Tilbudet er en del av NIHs tilrettelegging for livslang læring. De har har studenter i aldersspennet 18-70+. Emnene gir formell kompetanse i form av studiepoeng, men først og fremst handler det om nyttig innsikt.

For studieåret 2022-23 tilbyr NIH disse emnene både høst og vår:

Alle emner kan tas individuelt foran egen PC uten å være i kontakt med noen andre enn en fagperson fra NIH som responderer på refleksjoner og arbeidskrav. Det er også mulig å samarbeide innen forbund og mellom forbund.

Søknadsfristen er 1. juni. Man forplikter seg ikke før opptak er godkjent, man har valgt hvilke(t) emne man ønsker å ta – og semesteravgiften er betalt tidlig i august.

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search