Norges Idrettsforbund har i dag lansert kampanjen som skal bryte stillheten om seksuelle overgrep i idretten. I kampanjen #starttotalk kommer det frem at det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep.

Derfor går nå Idretts-Norge, Barne- og likestillingsdepartementet og Kulturdepartementet sammen om å bryte stillheten. Norsk idrett har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. Vi vil at trenere, ledere og foreldre bryter stillheten, og gjør det lettere å si ifra. #starttotalk

Det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep. Dette er et viktig tema, som også er relevant for NVBFs klubber og det er nødvendig å rette oppmerksomheten mot seksuell trakassering og overgrep.  Her har både NVBF og klubbene et særskilt ansvar for å tilrettelegge en trygg arena for volleyball- og sandvolleyballaktivitet. Volleyballforbundet ser det derfor som viktig å ta del i denne kampanjen.

Filmen som lanseres i dag viser situasjoner som kan skje i idretten, og idrettsforbundet håper å nå ut til flere med tilgjengelig verktøy.

Se informasjon, video og kontaktpunkt på NIFs sider. 

Se også NVBFs temaside om arbeid mot seksuell trakassering og overgrep.

Foto: Europarådet

 

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search