Norges Volleyballforbund arbeider for å fremme like muligheter og sikre at volleyball er en idrett som inkluderer alle. Innenfor paraidretten har vi to grener: sittevolleyball for personer med bevegelseshemninger og Diamantvolley for utviklingshemmede. Vår målsetning er at tilbudet innenfor paravolleyball og muligheter for konkurranse skal være tilgjengelig i lokalmiljøet for alle utøvere, slik at de kan bygge vennskap, utvikle ferdigheter og føle tilhørighet til sin klubb. NVBF jobber i samarbeid med våre medlemsklubber for å utvide mulighetene for parautøvere til å delta i paravolleyball i Norge, selv om vi fortsatt har en vei å gå. Vi er klar over at det er mange flere som ønsker å spille volleyball og som kan dra nytte av et paravolleyballtilbud!

Hvis din klubb trenger veiledning om hvordan man kan komme i gang med et paravolleyballtilbud, er du velkommen til å kontakte vår Parakonsulent, Øyvind Lie, på e-post: [email protected].

Start typing and press Enter to search