Tilbudet er en del av NIHs tilrettelegging for livslang læring. De har har studenter i aldersspennet 18-70+. Emnene gir formell kompetanse i form av studiepoeng, men først og fremst handler det om nyttig innsikt.

For studieåret 2022-23 tilbyr NIH disse emnene både høst og vår:

Alle emner kan tas individuelt foran egen PC uten å være i kontakt med noen andre enn en fagperson fra NIH som responderer på refleksjoner og arbeidskrav. Det er også mulig å samarbeide innen forbund og mellom forbund.

Søknadsfristen er 1. juni. Man forplikter seg ikke før opptak er godkjent, man har valgt hvilke(t) emne man ønsker å ta – og semesteravgiften er betalt tidlig i august.

Start typing and press Enter to search