Foto: Berit A. Valand

Det er sesongstart i hele landet. Volleyball-Norge er i en helt spesiell situasjon. Vi er særdeles heldige som kan starte opp med aktivitet på alle nivå midt i pandemien, og det betinger at arrangørklubben gjør alt som kreves – og helst litt til. Vi er forpliktet til å gjøre vårt ytterste for at ikke vår idrett er en kilde til smittespredning i samfunnet.

Hvem er «arrangør«?

Alle klubber som skal arrangere volleyballaktivitet der folk fra flere klubber samles, er per definisjon arrangørklubb. Er laget ditt hjemmelag i en seriekamp, skal dere ha serieturnering i hallen, åpen samling eller US-runde? Da må dere finne ut hvilke plikter dere har som arrangør når det gjelder smittevern. Klubbens styre bør gjennom hele sesongen holde seg oppdatert på innholdet i NVBFs protokoll for trening, kamp og arrangement.  

Arrangørklubbens plikter

  • Arrangørklubb v/leder er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer.
  • Arrangørklubb v/leder er ansvarlig for å utnevne en arrangementsansvarlig for hvert enkelt arrangement.
  • Arrangørklubb v/leder er ansvarlig for å registrere alle som kommer på arrangementet, både deltakere og tilskuere. Bruk  qrona.nif.no, opprett et arrangement og print ut en QR-kode. Alle kan da registrere seg selv, og listene slettes automatisk etter 30 dager. Klubben må forholde seg til halleier og kommunens bestemmelser når det gjelder tillatt antall deltakere.

Arrangementsansvarlig sine plikter

Registrering og rapportering tar maksimalt ett minutt å gjennomføre, og det gir NVBF svært viktig informasjon. Vi får en god oversikt over all aktivitet i organisasjonen.

Arrangørklubbens huskeliste

  • Arrangørklubb må rigge hallen for å skape avstand (minst 1 meter); på innbytterbenken, i sekretariat, i kiosk, kafe og på tribune.
  • Hvert lag har ansvar for å ta med håndsprit, men arrangørklubb må stille med litt ekstra, i tilfelle et lag har glemt.
  • Arrangørklubb må påse at alle spillerne spriter hendene sine mellom hvert sett.
  • Arrangørklubb må påse at lagene, ved hvert sidebytte, vasker av kontaktflater på innbytterbenken. Lagene skal ha med klut og såpevann selv.
  • Etter kampen skal arrangør vaske over bane, sekretariat og innbytterbenk.
  • Arrangørklubb skal påse at kun deltakere på arrangementet som selv skal spille, dømme eller lede et lag, befinner seg nede på spilleflaten.

NVBF ønsker alle arrangørklubber lykke til med volleyballsesongen 2020-21. Vi er veldig glade for at dere tar ansvar og skaper så mye flott aktivitet!

Start typing and press Enter to search