Beach paravolley

Beach paravolley er en paravolleyballvariant som ble startet opp i 2007 og har vokst mye de siste årene. Idretten ligner mye på tradisjonell sandvolleyball med samme regler og netthøyde og banestørrelse. Hovedforskjellen er at Beach paravolley spilles med tre i stedet for to stående utøvere på hvert lag. Idretten spilles gjerne av utøvere med benprotese, amputert arm, amputert hånd eller cerebral parese med gangfunksjon. Da reglene er de samme som i tradisjonell sandvolleyball, er dette en fin inkluderingsarena der personer med og uten bevegelseshemming kan spille sammen. World ParaVolley og Paravolley Europe har kommunisert at Beach Paravolley er nominert til å bli en paralympisk gren i Los Angeles 2028.

Ta kontakt dersom du har lyst til å spille beach paravolley! 

(Begge bilder er hentet fra World ParaVolley og Paravolley Eurupe)

Start typing and press Enter to search