Hot Seat-turnering på skoler i hele landet!

8. juni blir elevenes dag! Denne onsdagen håper vi at alle barne- og ungdomsskoler arrangerer Hot Seat-turnering for alle skolens elever. Målsetningen er at elevene skal ha en aktiv dag med samarbeid, latter, og idrettsglede der alle deltar og spiller på lag på tvers alder, ferdighetsnivå og funksjonsnivå.

Alle skoleklasser som planlegger arrangement, melder dette inn til NVBF slik at vi kan ha en oppdatert oversikt på våre nettsider. Vi håper vi får med oss hele landet slik at lista blir kjempelang! Skoleklassene som melder inn arrangement, vil få tilsendt premier fra NVBF og få rabattkoder for innkjøp av volleyballutstyr fra Mikasport.

Hva er Hot Seat?

Hot Seat er et lagspill der målet er å samle inn mest mulig poeng til laget sitt.

 1. Utøverne deles inn i to lag.
 2. Lagene plasserer seg på hver side av nettet og spiller 1 mot 1.
 3. Hvert lag har en, maks to innbyttere.
 4. På utsiden av banen har hvert lag en skjult poengpott.
 5. Første match starter på 3-3 og går til maksimalt til 5 poeng.
 6. Når en utøver på et av lagene får 5 poeng, vinner utøveren et kort til laget sitt som han/hun legger i den skjulte poengpotten. Deretter veksler vinneren med en innbytter. Innbytteren begynner da på 0 poeng, mens det tapende laget beholder sine poeng.
 7. Utøverne avklarer nivå og stilling før de begynner å spille mot hverandre.
 8. Øvelsen stoppes på tid.
 9. Lagene samles og teller opp antall kort de har vunnet til laget sitt. Det laget med flest kort er vinnere av Hot Seat.

Volleyball tilpasset ferdighetsnivå og utvikling

Volleyball er en sport for alle. NVBF har utviklet ulike måter en kan tilpasse slik alle kan delta ut fra sine forutsetninger.

Nivå 1; tillater tre mottak/kast.
Nivå 2; tillater mottak/kast på første og andre slag. Tredje slaget må være et volleyballslag over nett.
Nivå 3; tillater mottak/kast kun på andre slaget (opplegget).
Nivå 4; er tilnærmet lik vanlig volleyball, uten hold/kast.

Andre tips slik at alle kan delta:

 • Juster netthøyde og banestørrelse
 • Dersom noen har behov for en assistent er dette tillatt
 • Det er tillatt å spille sittende eller i rullestol
 • Spill med myke og lette baller, eventuelt ballonger og badeballer
 • Juster poengsum

Hvordan spilles Hot Seat?

Se forklarende video nedenfor:

Vi håper at mange skoler ønsker å delta!

Start typing and press Enter to search