En slik deltakelse forutsetter at utøverne oppfyller sportslige, administrative og økonomiske kriterier som beskrevet på  informasjonssiden; internasjonal deltakelse sandvolleyball.

Alt av påmeldinger, innsending av dokumentasjon og spørsmål vedrørende deltakelse og forhold knyttet til dette skal gå via spillerrepresentantene Siri Hope Broch og Sadegh Moahjer. (kontaktinformasjon finnes på informasjonssiden).

Vi ber utøvere som ønsker å delta i denne type turneringer om å lese nøye alt som står av informasjon på den oppgitte siden og minner om fristen 15.mars, som er siste dato for å ha oppfylt alle kriterier ift rett til deltakelse.

Start typing and press Enter to search