Det søkes om arrangør for Veteran-NM 2023. Dato for NM er satt til 2-3. juni!
Arrangør fra hele landet kan søke. Søknadsfristen er satt til 1. mai.

NVBF ser frem til å motta gode søknader!
Tildelingen av neste års arrangør vil bli kunngjort i forbindelse med årets Veteran-NM i Bergen 27-28. mai.

Følgende kriterier søkes i størst mulig grad oppnådd ved tildeling av Veteran-NM:
– Minst 9 spillebaner
– Hotellkapasitet av god standard til 400 personer, fortrinnsvis på samme hotell
– Gangavstand mellom hotell og hall.
– Erfaren og ikke-spillende arrangørstab.
– Gode fasiliteter for bankett lørdag og åpent felles arrangement fredag.
– Gunstige reisemuligheter fra hele landet.

Veteranutvalget innstiller til valg av arrangør, mens NVBF administrasjon tildeler.
Spørsmål kan rettes til NVBF ved [email protected] eller [email protected] (94879173).
Søknad sendes NVBF, [email protected]

Start typing and press Enter to search