AntiDoping inviterer til flere spennende foredrag via nett om forebyggende arbeid mot doping.


Hva bør trenere vite?

Vi gjentar webinaret som ble avholdt i april, og setter opp to nye datoer. Foredraget passer for ALLE trenere i idretten, og gir en grunnleggende innføring i antidoping fra et trenerperspektiv. Foredraget varer ca. 30 minutter, og tar for seg hvem som bruker doping i norsk idrett i dag, motivasjon for bruk, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og hvilke verktøy idretten kan ta i bruk.

Datoer og påmelding:
Mandag 18.mai 19.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8QFYRUW1UJ32
Tirsdag 26.mai 20.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MRNF9J2JLPC6


Hva gjør vi ved mistanke?

Hva kan vi gjøre hvis vi mistenker dopingbruk i idretten? Hvem kan man snakke med? Hvor henvender man seg? Og hva hvis man mistenker bruk blant sine egne utøvere?
Dette skal vi forsøke å gi svar på i dette webinaret, som passer for trenere, ledere og støttepersonell i idretten.

Datoer og påmelding:
Onsdag 20.mai 20.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CKDF1NA1UP16
Torsdag 28.mai 19.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=DN2A352JSN16

Kosttilskudd – en risiko for doping?
Kan man risikere en positiv dopingprøve hvis man bruker kosttilskudd? Finnes det produkter som er trygge å bruke? Og trenger man kosttilskudd for å lykkes i idretten? Vi har med oss Caroline og Isabel fra Myrens Ernæring, som skal hjelpe oss med å belyse dette temaet. Webinaret passer for trenere, ledere og støttepersonell i idretten, og er også åpent for utøvere. Dette foredraget har en varighet på 45-60min.

Datoer og påmelding:
Tirsdag 2.juni 19.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MQ299N4PL111
Onsdag 3.juni 20.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=EUDT9PDJL51N

Volleyballforbundet oppfordrer alle trenere, ledere, foreldre og andre ressurspersoner til å delta!

 

Start typing and press Enter to search