Det er igjen tid for å telle antall medlemmer i norsk idrett. Den 1. april åpnet portalen i klubbadmin.no der årets nøkkeltall om din klubb skal registreres.

Tallene som rapporteres danner grunnlaget for blant annet LAM-midler klubber mottar og det er derfor viktig at alle aktive medlemmer telles med.

Under samordnet søknad og rapportering telles alle medlemmer som aktivt tar del i klubben/gruppas virke. Spillere, trenere, dommere, ledere, lagledere, foreldrekontakter, kioskansvarlig, materialforvaltere, æresmedlemmer og andre frivillige roller skal med. Husk også å registrere antall personer med funksjonsnedsettelse i din klubb/gruppe. Hvis klubben tilbyr både sandvolleyball og volleyball er det viktig at de aktive medlemmene registreres i begge grener!

 

Hva skal rapporteres?
1 Medlemstall og aktivitetstall
2 Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader*
3 Oppdatere styre og verv*.
4 Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap*
5 Registrere momskompensasjonen* (krever registrering i frivillighetsregisteret)
6 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig*

*Klubber som skal gjennomføre årsmøtet etter 30. april vil kunne oppdatere styret og laste opp nødvendige dokumenter i etterkant. Fristen for gjennomføring av årsmøtet 2021 er flyttet til den 15. juni på grunn av Koronapandemiens utbrudd.

 

På NVBFs nettside finner du utfyllende informasjon om samordnet søknad og rapportering. Her finner du blant annet informasjon om hvem som kan gjøre registreringen, hvordan man registrerer og hva som menes med aktivt medlem. Link til siden https://volleyball.no/samordnet-soknad/

 

NVBF inviterer også til webinar der vi gjennomgår alle de ulike skjermbildene og hva din klubb skal rapportere. Webinaret avholdes den 12. april kl 19.00 til 20.00. Mer informasjon om webinaret og link til påmelding finnes her: webinar

 

Rapporteringsfrist for årets medlemstelling er 30. april!

Vi anbefaler alle volleyball- og sandvolleyballklubber å registrere sine medlemstall tidlig i april. Det er ofte stort «trykk» på systemet de siste dagene opp mot den 30. når hele norsk idrett skal registrere samtidig. Dette har gjort at noen klubber har opplevd at systemet blir «tregere» enn normalt. Spar derfor tid ved å gjøre registreringen allerede i dag!

 

Har du spørsmål om årets medlemstelling?

NIF Digital er behjelpelig ved tekniske spørsmål slik som innlogging, tilganger ol. NIF Digital kan kontaktes på [email protected] eller 21 02 90 90.

NVBF er behjelpelig ved ved andre spørsmål knyttet til årets medlemstelling. Kontakt oss på [email protected]

Start typing and press Enter to search