Norges Idrettsforbund har i dag lansert kampanjen som skal bryte stillheten om seksuelle overgrep i idretten. I kampanjen #starttotalk kommer det frem at det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep.

Derfor går nå Idretts-Norge, Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet sammen om å bryte stillheten. Norsk idrett har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. Vi vil at trenere, ledere og foreldre bryter stillheten, og gjør det lettere å si ifra. #starttotalk

Det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep. Dette er et viktig tema, som også er relevant for NVBFs klubber og det er nødvendig å rette oppmerksomheten mot seksuell trakassering og overgrep.  Her har både NVBF og klubbene et særskilt ansvar for å tilrettelegge en trygg arena for volleyball- og sandvolleyballaktivitet. Volleyballforbundet ser det derfor som viktig å ta del i denne kampanjen.

Filmen som lanseres i dag viser situasjoner som kan skje i idretten, og idrettsforbundet håper å nå ut til flere med tilgjengelig verktøy.

Se informasjon, video og kontaktpunkt på NIFs sider. 

Se også NVBFs temaside om arbeid mot seksuell trakassering og overgrep.

Foto: Europarådet

 

Start typing and press Enter to search