Under 2. runde i EM kvalifisering for ungdom jenter i Bulgaria 20.-24. april 2022 har NVBF 3 kvinner i ledelsen, nemlig hovedtrener Hazel Margrethe Perrens, assistenttrener Merita Berntsen og Head of Delegation Beate Sødal. Dette ble også omtalt på teknisk møte før turneringen startet som svært sjeldent, og det ble kommentert at det kun hadde skjedd én gang tidligere. NVBF er stolt av dette teamet og håper det kan motivere andre kvinner til å påta seg trener- og lederoppgaver.

Det er en kjensgjerning at det finnes få kvinnelige trenere for utøvere på elitenivå, og det å styrke kjønnsbalansen er noe både NIF og NVBF, og de øvrige 54 særforbundene, har ansvaret for. Likestilling gjør seg ikke selv, og selv om vi bor i et likestilt land på mange måter, har vi en viktig jobb å gjøre i vår organisasjon med å rekruttere flere kvinner i trener-, dommer- og lederrollen. Under NM U19 tidligere i år  hadde vi i klubbene som deltok 17% (9) kvinnelige trenere.

Det er viktig med gode tiltak for å bedre kjønnsbalansen, og kulturendring er noe som må jobbes med over tid. Vi vet at mange kvinner deltar på trenerutdanningen på Trener 1 nivå, men videre i trenerstigen blir det færre som deltar. Vi oppfordrer klubbene til å sette kjønnsbalansen på agendaen, og kom gjerne med gode innspill på tiltak til NVBF på [email protected]  Her har vi en felles jobb å gjøre og for å øke andelen kvinnelige trenere, ledere og dommere.

Start typing and press Enter to search