Myndighetene varslet den 7. mai at det skulle komme en veileder for kontaktidretter i dag den 11. mai. Volleyball, sandvolleyball og paravolley defineres som kontaktidretter.

Myndighetene skal etter planen presentere sin veileder om idrett for NIF i dag, og idrettsforbundet skal deretter gjennomgå de nye retningslinjene.
Når NIF har gjennomgått veilederen oversendes denne til særforbundene.

Da arbeide med justert veileder fortsatt pågår hos myndighetene og NIF, vil ta noen dager før NVBF mottar og kan påbegynne den spesifikke veilederen for volleyball, sandvolleyball og paravolley.

NVBF må derfor komme tilbake med med en eventuell justert veileder etter de nye retningslinjene fra myndighetene og NIF.
Vi håper at dette er på plass innen utgangen av uke 20.

Start typing and press Enter to search