23. november var Antidoping Norge på ToppVolley Norge og Jan de Lange holdt foredrag for elevene der.  

Neste år er det 20 år siden ADNO ble opprettet av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten.

Det forebyggende arbeidet er et viktig område innenfor antidopingarbeidet, og her er det nødvendig å spre kunnskap om de negative konsekvensene av dopingbruk. Denne kunnskapen kan utgjøre et viktig fundament når verdier og holdninger skapes, og vil forhåpentligvis føre til at man avstår fra dopingbruk dersom man blir stilt overfor valget. ToppVolley Norge har samarbeidet med NVBF og ADNO i flere år om forebyggende tiltak. Skolen har også nylig hatt besøk av ernæringsfysiolog som holdt foredrag om hva mat gjør med kroppen din. Les mer på skolens Facebookside der du også finner oppslag om «skole og hverdag på TVN».

Les mer informasjon og nyheter på ADNOs nettsider.

Start typing and press Enter to search