Idrettskretsene tilbyr mange spennende digitale kurs som kan være verdt å få med seg. Under er et utvalg av kurs som blir holdt frem mot sommeren.

Det settes stadig opp nye kurs, følg med på Idrettskretsene sine hjemmesider: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

Sted: Teams
Tid: 18.03 kl. 18:00-19:15
Arrangør: Viken Idrettskrets

Påmelding her.

 • Hvordan kan man starte med tilrettelagt aktivitetstilbud i klubb?
 • Hvordan rekruttere?
 • Hvordan kan man søke om støtte fra tilskuddsordninger?
 • Hva kan vi i kretsen hjelpe til med?

Spørsmål? Ta kontakt med Simen Kjelsrud, fagkonsulent Paraidrett
E-post: [email protected] eller mobil: 41 56 75 03

Sted: Teams
Tid: 23.03 kl. 18:00-20:00
Påmeldingsfrist: søndag 21.03. Maks 30 deltakere.
Arrangør: Agder Idrettskrets

Påmelding her https://minidrett.nif.no/Event#4611813-010

Påmeldte deltakere vil dagen før, dvs mandag 22.mars, få tilsendt mail med link til Teamsmøte.

Målet med temamøte:

Alle barn og unge har tilretteleggingsbehov. De fleste krever tilrettelegging ved enkle grep og klarer dette selv. Andre har tilretteleggingsbehov som kan knyttes opp mot en diagnose, og får hjelp av fagpersoner med denne tilretteleggingen. I idretten er det også behov for tilrettelegging inn i ordinær aktivitet. Målet med kurset er å formidle kunnskap og kompetanse på feltet, slik at dere blir tryggere i deres arbeid med og i møte med tilretteleggingsbehov.

Agenda:

 • Idrettens verdigrunnlag.
 • Barn og unges utvikling.
 • Tilrettelegning i idrett – enkeltdiagnoser.
 • Idrettens rolle og utfordringer
 • Praktisk forståelse av hvordan tilrettelegge og betydningen av det.
 • Informasjon om hvilke hjelpeapparat som finnes.

Legger også opp til gruppearbeid underveis.

Dersom du har ulike problemstillinger du ønsker skal tas opp, er det fint om du sender dette inn til [email protected]  på forhånd. Problemstillinger som sendes inn vil utad i møte bli anonymisert.

Sted: Teams
Tid: 25.03 kl. 19:00-21:00
Arrangør: Rogaland Idrettskrets

Webinaret er gratis, men krever påmelding. Registrer deg HER.

Om overgrep i idretten, inkludering i praksis, og din verdi i klubben.

Hvordan møter vi barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep? Trygg på Trening er et konsept utviklet for idrettslag, og skal sikre at det finnes kunnskap, gode planer og trygge rammer. Vi får sterke innblikk i hendelser og hvordan slike kan oppstå, med mål om å gi verktøy til å skape idrettsmiljø som er trygge for alle.

Hva er en god rollemodell, og hvordan kan din adferd skape positive ringvirkninger i klubb og nærmiljø?

Få inspirasjon til hva din klubb kan oppnå ved å bevisst implementere holdninger og verdier i praksis.

Sted: via Teams
Tid: 6.april & 3.mai kl. 19:00-20:30
Pris: Gratis
Målgruppe: Medlemsansvarlig
Arrangør: Innlandet Idrettskrets

Påmelding
6.april: via iSonen
3.mai: via iSonen

eller meld din deltakelse til: [email protected] 

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av KlubbAdmins oppbygging og hensikt.
 • Demonstrasjon av funksjoner, herunder oppdatering av medlemsregister og kommunikasjon med medlemmer gjennom systemet.
 • Klargjøring for å ta i bruk faktureringsfunksjon (- går ikke inn på selve  faktureringen)

Omfang: 1,5 time demo (instruktør er tilgjengelige for spørsmål og ekstra oppfølging i etterkant av demo)

Påmeldte vil motta agendapunkter for kurs/demonstrasjon, samt lenke til kursrommet på nett senest samme dag som kurset avholdes. Kurset må ha minst 5 påmeldte deltakere for å kunne gjennomføres.

