Foto: TeamNor.no

(Denne artikkelen er hentet fra TeamNor.no)

Navn: Bernt Humberset og Camilla Dahl Humberset

Alder: 44 og 43 år
Idrettslag: KFUM Volda og VTI-fotball
Idrett: Volleyball og fotball
Idrettskrets: Møre og Romsdal

Ekteparet Humberset stiller opp og bruker all fritid på å tilrettelegge for at barn, unge og voksne skal få drive med både volleyball og fotball. De er begge dyktige organisatorer, trenere, oppmenn, dommere, turneringsleder med mer. Bernt har også vært primus motor og byggeleder for flere byggeprosjekt både begge arenaene. Uten hans kompetanse, engasjement og vilje, hadde ikke idretten hatt de fasilitetene som er der i dag. Ekteparet stiller alltid opp på dugnad, og er gjerne initiativtakere. I tillegg er de fantastisk dyktige volleyballtrenere for flere aldersbestemte lag. De har særs god kjemi med ungdommen, og har alltid en kommentar og et smil på lur. Begge er planleggere av rang, og har full kontroll på logistikken. De skal ha mye av æren for at barn og unge sin deltakelse i volleyballen har økt kraftig de siste årene.

Bjørn Maaseide og Norges idrettsforbund dro ned til Volda Campus SpareBank 1 Arena for å overaske med dem med nyheten og ga et diplom som synlig bevis.

Start typing and press Enter to search