NVBF som arbeidsgiver ser seg nødt til å gå til permitteringer med utgangspunkt i at det nå, på grunn av bortfall av aktivitet i forbindelse med koronasituasjonen i landet, er for få oppgaver som ansees som kritiske å ivareta i organisasjonen til å kunne forsvare å ha full sysselsetting på arbeidsplassen. Det er i tillegg bortfall av inntekter til organisasjonen. Arbeidsgivers målsetning er at de ansatte i NVBF har en jobb å komme tilbake til når samfunnet igjen er oppe og går.

De ansatte det gjelder har formelt fått permitteringsvarsel i forrige uke, og alle de tre administrative avdelingene er berørt , men ikke alle blir permittert i samme grad. Permitteringene vil tre i kraft 15. mai til 15. juni. Det betyr at det vil kunne ta noe lengre tid med saksbehandling og responstid på henvendelser. Forberedelsene til forbundstinget 2020 vil ha prioritet, men vi vil forsøke å løse de henvendelse vi får. Vi ber derfor klubbene om tålmodighet i denne situasjonen, samt at spørsmål og henvendelser til NVBF i denne perioden gjøres til følgende adresser:

  • [email protected] – spørsmål og henvendelser om arrangement, terminplan volleyball og sandvolleyball, konkurranseaktivitet og reglement
  • [email protected] – spørsmål og henvendelser om kurs, utdanning, utvikling, klubbutvikling, samordnet søknad og rapportering
  • [email protected] – generelle spørsmål og henvendelser om faktura, økonomi, sport (landslag) og korona

Start typing and press Enter to search