Meråker Kurbad har siden 1996 hatt ulike mestringsuker for ungdommer med funksjonsnedsettelser. Aldersspennet er fra skolealder og opp til 30-35 års alder. Tilbudene gis til unge med fysiske- eller psykiske funksjonsnedsettelser med behov for tverrfaglig tilnærming og oppfølging. Det kan være relatert til den enkeltes behov (fysisk, sosialt og mentalt), livsfase og utvikling, eller for familiens hverdag.

NVBF var 29. juni på besøk på Meråker Kurbad sammen med deltakere på opphold på en mestringsuke. Det ble en veldig fin dag på Meråker Arena sammen med flinke deltakere.

Start typing and press Enter to search