Årets Trener 3-kull begynner å nærme seg slutten på sin utdannelse. Helgen 9. – 10. mai skulle gruppen samles i Oslo for presentasjon av oppgaver og avsluttende diskusjoner. Som resten av samfunnet er også våre kursdeltagere påvirket av Korona-utbruddet, og den den planlagte fysiske samlingen ble erstattet av en digital samling via nett.

Deltagerne har gjennom sesongen jobbet med individuelle utviklingsprosjekt, både når det gjelder egenutvikling og utvikling av laget de trener. Deltagerne må redegjøre for hva de har gjort og hvordan de har jobbet med utviklingen av sitt prosjekt. I den avsluttende oppgaven deltagerne må levere, skal de belyse og reflektere over det de har gjort, hvordan de har gjort det og hvorfor de gjorde som de gjorde. I tillegg skal de vurdere hvordan de har lykkes med å nå egne utviklingsmål. Lørdagen ble brukt til å jobbe gjennom deltagernes prosjekter, dele erfaringer, samt gi hverandre innspill på videre fremdrift. Trener 3-utdanningen avsluttes i august.

Søndagen ble brukt til å se på mulighetsbilde gjennom sommeren. NVBFs Sportssjef, Matt van Wezel, delte flere gode eksempler på beste praksis fra både Norge og Nederland på aktuelle muligheter i nåværende situasjon. Selv om snødekket i de nordlige delene av landet legger en foreløpig demper på mulighetsbilde for utendørstreningen, ble det identifisert flere aktuelle tiltak blant deltagerne.

Vi ønsker årets Trener 3-kull lykke til med avslutningen av sin utdannelse!

Start typing and press Enter to search