Rent Særforbund er et verktøy fra ADNO som setter antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Dette konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og som en viktig del av dette arbeidet er det å vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger. Norges Volleyballforbund har i strategiplan (EPD 2016-2026) følgende programerklæring «Ta vare på utøvernes helse og ha nulltoleranse for doping».  Norges Volleyballforbund fikk overlevert plaketten som Rent Særforbund under cupfinalene i volleyball i januar. Plaketten ble overlevert til forbundets president Eirik Sørdahl av Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge (ADNO).

Antidopingforedrag på landslaget

28. mai 2018 gjennomførte ADNO foredrag for landslagene på samlingen på Rønningen Folkehøyskole. Dette som et av tiltakene som inngår i den  samarbeidsavtalen Antidoping Norge og NVBF har inngått, der NVBF forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. ADNO på sin side forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene. Gjeldende dopingliste finner du her

Nytt Rent Idrettslag

ADNO vil  lansere ny versjon av Rent Idrettslag høsten 2018, med bedre brukeropplevelse, flere tilgjengelige ressurser for idrettslagene og tettere oppfølging av Rene Idrettslag, og ADNO har formidlet følgende til oss:

Fra 1.september vil eksisterende versjon av Rent Idrettslag tas ned, og det vil ikke lenger være tilgang til verktøyet gjennom www.rentidrettslag.no En ny versjon av verktøyet er under utvikling og vil være tilgjengelig for idrettslag i løpet av høsten 2018. Idrettslag som har opprettet brukere i det gamle verktøyet, vil ikke få brukerprofilene sine overført til det nye systemet. Antidoping Norge vil likevel til enhver tid beholde en oversikt over idrettslag som er registrert som Rent Idrettslag i løpet av de siste 3 år. Idrettslag som er registrert som Rent Idrettslag på den eksisterende ordningen, og ønsker å hente ut idrettslaget policy, må logge inn på profilen til idrettslaget og hente ut policy før 1. september 2018. For klubber som har planer om å gjennomføre Rent Idrettslag vil vi anbefale å vente til ny utgave foreligger.

NVBF ber alle klubbene i Eliteserien og 1. divisjon (og øvrige klubber som tidligere har inngått Rent Idrettslag) om å følge opp dette når ny versjon av Rent Idrettslag kommer opp.

Start typing and press Enter to search