Sted: via Teams
Tid: 8.april og 4.mai kl. 19:00-20:30
Pris: Gratis
Målgruppe: Kasserer, økonomiansvarlig, medlemsansvarlig etc.
Arrangør: Innlandet Idrettskrets
Omfang: 1,5 time demo (vi er tilgjengelig 30 min etter demo for ind. spørsmål)

Påmelding
8.april: via iSonen
4.mai: via iSonen

eller meld din deltakelse til: [email protected]

Kurset gir innsikt i hvordan man benytter KlubbAdmin til fakturering av medlemskontingent, treningsavgift/aktivitetsavgift og/eller andre avgifter.

Kursinnhold
– Innstillinger for fakturering.
– Klargjøre faktura
– Sende faktura
– Følge opp fakturering

For å ha maksimalt utbytte av kurset må klubben ha brukerstedsavtale med ByPass, se https://www.idrettsforbundet.no/digital/idrettens-betalingslosning/om-losningen/ for mer info.

Påmeldte vil motta info om kurs/demonstrasjon og lenke til kursrommet på nett ved påmeldingsfristens utløp. Kurset må ha min. 5 påmeldte deltakere for å kunne gjennomføres.

Sted: Teams
Tid: 13.04 kl. 18:00-20:00
Målgruppe: Kasserer, økonomiansvarlig, styremedlemmer
Pris: Gratis
Arrangør: Innlandet Idrettskrets

Påmelding: via iSonen eller via epost til [email protected]
Kurset må ha min. 5 deltakere for å bli gjennomført

Hvordan sikre god økonomihåndtering i idrettslaget?

Hvordan sikre økonomihåndtering i klubben? Innlandet IK tilbyr et online kurs som omhandler hvordan styrer sikrer god økonomihåndtering i idrettslaget.

Innhold:

Del 1: Innledning
Del 2: Styrets ansvar og aktuelle lover
Del 3: Budsjett og budsjettoppføring
Del 4: Regnskap
Del 5: Kort om støtte- og tilskuddsordninger i NIF
Del 6: Samhandling med kontrollutvalg

Sted: Teams
Tid: 21.04 kl. 18:00-20:00
Arrangør: Rogaland Idrettskrets

Påmelding via DENNE LINKEN, senest en uke før kursdato.

Alle idrettslag og klubber som har aktivitet for barn under 13 år skal ha en barneidrettsansvarlig. Hva innebærer det? Og – er barnerettigheter og bestemmelser et hinder for idretten?

Vel møtt til en uformell digital samling. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Innhold i samlingen:

 • Barneidrettsansvarlig sine oppgaver​
 • Gjennomgang av idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett​
 • Trender i samfunnet​
 • Foreldrerollen​
 • Hvordan organiserer vi barneidretten i vår klubb?

Sted: Teams
Tid: 11.05 kl. 18:00-20:00
Påmeldingsfrist: 11.05
Deltakeravgift: Gratis
Kurslærer: Maj Britt Nyheim
Arrangør: Oslo Idrettskrets

Påmelding: Via denne lenken

Kurset består også av en praktisk del (2-2,5 time) som man kan ta senere når idrettskretsene setter opp nye kurs.

Bli med på teoridelen av kurset «Tilrettelegging paraidrett» – digitalt og gratis!

Oslo idrettskrets inviterer til teoridelen av kurset «Tilrettelegging paraidrett» – digitalt og gratis!

Dette er et WEB-kurs som er et alternativ til den ordinære kursvirksomheten, og kurset er åpent for hele landet.

Hvem kan være med?
Alle som er involvert i tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett med funksjonsnedsettelser i idrettslag, regioner og kretser som for eksempel trenere og ledere. Kurset kan også være nyttig for ansatte i skoler, støttekontakter og andre.

Innhold

 • Ufarliggjøre rollen som trener/veileder for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser
 • Grunnleggende kunnskaper om diverse funksjonsnedsettelser
 • Organisering og undervisningsmetoder

Vi gjør oppmerksom på at du mottar en e-post med link til webkurset samme dag som kurset skal være.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Simen Kjelsrud på e-post [email protected] eller mobil 415 67 503

Les mer om paraidrett på: www.paraidrett.no og www.facebook.com/paraidrett

P.S. NVBF holder webinar om Samordnet søknad og rapportering 16.april. Alle klubber må gjennomføre SSR innen 30/4, så det kan være vert å få med seg for den i klubben som har ansvaret for å få gjennomført dette!

Start typing and press Enter to search