreves minimum 4-6 baner for å arrangere NM regionlag.

Reglement NM regionlag sandvolleyball

For å søke på teknisk arrangør-ansvar, skal søknadsskjema fylles ut og sendes til [email protected] med følgende vedlegg innen 22.september:

  • Organisasjonsplan med spesifikasjon av mannskapsbehov
  • Skisse av anleggene med oppmerking av baner og friområde
  • Plan for bespisning/bankett og overnattingsalternativer inneholdende veiledende priser
  • Forslag til budsjett

Start typing and press Enter to search