De regionale valgmøtene skal i utgangspunktet holdes hvert år/hvert andre år innen utgangen av april måned (før NVBFs forbundsting). Tid og sted for valgmøte må kunngjøres til de tilhørende klubbene. På grunn av koronatiltakene i Norge gjennomføres møtene som videomøter. Det blir påmelding, og møtelink blir tilsendt. NVBFs beredskapsgruppe har besluttet at møtene i 2020 kan avholdes innen 20. mai (og ikke som opprinnelig frist ved utgangen av april), da man pga ulike omstendigheter vil kunne trenge noe lenger tid. NVBFs generalsekretær vil kunne være tilstede på møtene om ønsket.

Klubbene har representasjonsrett på valgmøte etter følgende skala: – idrettslag med medlemmer fra 0 – 99 har én representant – idrettslag med 100 eller flere medlemmer har to representanter For å ha representasjonsrett må et idrettslag ha vært medlem av NVBF i minst 6 måneder og oppfylt pålagte forpliktelser.
Valgmøtet skal behandle følgende dagsorden:

 1. Valg av møteleder og sekretær
 2. Valg av to klubbmedlemmer til å undertegne protokollen
 3. Valg:
  1. Regionalt styre – 5 medlemmer og 1 varamedlem
  2. Verdi og kompetanseutvalg – 3 medlemmer
  3. Idrettsutviklingsutvalg – 3 medlemmer
  4. Arrangements- og Konkurranseutvalg – 3medlemmer
  5. Valgkomite – 3 medlemmer
  6. Velge regionale representanter til NVBFs forbundsting

Se vedtekter her

I Nord er valgmøte satt opp til  lørdag 25. april 2020 kl 1400-1700.

Påmelding sendes til [email protected] senest 18/4, se innkallingen her: https://volleyball.no/regionale-styrer-og-utvalg/

Her finner dere oversikt over innkallingene for de ulike valgmøtene: https://volleyball.no/regionale-styrer-og-utvalg/

Start typing and press Enter to search